Přijímací řízení magistr

Přijímací řízení do
magisterských studijních programů

Veškeré informace, které se týkají přijímacího řízení do ak. roku 2023/2024, zveřejníme 22. 12. 2022.

Základní podmínkou pro přijetí na fakultu je:

Veškeré informace, které se týkají přijímacího řízení, naleznete v Podmínkách pro přijetí ke studiuSměrnici děkana. (pozor: nyní zde uvádíme informativně „podmínky“ a „směrnici“ z minulého roku – dokumenty pro přijímací řízení do ak. roku 2023/2024 zveřejníme v listopadu 2022). Jde o dva nejdůležitější dokumenty, které shrnují podmínky a postup pro přijetí do magisterských studijních programů na Fakultě stavební ČVUT.

Základní podmínkou pro přijetí na fakultu je:

Veškeré informace, které se týkají přijímacího řízení, naleznete v Podmínkách pro přijetí ke studiuSměrnici děkana. Jde o dva nejdůležitější dokumenty, které shrnují podmínky a postup pro přijetí do magisterských studijních programů na Fakultě stavební ČVUT.

Základní podmínkou pro přijetí na fakultu je:

Příjem přihlášek je ukončen

Jak na to

1

 • Podávání přihlášek bude možné 1. 1. – 31. 3. 2024 přes aplikaci elektronická přihláška.
 • Uložte si svůj kód a heslo. Přímo v aplikaci elektronická přihláška pak budete moci sledovat průběh svého přijímacího řízení i termín zápisu.
 • Studijní programy a specializace, ze kterých můžete vybírat, najdete zde.
 • Pokud se hlásíte na více studijních programů, na každý musíte vyplnit novou přihlášku. 
 • Pro zařazení do přijímacího řízení nezapomeňte přihlášku uzavřít.
 • Studium v českém jazyce není zpoplatněno (platí i pro uchazeče ze zahraničí). 
 • Magisterské navazující studium v anglickém jazyce je zpoplatněno částkou 500 Kč za semestr, více zde: Poplatky spojené se studiem v anglickém jazyce

2

 • Po zaplacení poplatku 900 Kč bude vaše přihláška zařazena do přijímacího řízení. Poplatek doporučujeme zaplatit kartou on-line při vyplňování elektronické přihlášky. Nejpozději však do 31. 3. 2024.
  číslo účtu 19-5504610227/0100
  variabilní symbol 77777
  specifický symbol: kód elektronické přihlášky
  IBAN CZ7601000000195504610227
  SWIFT kód KOMBCZPPXXX
 • V případě, že podáváte více přihlášek, poplatek musíte uhradit za každou zvlášť.
 • Jako termín pro uhrazení poplatku je uvažován termín zadání bankovního převodu ze strany uchazeče.

3

Termín přijímací zkoušky: 20. – 24. 5. 2024 (konkrétní datum uvidíte ve vaší elektronické přihlášce v sekci „Přiřazení na termíny“ tři týdny před konáním zkoušky).

Přijímací zkouška pro studijní program Architektura a stavitelství se skládá ze dvou částí:

 • ústní část – pohovor z architektury a z architektonického navrhování budov, jehož součástí je předložení portfolia architektonických prací;
 • písemná část – test z technického navrhování budov.


Přijímací zkouška pro všechny ostatní studijní programy má jednu část:


Rámcové požadavky pro jednotlivé programy a specializace najdete v příloze směrnice děkana.

Pro absolventy bakalářského studia na Fakultě stavební platí následující:

 • Uchazečům, kteří absolvovali příbuzný bakalářský program k vybranému magisterskému, budou jako výsledky přijímacích zkoušek uznávány výsledky ústních zkoušek z tematických okruhů státní závěrečné zkoušky. Počet bodů z přijímací zkoušky bude stanoven jako průměr z bodového hodnocení zkoušek z tematických okruhů.
 • Absolventům bakalářského studia Architektura a stavitelství, kteří absolvují studium obhajobou bakalářské práce na katedře architektury Fakulty stavební, budou celkové výsledky státní závěrečné zkoušky uznány jako výsledky přijímací zkoušky. Počet bodů z přijímací zkoušky bude stanoven jako bodové hodnocení výsledné známky ze státní závěrečné zkoušky.

4

 • Studenti a absolventi Fakulty stavební nepřikládají žádné přílohy k přihlášce
 • Studenti z ostatních VŠ přikládají následující:
  • do 31. 3. 2024     přílohy C až I – platí pro uchazeče s ukončeným bakalářským studiem do 31. 3. 2024

   do 31. 3. 2024  přílohy A, B – platí pro uchazeče s neukončeným bakalářským studiem do 31. 3. 2024 (tj. studující
   bc. studium v době podání mgr. přihlášky)

   do 1. 7. 2024   přílohy C až I – platí pro uchazeče s ukončeným
   bakalářským studiem po 31. 3. 2024 (tj. studující bc. studium v době podání mgr. přihlášky)

  • Popis příloh A – I naleznete v článku 7, Směrnice děkana

  • Uchazeči – cizinci (mimo občany SR) dodávají přílohy G, H. 

  • Uchazeči do EN vyučovaných studijních programů, dodávají přílohu I.

5

 • K zápisu se nebudete muset osobně dostavit, probíhá online v elektronické přihlášce od července do září. Zápis provedete zde.
 • Zahájení výuky je 23. 9. 2024

Přijímací řízení pro programy s testem z tematických okruhů

Termín přijímací zkoušky: 20. – 24. 5. 2024

Body do přijímacího řízení uchazeči získávají z absolvované přijímací zkoušky a ze studijních výsledků dosažených na bakalářském studiu.

Přijímací zkouška

Celkový počet bodů v přijímacím řízení

Přijímací řízení pro program Architektura
a stavitelství

Termín přijímací zkoušky: 20. – 24. 5. 2024

Body do přijímacího řízení uchazeči získávají z absolvované přijímací zkoušky a ze studijních výsledků dosažených v bakalářském studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška má písemnou a ústní část a je podrobně popsána v Podmínkách pro přijetí.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.