Přijímací řízení magistr

Přijímací řízení do
magisterských studijních programů

Veškeré informace, které se týkají přijímacího řízení do ak. roku 2023/2024, zveřejníme 22. 12. 2022.

Základní podmínkou pro přijetí na fakultu je:

Veškeré informace, které se týkají přijímacího řízení, naleznete v Podmínkách pro přijetí ke studiuSměrnici děkana. (pozor: nyní zde uvádíme informativně „podmínky“ a „směrnici“ z minulého roku – dokumenty pro přijímací řízení do ak. roku 2023/2024 zveřejníme v listopadu 2022). Jde o dva nejdůležitější dokumenty, které shrnují podmínky a postup pro přijetí do magisterských studijních programů na Fakultě stavební ČVUT.

Základní podmínkou pro přijetí na fakultu je:

Veškeré informace, které se týkají přijímacího řízení, naleznete v Podmínkách pro přijetí ke studiuSměrnici děkana. Jde o dva nejdůležitější dokumenty, které shrnují podmínky a postup pro přijetí do magisterských studijních programů na Fakultě stavební ČVUT.

Základní podmínkou pro přijetí na fakultu je:

Příjem přihlášek je ukončen

Jak na to

1

 • Podávání přihlášek je možné 1. 1. – 30. 4. 2023 přes aplikaci elektronická přihláška.
 • Uložte si svůj kód a heslo. Přímo v aplikaci elektronická přihláška pak budete moci sledovat průběh svého přijímacího řízení i termín zápisu.
 • Studijní programy a specializace, ze kterých můžete vybírat, najdete zde.
 • Pokud se hlásíte na více studijních programů, na každý musíte vyplnit novou přihlášku. V případě podání více přihlášek uveďte v databázi preferenční pořadí přihlášek.
 • Pro zařazení do přijímacího řízení nezapomeňte přihlášku uzavřít.
 • Studium v českém jazyce není zpoplatněno (platí i pro uchazeče ze zahraničí). Studium v anglickém jazyce je zpoplatněno podle stupně studia (Bc., Mgr., Ph.D.), více o poplatcích spojených se studiem.

2

 • Po zaplacení poplatku 850 Kč bude vaše přihláška zařazena do přijímacího řízení. Poplatek doporučujeme zaplatit kartou on-line při vyplňování elektronické přihlášky. Nejpozději však do 30. 4. 2023.
  číslo účtu 195504610227/0100
  variabilní symbol 77777
  specifický symbol: kód elektronické přihlášky
  IBAN CZ7601000000195504610227
  SWIFT kód KOMBCZPPXXX
 • V případě, že podáváte více přihlášek, poplatek musíte uhradit za každou zvlášť.
 • Jako termín pro uhrazení poplatku je uvažován termín zadání bankovního převodu ze strany uchazeče.

3

Termín přijímací zkoušky: 22. – 26. 5. 2023 (konkrétní termín vám bude upřesněn)

Přijímací zkouška pro studijní program Architektura a stavitelství se skládá ze dvou částí:

 • ústní část – pohovor z architektury a z architektonického navrhování budov, jehož součástí je předložení portfolia architektonických prací;
 • písemná část – test z technického navrhování budov.


Přijímací zkouška pro všechny ostatní studijní programy má jednu část:

 • písemný test z oborových tematických okruhů.


Rámcové požadavky pro jednotlivé programy a obory najdete zde.

Pro absolventy bakalářského studia na Fakultě stavební platí následující:

 • Uchazečům, kteří absolvovali příbuzný bakalářský program k vybranému magisterskému, budou jako výsledky přijímacích zkoušek uznávány výsledky ústních zkoušek z tematických okruhů státní závěrečné zkoušky. Počet bodů z přijímací zkoušky bude stanoven jako průměr z bodového hodnocení zkoušek z tematických okruhů.
 • Absolventům bakalářského studia Architektura a stavitelství, kteří absolvují studium obhajobou bakalářské práce na katedře architektury Fakulty stavební, budou celkové výsledky státní závěrečné zkoušky uznány jako výsledky přijímací zkoušky. Počet bodů z přijímací zkoušky bude stanoven jako bodové hodnocení výsledné známky ze státní závěrečné zkoušky.

4

 • Studenti a absolventi Fakulty stavební nepřikládají žádné přílohy
 • Studenti z ostatních VŠ přikládají následující:
  • Společně s přihláškou je potřeba doložit potvrzení o studiu bakalářského programu a aktuální výpis absolvovaných bakalářských předmětů
  • Po absolvování bakalářského studia je potřeba dodat potvrzení o ukončení bakalářského studia např.: Bakalářský diplom a dodatek k diplomu, případně jednotlivé dokumenty popsané ve Směrnici děkana. Do 1. července 2023.
  • V případě cizinců (mimo občany SR) je potřeba dodat potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka. Týká se uchazečů o studium v českém jazyce. Do 1. července 2023.
  • V případě uchazečů o studium v anglickém jazyce je potřeba prokázat jazykovou připravenost pro studium v anglickém jazyce a to jedním z dokumentů uvedených ve Směrnici děkana, článek 7, odstavec 2. Do 1. července 2023.

5

Zápis do studia je možný od 13. 7. 2023 do 5. 9. 2023 a probíhá online

Zahájení akademického roku je 25. 9. 2023.

Přijímací řízení pro programy s testem z oborových tematických okruhů

Termín přijímací zkoušky: 22. – 26. 5. 2023

Body do přijímacího řízení uchazeči získávají z absolvované přijímací zkoušky a ze studijních výsledků dosažených na bakalářském studiu.

Přijímací zkouška

Celkový počet bodů v přijímacím řízení

Přijímací řízení pro program Architektura
a stavitelství

Termín přijímací zkoušky: 22. – 26. 5. 2023

Body do přijímacího řízení uchazeči získávají z absolvované přijímací zkoušky a ze studijních výsledků dosažených v bakalářském studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška má písemnou a ústní část a je podrobně popsána v Podmínkách pro přijetí.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.