Přípravné kurzy

Pro budoucí studenty Fakulty stavební ČVUT připravujeme kurzy, které  zájemcům pomohou s přípravou na přijímací řízení i se začátkem studia na vysoké škole.

Uchazeči mohou využít příležitost  a připravit se na přijímací řízení na oficiálních kurzech pořádaných fakultou . Přípravný kurz matematiky může také pomoci při maturitě z matematiky.

Přípravný kurz kreslení

Kurz je vhodný jako příprava na přijímací zkoušku z Architektury. Je určen pro zájemce o studium programu Architektura a stavitelství. Na kurzu vypracujete kresebné práce, které budete konzultovat s našimi pedagogy. Témata prací vychází z požadavků přijímacího řízení.

Termín

Kurz je týdenní 
probíhá na konci května – začátku června 2024

Registraci spustíme v lednu 2024

Kurz je týdenní a lze si vybrat
22. 5. – 26. 5. 2023
nebo
29. 5. – 2. 6. 2023

POZOR: Kapacita kurzu je vyčerpána.
Registraci jsme již uzavřeli.

Kontakt

Přípravný kurz
matematiky

Přípravný kurz matematiky slouží jako příprava na přijímací zkoušku na vysokou školu, zároveň pomůže i jako příprava k maturitě. V jeho rámci je opakováno vybrané učivo střední školy, které se přímo vztahuje k přijímacím testům. Kurz je desetitýdenní a probíhá od konce února do začátku května, každá lekce trvá hodinu, výuka je vždy jedno odpoledne v týdnu. Kurz je možné rozšířit o kurz deskriptivní geometrie, který probíhá ve stejný den o hodinu později viz níže.

Termín

Kurz je desetitýdenní od února do dubna 2024

Přihlašování spustíme v lednu 2024

K přípravě lze využít také online testy:

Kurz zahrnuje 11 lekcí od 23. 2. do 4. 5. 2023,
každý týden ve čtvrtek od 16:00 do 17:00

Přihlašování do 18. února 2023

K přípravě lze využít také online testy:

Kontakt

Přípravný kurz
deskriptivní geometrie

Deskriptivní geometrie není součásti přijímacích zkoušek na Fakultu stavební ČVUT, ale vzhledem k absenci tohoto předmětu na většině středních škol znalosti v této oblasti studentům v prvním ročníku často chybí. Proto je možné si v rámci přípravných kurzů doplnit základy deskriptivní geometrie. Cílem kurzu je připomenutí základních geometrických vztahů, seznámení se základními promítacími metodami (kótované a Mongeovo promítání) a rozvíjení prostorové představivosti. Kurz je desetitýdenní, probíhá od konce února do začátku května, každá lekce trvá hodinu, výuka je vždy jedno odpoledne v týdnu. Kurz je možné rozšířit o kurz matematiky, který probíhá ve stejný den o hodinu dříve viz výše. Oba kurzy lze tedy snadno spojit a absolvovat najednou.

Termín

Kurz je desetitýdenní od února do dubna 2024

Přihlašování spustíme v lednu 2024

Kurz zahrnuje 11 lekcí od 23. 2. do 4. 5. 2023,
každý týden ve čtvrtek od 17:00 do 18:00

Přihlašování do 18. února 2023

Kontakt

Uchazeči mohou využít příležitost  a připravit se na přijímací řízení na oficiálních kurzech pořádaných fakultou . Přípravný kurz matematiky může také pomoci při maturitě z matematiky.

Přípravný kurz kreslení

Kurz je vhodný jako příprava na přijímací zkoušku z Architektury. Je určen pro zájemce o studium programu Architektura a stavitelství. Na kurzu vypracujete kresebné práce, které budete konzultovat s našimi pedagogy. Témata prací vychází z požadavků přijímacího řízení.

Termín

Kurz je týdenní 
probíhá na konci května – začátku června 2024

Registraci spustíme v lednu 2024

Kurz je týdenní a lze si vybrat
22. 5. – 26. 5. 2023
nebo
29. 5. – 2. 6. 2023

POZOR: Kapacita kurzu je vyčerpána.
Registraci jsme již uzavřeli.

Kontakt

Přípravný kurz
matematiky

Přípravný kurz matematiky slouží jako příprava na přijímací zkoušku na vysokou školu, zároveň pomůže i jako příprava k maturitě. V jeho rámci je opakováno vybrané učivo střední školy, které se přímo vztahuje k přijímacím testům. Kurz je desetitýdenní a probíhá od konce února do začátku května, každá lekce trvá hodinu, výuka je vždy jedno odpoledne v týdnu. Kurz je možné rozšířit o kurz deskriptivní geometrie, který probíhá ve stejný den o hodinu později viz níže.

Termín

Kurz je desetitýdenní od února do dubna 2024

Přihlašování spustíme v lednu 2024

K přípravě lze využít také online testy:

Kurz zahrnuje 11 lekcí od 23. 2. do 4. 5. 2023,
každý týden ve čtvrtek od 16:00 do 17:00

Přihlašování do 18. února 2023

K přípravě lze využít také online testy:

Kontakt

Přípravný kurz
deskriptivní geometrie

Deskriptivní geometrie není součásti přijímacích zkoušek na Fakultu stavební ČVUT, ale vzhledem k absenci tohoto předmětu na většině středních škol znalosti v této oblasti studentům v prvním ročníku často chybí. Proto je možné si v rámci přípravných kurzů doplnit základy deskriptivní geometrie. Cílem kurzu je připomenutí základních geometrických vztahů, seznámení se základními promítacími metodami (kótované a Mongeovo promítání) a rozvíjení prostorové představivosti. Kurz je desetitýdenní, probíhá od konce února do začátku května, každá lekce trvá hodinu, výuka je vždy jedno odpoledne v týdnu. Kurz je možné rozšířit o kurz matematiky, který probíhá ve stejný den o hodinu dříve viz výše. Oba kurzy lze tedy snadno spojit a absolvovat najednou.

Termín

Kurz je desetitýdenní od února do dubna 2024

Přihlašování spustíme v lednu 2024

Kurz zahrnuje 11 lekcí od 23. 2. do 4. 5. 2023,
každý týden ve čtvrtek od 17:00 do 18:00

Přihlašování do 18. února 2023

Kontakt

Nabízíme více možností vyrovnávacích kurzů, které vám pomohou do začátku studia. Prosíme vyberte si vhodný kurz nebo více kurzů podle vašeho zájmu a zaměření studia. Některé kurzy se bohužel časově překrývají.

Vyrovnávací kurz kreslení

Cílem kurzu je seznámit studenty 1. ročníku bakalářského studia programu Architektura a stavitelství se základy kresby písma, axonometrie a perspektivy pro klidné zvládnutí začátku studia. V rámci kurzu se pedagogové věnují prostorové představivosti a umění kreslit, které se dále rozvíjí v předmětu grafické prezentace architektury a architektonické kreslení v prvních semestrech studia. Kurz probíhá 4 dny (pondělí – čtvrtek) v jednom týdnu v září.

Termín

18. – 21. září 2023
(každý den dopoledne nebo odpoledne dle vaší volby)

Přihlašování spuštěno

Kontakt

Vyrovnávací kurz matematiky

Týdenní kurz před zahájením semestru se věnuje opakování a doplnění partií středoškolského učiva matematiky, jejichž znalost se předpokládá v úvodu studia. Tato látka již nebude obsažena v přednáškách předmětu Matematika. Kurz má rozsah 10 hodin a studenti obdrží i interní výukový text kurzu včetně příkladů k procvičení a samostatné práci.

Termín

18. – 22. září 2023
(každý den dopoledne)

Přihlašování spuštěno

Kontakt

Vyrovnávací kurz deskriptivní geometrie

Kurz deskriptivní geometrie se věnuje učivu, které je nutné pro zvládnutí předmětů teoretického základu studia v 1. ročníku. Kurz vychází ze zkušenosti, že na mnoha středních školách se deskriptivní geometrie nevyučuje a na lekcích jsou proto studenti seznámeni se znalostmi, které se v úvodu předmětu Konstruktivní geometrie na všech studijních programech FSv ČVUT předpokládají. Rozsah výuky je 16 hodin.

Termín

18. – 22. září 2023
(každý den dopoledne přednáška a k tomu navíc seminář v úterý, středu a čtvrtek odpoledne)

Přihlašování spuštěno

Kontakt

Vyrovnávací kurz stavební mechaniky

Kurz stavební mechaniky letos proběhne 12. 9. od 13:30 v posluchárně B-280. Účast je možná bez registrace (stačí rovnou přijít) a kurz je zdarma.

Cílem jednodenního kurzu v rozsahu 4 hodin je připravit nové studenty na předměty Katedry mechaniky tak, aby se seznámili se základním názvoslovím, schématickým značením a veličinami používanými v mechanice. Kurz se také věnuje opakování základních matematických postupů nutných pro zvládnutí látky v prvním ročníku. Časově kurz navazuje na kurz matematiky viz výše.

Termín

18. 9. 2023
(13:00 – 17:00)

Přihlašování spuštěno

Kontakt

Vyrovnávací kurz
konstrukcí pozemních staveb

Vyrovnávací kurz z konstrukcí pozemních staveb a kreslení stavebních výkresů je vhodný především pro studenty prvních ročníků programu Architektura a stavitelství, kteří přicházejí ze středních škol jiného než stavebního zaměření. Kurz je vhodný i pro studenty 2. ročníku programu Stavební inženýrství, které ve 3. semestru čeká první setkání s touto problematikou.

Termín

18. – 21. září 2023
(každý den 12:00 – 14:45)

Přihlašování spuštěno

Kontakt

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.