Přípravné kurzy

Pro budoucí studenty Fakulty stavební ČVUT připravujeme kurzy, které  zájemcům pomohou s přípravou na přijímací řízení i se začátkem studia na vysoké škole.

Uchazeči mohou využít příležitost  a připravit se na přijímací řízení na oficiálních kurzech pořádaných fakultou . Přípravný kurz matematiky může také pomoci při maturitě z matematiky.

Přípravný kurz kreslení

Kurz je vhodný jako příprava na přijímací zkoušku z Architektury. Je určen pro zájemce o studium programu Architektura a stavitelství. Na kurzu vypracujete kresebné práce, které budete konzultovat s našimi pedagogy. Témata prací vychází z požadavků přijímacího řízení.

Termín

Kurz je týdenní 
probíhá na konci května 2024

Registraci spustíme v lednu 2024.

Kapacita všech kurzů kreslení je již vyčerpána.
Registraci jsme již uzavřeli.

Z důvodu letošního velkého zájmu, otevíráme dalším zájemcům
jednodenní intenzivní kurz kreslení.

Termín: sobota 20. 4. 2024 od  9.00 do 17:30

Kurz je týdenní a lze si vybrat
20. 5. – 24. 5. 2024
nebo
27. 5. – 31. 5. 2024

Kontakt

Přípravný kurz kreslení

Kurz je vhodný jako příprava na přijímací zkoušku z Architektury. Je určen pro zájemce o studium programu Architektura a stavitelství. Na kurzu vypracujete kresebné práce, které budete konzultovat s našimi pedagogy. Témata prací vychází z požadavků přijímacího řízení.

Termín

Kurz je týdenní 
probíhá na konci května 2024

Registraci spustíme v lednu 2024.

Kurz je týdenní a lze si vybrat
20. 5. – 24. 5. 2024
nebo
27. 5. – 31. 5. 2024

Kapacita kurzu je vyčerpána.
Registraci jsme již uzavřeli.

Kontakt

Přípravný kurz
matematiky

Přípravný kurz matematiky slouží jako příprava na přijímací zkoušku na vysokou školu, zároveň pomůže i jako příprava k maturitě. V jeho rámci je opakováno vybrané učivo střední školy, které se přímo vztahuje k přijímacím testům. Kurz je desetitýdenní a probíhá od konce února do začátku května, každá lekce trvá hodinu, výuka je vždy jedno odpoledne v týdnu. Kurz je možné rozšířit o kurz deskriptivní geometrie, který časově navazuje viz níže.

Termín

Kurz je desetitýdenní od února do května 2024

Registraci spustíme v lednu

K přípravě lze využít také online testy:

Kurz zahrnuje 11 lekcí od 22. 2. do 2. 5. 2024,
každý týden ve čtvrtek od 16:00 do 17:00

Kurz již probíhá.
Registraci jsme uzavřeli.

K přípravě lze využít také online testy:

Kontakt

Přípravný kurz
deskriptivní geometrie

Deskriptivní geometrie není součásti přijímacích zkoušek na Fakultu stavební ČVUT, ale vzhledem k absenci tohoto předmětu na většině středních škol znalosti v této oblasti studentům v prvním ročníku často chybí. Proto je možné si v rámci přípravných kurzů doplnit základy deskriptivní geometrie. Cílem kurzu je připomenutí základních geometrických vztahů, seznámení se základními promítacími metodami (kótované a Mongeovo promítání) a rozvíjení prostorové představivosti. Kurz je desetitýdenní, probíhá od konce února do začátku května, každá lekce trvá hodinu, výuka je vždy jedno odpoledne v týdnu. Kurz je možné rozšířit o kurz matematiky, který probíhá ve stejný den o hodinu dříve viz výše. Oba kurzy lze tedy snadno spojit a absolvovat najednou.

Termín

Kurz je desetitýdenní od února do května 2024

Přihlašování spustíme v lednu 2024

Kurz zahrnuje 11 lekcí od 22. 2. do 2. 5. 2024,
každý týden ve čtvrtek od 17:05 do 18:05

Kurz již probíhá.
Registraci jsme uzavřeli.

Přihlašování do 18. února 2023

Kontakt

Uchazeči mohou využít příležitost  a připravit se na přijímací řízení na oficiálních kurzech pořádaných fakultou . Přípravný kurz matematiky může také pomoci při maturitě z matematiky.

Přípravný kurz kreslení

Kurz je vhodný jako příprava na přijímací zkoušku z Architektury. Je určen pro zájemce o studium programu Architektura a stavitelství. Na kurzu vypracujete kresebné práce, které budete konzultovat s našimi pedagogy. Témata prací vychází z požadavků přijímacího řízení.

Termín

Kurz je týdenní 
probíhá na konci května 2024

Registraci spustíme v lednu 2024.

Kapacita všech kurzů kreslení je již vyčerpána.
Registraci jsme již uzavřeli.

Z důvodu letošního velkého zájmu, otevíráme dalším zájemcům
jednodenní intenzivní kurz kreslení.

Termín: sobota 20. 4. 2024 od  9.00 do 17:30

Kurz je týdenní a lze si vybrat
20. 5. – 24. 5. 2024
nebo
27. 5. – 31. 5. 2024

Kontakt

Přípravný kurz kreslení

Kurz je vhodný jako příprava na přijímací zkoušku z Architektury. Je určen pro zájemce o studium programu Architektura a stavitelství. Na kurzu vypracujete kresebné práce, které budete konzultovat s našimi pedagogy. Témata prací vychází z požadavků přijímacího řízení.

Termín

Kurz je týdenní 
probíhá na konci května 2024

Registraci spustíme v lednu 2024.

Kurz je týdenní a lze si vybrat
20. 5. – 24. 5. 2024
nebo
27. 5. – 31. 5. 2024

Kapacita kurzu je vyčerpána.
Registraci jsme již uzavřeli.

Kontakt

Přípravný kurz
matematiky

Přípravný kurz matematiky slouží jako příprava na přijímací zkoušku na vysokou školu, zároveň pomůže i jako příprava k maturitě. V jeho rámci je opakováno vybrané učivo střední školy, které se přímo vztahuje k přijímacím testům. Kurz je desetitýdenní a probíhá od konce února do začátku května, každá lekce trvá hodinu, výuka je vždy jedno odpoledne v týdnu. Kurz je možné rozšířit o kurz deskriptivní geometrie, který časově navazuje viz níže.

Termín

Kurz je desetitýdenní od února do května 2024

Registraci spustíme v lednu

K přípravě lze využít také online testy:

Kurz zahrnuje 11 lekcí od 22. 2. do 2. 5. 2024,
každý týden ve čtvrtek od 16:00 do 17:00

Kurz již probíhá.
Registraci jsme uzavřeli.

K přípravě lze využít také online testy:

Kontakt

Přípravný kurz
deskriptivní geometrie

Deskriptivní geometrie není součásti přijímacích zkoušek na Fakultu stavební ČVUT, ale vzhledem k absenci tohoto předmětu na většině středních škol znalosti v této oblasti studentům v prvním ročníku často chybí. Proto je možné si v rámci přípravných kurzů doplnit základy deskriptivní geometrie. Cílem kurzu je připomenutí základních geometrických vztahů, seznámení se základními promítacími metodami (kótované a Mongeovo promítání) a rozvíjení prostorové představivosti. Kurz je desetitýdenní, probíhá od konce února do začátku května, každá lekce trvá hodinu, výuka je vždy jedno odpoledne v týdnu. Kurz je možné rozšířit o kurz matematiky, který probíhá ve stejný den o hodinu dříve viz výše. Oba kurzy lze tedy snadno spojit a absolvovat najednou.

Termín

Kurz je desetitýdenní od února do května 2024

Přihlašování spustíme v lednu 2024

Kurz zahrnuje 11 lekcí od 22. 2. do 2. 5. 2024,
každý týden ve čtvrtek od 17:05 do 18:05

Kurz již probíhá.
Registraci jsme uzavřeli.

Přihlašování do 18. února 2023

Kontakt

Nabízíme více možností vyrovnávacích kurzů, které vám pomohou do začátku studia. Prosíme vyberte si vhodný kurz nebo více kurzů podle vašeho zájmu a zaměření studia. Některé kurzy se bohužel časově překrývají.

Vyrovnávací kurz kreslení

Cílem kurzu je seznámit studenty 1. ročníku bakalářského studia programu Architektura a stavitelství se základy kresby písma, axonometrie a perspektivy pro klidné zvládnutí začátku studia. V rámci kurzu se pedagogové věnují prostorové představivosti a umění kreslit, které se dále rozvíjí v předmětu grafické prezentace architektury a architektonické kreslení v prvních semestrech studia. Kurz probíhá 4 dny (pondělí – čtvrtek) v jednom týdnu v září.

Termín

Kurz je týdenní 
Bude probíhat v září 2024

Registraci spustíme během léta

18. – 21. září 2023
(každý den dopoledne nebo odpoledne dle vaší volby)

Přihlašování spuštěno

Kontakt

Vyrovnávací kurz matematiky

Týdenní kurz před zahájením semestru se věnuje opakování a doplnění partií středoškolského učiva matematiky, jejichž znalost se předpokládá v úvodu studia. Tato látka již nebude obsažena v přednáškách předmětu Matematika. Kurz má rozsah 10 hodin a studenti obdrží i interní výukový text kurzu včetně příkladů k procvičení a samostatné práci.

Termín

Kurz je týdenní 
Bude probíhat v září 2024

Registraci spustíme během léta

18. – 22. září 2023
(každý den dopoledne)

Přihlašování spuštěno

Kontakt

Vyrovnávací kurz deskriptivní geometrie

Kurz deskriptivní geometrie se věnuje učivu, které je nutné pro zvládnutí předmětů teoretického základu studia v 1. ročníku. Kurz vychází ze zkušenosti, že na mnoha středních školách se deskriptivní geometrie nevyučuje a na lekcích jsou proto studenti seznámeni se znalostmi, které se v úvodu předmětu Konstruktivní geometrie na všech studijních programech FSv ČVUT předpokládají. Rozsah výuky je 16 hodin.

Termín

Kurz je týdenní
Bude probíhat v září 2024

Registraci spustíme během léta

18. – 22. září 2023
(každý den dopoledne přednáška a k tomu navíc seminář v úterý, středu a čtvrtek odpoledne)

Přihlašování spuštěno

Kontakt

Vyrovnávací kurz stavební mechaniky

Kurz stavební mechaniky letos proběhne 12. 9. od 13:30 v posluchárně B-280. Účast je možná bez registrace (stačí rovnou přijít) a kurz je zdarma.

Cílem jednodenního kurzu v rozsahu 4 hodin je připravit nové studenty na předměty Katedry mechaniky tak, aby se seznámili se základním názvoslovím, schématickým značením a veličinami používanými v mechanice. Kurz se také věnuje opakování základních matematických postupů nutných pro zvládnutí látky v prvním ročníku. Časově kurz navazuje na kurz matematiky viz výše.

Termín

Kurz bude probíhat v září 2024

Registraci spustíme během léta

18. 9. 2023
(13:00 – 17:00)

Přihlašování spuštěno

Kontakt

Vyrovnávací kurz
konstrukcí pozemních staveb

Vyrovnávací kurz z konstrukcí pozemních staveb a kreslení stavebních výkresů je vhodný především pro studenty prvních ročníků programu Architektura a stavitelství, kteří přicházejí ze středních škol jiného než stavebního zaměření. Kurz je vhodný i pro studenty 2. ročníku programu Stavební inženýrství, které ve 3. semestru čeká první setkání s touto problematikou.

Termín

Kurz bude probíhat v září 2024

Registraci spustíme během léta

18. – 21. září 2023
(každý den 12:00 – 14:45)

Přihlašování spuštěno

Kontakt

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.