Obhájené doktorské práce

obhájené doktorské práce

Na této stránce naleznete seznam diplomových prací obhájených v posledních 2 letech.
Archiv starších prací naleznete zde.

Datum obhajoby:
26. 11. 2021
Doktorand:
Fazekas, Karel, Ing.
Název disertační práce:
Rizika implementace BIM do procesu projektové přípravy, správy a údržby vozovek pozemních komunikací
Obor studia:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
11 136
Datum obhajoby:
12. 11. 2021
Doktorand:
Kučera, Petr, Ing. arch.
Název disertační práce:
Právní aspekty degradace vybraných městských veřejných prostranství
Obor studia:
Architektura a stavitelství
Katedra:
11 127
Datum obhajoby:
5. 11. 2021
Doktorand:
Jogl, Marcel, Ing.
Název disertační práce:
Vývoj lehkých žáruvzdorných kompozitů na bázi hlinitanového cementu
Obor studia:
Fyzikální a materiálové inženýrství
Katedra:
11 210
Datum obhajoby:
27. 10. 2021
Doktorand:
Pagani, Claudio, Ph.D.
Název disertační práce:
Modelování zděných konstrukcí ve více měřítkách
Obor studia:
Fyzikální a materiálové inženýrství
Katedra:
11 132
Datum obhajoby:
25. 10. 2021
Doktorand:
Němeček, Jiří, Ing.
Název disertační práce:
Lomové vlastnosti cementových kompozitů v mikroměřítku
Obor studia:
Fyzikální a materiálové inženýrství
Katedra:
11 132
Datum obhajoby:
22. 10. 2021
Doktorand:
Tobiáš, Pavel, Ing.
Název disertační práce:
Využití BIM a GIS nástrojů pro informační modelování historických budov
Obor studia:
Geodézie a kartografie
Katedra:
11 155
Datum obhajoby:
22. 10. 2021
Doktorand:
Vlach, Tomáš, Ing.
Název disertační práce:
Interakce textilní výztuže a vysokopevnostní betonové matrice
Obor studia:
Pozemní stavby
Katedra:
11 124
Datum obhajoby:
18. 10. 2021
Doktorand:
Černohorský, Martin, Ing.
Název disertační práce:
Měření vzduchotěsnosti stavebních konstrukcí
Obor studia:
Fyzikální a materiálové inženýrství
Katedra:
11 102
Datum obhajoby:
15. 10. 2021
Doktorand:
Žáková, Hana, Ing.
Název disertační práce:
Metody sanace vlhkostních poruch betonových konstrukcí budov s využitím krystalických materiálů
Obor studia:
Pozemní stavby
Katedra:
11 124
Datum obhajoby:
30. 9. 2021
Doktorand:
Čada, Petr, Ing.
Název disertační práce:
Numerická studie cyklického poškození při seizmické analýze ztužujících stěnových systémů
Obor studia:
Fyzikální a materiálové inženýrství
Katedra:
11 132
Datum obhajoby:
30. 9. 2021
Doktorand:
Macháček, Michael, Ing.
Název disertační práce:
Aerodynamická interference štíhlých vysokých budov v turbulentním proudu vzduchu
Obor studia:
Fyzikální a materiálové inženýrství
Katedra:
11 132
Datum obhajoby:
24. 9. 2021
Doktorand:
Kašpar, Tomáš, Ing.
Název disertační práce:
Teorie silového působení proudící vody na plavidla s využitím metod fyzikálního a matematického modelování
Obor studia:
Vodní hospodářství a vodní stavby
Katedra:
11 142
Datum obhajoby:
22. 9. 2021
Doktorand:
Plaček Otcovská, Tereza, Ing.
Název disertační práce:
Analýza složení nepálené hlíny zkouškou methylenovou modří a korelace s výslednými vlastnostmi dusané hlíny
Obor studia:
Fyzikální a materiálové inženýrství
Katedra:
11 132
Datum obhajoby:
21. 9. 2021
Doktorand:
Celler, Jiří, Ing.
Název disertační práce:
Stabilita jednostranně opláštěných stěnových panelů pro dřevostavby
Obor studia:
Pozemní stavby
Katedra:
11 134
Datum obhajoby:
15. 9. 2021
Doktorand:
Cibulka, Tereza, Ing. arch.
Název disertační práce:
Konstrukční prvky z lehkého betonu se speciální výztuží
Obor studia:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
11 133
Datum obhajoby:
13. 9. 2021
Doktorand:
Housarová, Eliška, Ing. Bc.
Název disertační práce:
Využití moderních metod pro obnovu a revizi katastru nemovitosti
Obor studia:
Geodézie a kartografie
Katedra:
11 155
Datum obhajoby:
2. 9. 2021
Doktorand:
Píchal, Radek, Ing.
Název disertační práce:
Stabilita a únosnost vzpínadlových tlačených prutů z nerezové oceli
Obor studia:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
11 133
Datum obhajoby:
28. 6. 2021
Doktorand:
Kašpárek, Jiří, Ing.
Název disertační práce:
Pravděpodobnostní hodnocení interakce mostu a koleje
Obor studia:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
11 134
Datum obhajoby:
24. 6. 2021
Doktorand:
Mikeš, Karel, Ing.
Název disertační práce:
Quasicontinuum-inspired modeling of inelastic materials
Obor studia:
Fyzikální a materiálové inženýrství
Katedra:
11 132
Datum obhajoby:
23. 6. 2021
Doktorand:
Drlík, Pavel, MUDr.
Název disertační práce:
Aplikace rázových vln na destrukci biomateriálů u IPP
Obor studia:
Fyzikální a materiálové inženýrství
Katedra:
11 132
Datum obhajoby:
22. 6. 2021
Doktorand:
Harazím, Petr, Ing.
Název disertační práce:
Vliv drsnosti pláště betonových chladicích věží na jejich aerodynamické chování
Obor studia:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
11 133
Datum obhajoby:
22. 6. 2021
Doktorand:
Sochůrek, Jan, Ing.
Název disertační práce:
Aplikace stříkaného vlákonobetonu v konstrukcích podzemních staveb
Obor studia:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
11 133
Datum obhajoby:
2. 6. 2021
Doktorand:
Řezáčová, Ivana, Ing.
Název disertační práce:
Metodika rízení developerských programů
Obor studia:
Stavební management a inženýring
Katedra:
11 126
Datum obhajoby:
31. 5. 2021
Doktorand:
Brankov, Nikolay, Ing. arch.
Název disertační práce:
Když Češi budovali Bulharsko. Působení českých inženýrů, architektů a stavitelů v bulharských zemích (1870-1918)
Obor studia:
Architektura a stavitelství
Katedra:
11 129
Datum obhajoby:
31. 5. 2021
Doktorand:
Lenz, Petra, Ing. arch.
Název disertační práce:
Stavebně historický odkaz podnikatelské rodiny Kleinů od 2. poloviny 19. století
Obor studia:
Architektura a stavitelství
Katedra:
11 129
Datum obhajoby:
3. 5. 2021
Doktorand:
Zatloukalová, Jaroslava, Ing.
Název disertační práce:
Cement Composites Used for Radioactive Waste Deposition
Obor studia:
Fyzikální a materiálové inženýrství
Katedra:
11 210
Datum obhajoby:
27. 4. 2021
Doktorand:
Petlíková, Kateřina, Ing.
Název disertační práce:
Aplikace biologických algoritmů při normování práce ve stavebnictví
Obor studia:
Pozemní stavby
Katedra:
11 122
Datum obhajoby:
22. 4. 2021
Doktorand:
Lovichová, Romana, Ing.
Název disertační práce:
Experimentální vyšetřování orientace vláken v cementovém kompozitu
Obor studia:
Fyzikální a materiálové inženýrství
Katedra:
11 210
Datum obhajoby:
22. 4. 2021
Doktorand:
Manaenkov, Alexey, Ing.
Název disertační práce:
Geopolyer based composite as a new material in underground building industry
Obor studia:
Fyzikální a materiálové inženýrství
Katedra:
11 210
Datum obhajoby:
21. 4. 2021
Doktorand:
Matoušková, Eva, Ing.
Název disertační práce:
Hyperspectral imaging and its terrestrial applications
Obor studia:
Geodézie a kartografie
Katedra:
11 155
Datum obhajoby:
21. 4. 2021
Doktorand:
Prošek, Zdeněk, Ing.
Název disertační práce:
Využití odpadního mramoru na bázi odprašků ve stavebnictví
Obor studia:
Fyzikální a materiálové inženýrství
Katedra:
11 132
Datum obhajoby:
21. 4. 2021
Doktorand:
Šedina, Jaroslav, Ing.
Název disertační práce:
Geopolyer based composite as a new material in underground building industry
Obor studia:
Geodézie a kartografie
Katedra:
11 155
Datum obhajoby:
21. 4. 2021
Doktorand:
Topič, Jaroslav, Ing.
Název disertační práce:
Kompozitní materiály na bázi cementu: Využití betonového recyklátu
Obor studia:
Fyzikální a materiálové inženýrství
Katedra:
11 132
Datum obhajoby:
20. 4. 2021
Doktorand:
Laburda, Tomáš, Ing.
Název disertační práce:
Modelování eroze půdy s využitím dat podrobného monitoringu
Obor studia:
Inženýrství životního prostředí
Katedra:
11 143
Datum obhajoby:
7. 4. 2021
Doktorand:
Mára, Michal, Ing.
Název disertační práce:
Vliv struktury balisticky odolného kompozitu na jeho odezvu vůči extrémnímu zatížení
Obor studia:
Fyzikální a materiálové inženýrství
Katedra:
11 210
Datum obhajoby:
30. 3. 2021
Doktorand:
Najmanová, Hana, Ing.
Název disertační práce:
Evacuation of pre-school children aged from 3 to 6 years
Obor studia:
Pozemní stavby
Katedra:
11 124
Datum obhajoby:
30. 3. 2021
Doktorand:
Trunda, Vlastislav, Ing.
Název disertační práce:
Využití stříkaného betonu pro definitivní ostění podzemních staveb
Obor studia:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
11 135
Datum obhajoby:
26. 3. 2021
Doktorand:
Konrád, Petr, Ing.
Název disertační práce:
Charakterizace vysokohodnotných, vlákny vyztužených, cementových kompozitů při vysokých rychlostech deformace
Obor studia:
Fyzikální a materiálové inženýrství
Katedra:
11 210
Datum obhajoby:
24. 3. 2021
Doktorand:
Mazanec, Vojtěch, Ing. arch.
Název disertační práce:
Holistický pohled na personalizované větrání
Obor studia:
Pozemní stavby
Katedra:
11 125
Datum obhajoby:
22. 3. 2021
Doktorand:
Cígler Žofková, Drahomíra, Ing.
Název disertační práce:
KOROZIVNĚ AKTIVNÍ VZTAH DŘEVOMORKY KE ZDIVU
Obor studia:
Pozemní stavby
Katedra:
11 124
Datum obhajoby:
12. 3. 2021
Doktorand:
Vašátko, Radek, Ing.
Název disertační práce:
Nelineární působení postupně stavěných pozemních konstrukcí
Obor studia:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
11 133
Datum obhajoby:
4. 3. 2021
Doktorand:
Ženíšek, Michal, Ing.
Název disertační práce:
Optimalizace nosné konstrukce železobetonového skeletového systému
Obor studia:
Pozemní stavby
Katedra:
11 124
Datum obhajoby:
26. 2. 2021
Doktorand:
Kesely, Mikoláš, Ing.
Název disertační práce:
Pipe flow of non-Newtonian complex slurries
Obor studia:
Vodní hospodářství a vodní stavby
Katedra:
11 141
Datum obhajoby:
28. 1. 2021
Doktorand:
Procházka, Jiří, Ing.
Název disertační práce:
Optimalizace účinnosti odlehčovacích komor
Obor studia:
Vodní hospodářství a vodní stavby
Katedra:
11 144
Datum obhajoby:
26. 1. 2021
Doktorand:
Antoš, Jakub, Ing.
Název disertační práce:
Optical Measurement of Displacements Using Subpixel Image Registration
Obor studia:
Fyzikální a materiálové inženýrství
Katedra:
11 132
Datum obhajoby:
21. 1. 2021
Doktorand:
Richter, Jan, Ing.
Název disertační práce:
Cold Attics in Humid Cold and Temperate Climate
Obor studia:
Pozemní stavby
Katedra:
11 124
Datum obhajoby:
21. 1. 2021
Doktorand:
Schwarz, Ivo, Ing.
Název disertační práce:
Chování tenkostěnných Z-vaznic za požáru
Obor studia:
Pozemní stavby
Katedra:
11 134
Datum obhajoby:
21. 12. 2020
Doktorand:
Hála, Petr, Ing.
Název disertační práce:
Development of high-load-bearing energy-absorbing systém with controlled deformation
Obor studia:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
11 210
Datum obhajoby:
15. 12. 2020
Doktorand:
Černeková, Marie, Ing. arch.
Název disertační práce:
Elektrárny a distribuční budovy v Praze od konce 19. století do roku 1945
Obor studia:
Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví
Katedra:
11 129
Datum obhajoby:
15. 12. 2020
Doktorand:
Studnička, Jiří, Ing.
Název disertační práce:
Materiálová a konstrukční analýza silničních záchytných bodů
Obor studia:
Fyzikální a materiálové inženýrství
Katedra:
11 123
Datum obhajoby:
30. 11. 2020
Doktorand:
Jandová, Karolina, Ing.
Název disertační práce:
Degradation Modelling of Concrete and Reinforced Concrete Structures Due to Carbonation, Chloride Ingress and Alkali-Silica Reaction
Obor studia:
Fyzikální a materiálové inženýrství
Katedra:
11 132
Datum obhajoby:
24. 11. 2020
Doktorand:
Verner, Martin, Ing.
Název disertační práce:
Analýza dynamického chování tribun vyvolaného účinky davu diváků
Obor studia:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
11 132
Datum obhajoby:
19. 11. 2020
Doktorand:
Lojda, Vít, Ing.
Název disertační práce:
Výzkum uplatnění plastových příčných podpor v železniční trati
Obor studia:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
11 137
Datum obhajoby:
19. 11. 2020
Doktorand:
Vacková, Pavla, Ing.
Název disertační práce:
Výzkum a zhodocení vybraných vlastnostní ovlivňujících životnost asfaltových vozovek
Obor studia:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
11 136
Datum obhajoby:
3. 11. 2020
Doktorand:
Klapalová, Hana, Ing. arch.
Název disertační práce:
Plovoucí domy pro bydlení a rekreaci v podmínkách České republiky
Obor studia:
Architektura a stavitelství
Katedra:
11 129
Datum obhajoby:
29. 10. 2020
Doktorand:
Tuháček, Martin, Ing.
Název disertační práce:
Ke kvalitě projektové dokumentace
Obor studia:
Pozemní stavby
Katedra:
11 122
Datum obhajoby:
21. 9. 2020
Doktorand:
Holý, Milan, Ing.
Název disertační práce:
Optimalizace kompozitních mostních konstrukcí ze dřeva a UHPC
Obor studia:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
11 133
Datum obhajoby:
17. 9. 2020
Doktorand:
Čápová, Kristýna, Ing.
Název disertační práce:
Use of Optical Fibres for Deformation Monitoring in Geotechnics
Obor studia:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
11 135
Datum obhajoby:
17. 9. 2020
Doktorand:
Píšová, Barbora, Ing.
Název disertační práce:
The use of spray-applied waterproofing membrane in undergruond construction
Obor studia:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
11 135
Datum obhajoby:
17. 9. 2020
Doktorand:
Rácová, Zuzana, Ing.
Název disertační práce:
Nové metody sanace plísní na stavebních konstrukcích
Obor studia:
Pozemní stavby
Katedra:
11 124
Datum obhajoby:
17. 9. 2020
Doktorand:
Velebil, Lukáš, Ing.
Název disertační práce:
Únosnost a tuhost výztužných stěn z mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva
Obor studia:
Pozemní stavby
Katedra:
11 134
Datum obhajoby:
17. 9. 2020
Doktorand:
Židlický, Břetislav, Ing.
Název disertační práce:
Axial Compression and Bending Interaction of SHS and RHS Stainless Steeel Members
Obor studia:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
11 134
Datum obhajoby:
2. 7. 2020
Doktorand:
Celler, Věra, Ing.
Název disertační práce:
Konstitutivní modelování dřeva s využitím mikroskopické analýzy
Obor studia:
Pozemní stavby
Katedra:
11 132
Datum obhajoby:
1. 7. 2020
Doktorand:
Bůžek, Matěj, Ing.
Název disertační práce:
Analýza výpočtových metod cementobetonových vozovek
Obor studia:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
11 136
Datum obhajoby:
1. 7. 2020
Doktorand:
Hlobilová, Adéla, Ing.
Název disertační práce:
Vícekriteriální spolehlivostní optimalizace využívající aproximační techniky
Obor studia:
Fyzikální a materiálové inženýrství
Katedra:
11 132
Datum obhajoby:
29. 6. 2020
Doktorand:
Fialová, Markéta, Ing.
Název disertační práce:
Neinvazivní metody stabilizace a zpevňování konstrukcí historických a památkově chráněných objektů pomocí nanotechnologie
Obor studia:
Pozemní stavby
Katedra:
11 124
Datum obhajoby:
29. 6. 2020
Doktorand:
Kubát, Jan, Ing.
Název disertační práce:
Neinvazivní stabilizace a zesilování tlačených zděných konstrukcí kompozity na bázi FRP
Obor studia:
Pozemní stavby
Katedra:
11 124
Datum obhajoby:
29. 6. 2020
Doktorand:
Libecajtová, Aneta, Ing.
Název disertační práce:
Numerické modelování stabilizace a zesilování zděných konstrukcí historických objektů
Obor studia:
Pozemní stavby
Katedra:
11 124
Datum obhajoby:
29. 6. 2020
Doktorand:
Zahrádka, Radek, Ing.
Název disertační práce:
Progresivní stavební materiály a jejich využití pro konstrukce industriálních objektů od 2. poloviny 18 století do začátku 20 století
Obor studia:
Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví
Katedra:
11 129
Datum obhajoby:
25. 6. 2020
Doktorand:
Šácha, Jan, Ing.
Název disertační práce:
Experimentální výzkum dvoufázového proudění v heterogenním pórovitém prostředí
Obor studia:
Vodní hospodářství a vodní stavby
Katedra:
11 143
Datum obhajoby:
22. 6. 2020
Doktorand:
Bošanský, Michal, Ing.
Název disertační práce:
Efficient Parallel Computing on Heterogeneous Systems in Structural Mechanics
Obor studia:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
11 132
Datum obhajoby:
16. 6. 2020
Doktorand:
Zrostlík, Štěpán, Ing.
Název disertační práce:
Pohyb dnových splavenin v otevřených korytech - vliv různozrnnosti
Obor studia:
Vodní hospodářství a vodní stavby
Katedra:
11 141
Datum obhajoby:
15. 6. 2020
Doktorand:
Med, Michal, Ing.
Název disertační práce:
Implementation of the INSPIRE Directive in the context of Spatial Data Infrastucture development in the Czech Republic
Obor studia:
Geodézie a kartografie
Katedra:
11 155
Datum obhajoby:
10. 6. 2020
Doktorand:
Strnad, Michal, Ing.
Název disertační práce:
Ekonomické aspekty požárně bezpečnostních řešení staveb
Obor studia:
Stavební management a inženýring
Katedra:
11 126
Datum obhajoby:
10. 6. 2020
Doktorand:
Vyčítal, Miroslav, Ing.
Název disertační práce:
On Automatized nD Model Creation on BIM Models
Obor studia:
Pozemní stavby
Katedra:
11 122
Datum obhajoby:
9. 6. 2020
Doktorand:
Konvalinka, Adam, Ing.
Název disertační práce:
Využití betonového recyklátu při výrobě asfaltocementového betonu
Obor studia:
Fyzikální a materiálové inženýrství
Katedra:
11 122
Datum obhajoby:
3. 3. 2020
Doktorand:
Dederová Kohoutková, Alžběta, Ing.
Název disertační práce:
Kvalita vnitřního ovzduší a tepelná pohoda ve školních budovách
Obor studia:
Pozemní stavby
Katedra:
11 125
Datum obhajoby:
12. 2. 2020
Doktorand:
Balek, Jan, Ing.
Název disertační práce:
Určení charakteristik přesnosti senzoru SAA
Obor studia:
Geodézie a kartografie
Katedra:
11 154
Datum obhajoby:
30. 1. 2020
Doktorand:
Trush, Arsenii
Název disertační práce:
Turbulence Effect on Wind-Induced Fatigue of Slender Steel Structures
Obor studia:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
11 134
Datum obhajoby:
23. 1. 2020
Doktorand:
Lysczas, Michala, Ing. arch.
Název disertační práce:
Interní mikroklima v historických objektech
Obor studia:
Pozemní stavby
Katedra:
11 125
K zajištění co nejlepších služeb využíváme na tomto webu cookies. Chci vědět více.