Přípravné kurzy

Pro budoucí studenty Fakulty stavební ČVUT připravujeme kurzy, které  zájemcům pomohou s přípravou na přijímací řízení i se začátkem studia na vysoké škole.

Uchazeči mohou využít příležitost  a připravit se na přijímací řízení na oficiálních kurzech pořádaných fakultou . Přípravný kurz matematiky může také pomoci při maturitě z matematiky.

Přípravný kurz kreslení

Kurz je vhodný jako příprava na přijímací zkoušku z Architektury. Je určen pro zájemce o studium programu Architektura a stavitelství. Na kurzu vypracujete kresebné práce, které budete konzultovat s našimi pedagogy. Témata prací vychází z požadavků přijímacího řízení.

Termín

Kurz je týdenní 
probíhá na konci května – začátku června 2023

Registraci spustíme v lednu 2023

Kurz je týdenní a lze si vybrat
22. 5. – 26. 5. 2023
nebo
29. 5. – 2. 6. 2023

Přihlašování spuštěno!

Kontakt

Přípravný kurz
matematiky

Přípravný kurz matematiky slouží jako příprava na přijímací zkoušku na vysokou školu, zároveň pomůže i jako příprava k maturitě. V jeho rámci je opakováno vybrané učivo střední školy, které se přímo vztahuje k přijímacím testům. Kurz je desetitýdenní a probíhá od konce února do začátku května, každá lekce trvá hodinu, výuka je vždy jedno odpoledne v týdnu. Kurz je možné rozšířit o kurz deskriptivní geometrie, který probíhá ve stejný den o hodinu později viz níže.

Termín

Kurz je desetitýdenní od února do dubna 2023

Přihlašování spustíme v lednu 2023

K přípravě lze využít také online testy:

Kurz zahrnuje 11 lekcí od 23. 2. do 4. 5. 2023,
každý týden ve čtvrtek od 16:00 do 17:00

Přihlašování do 18. února 2023

K přípravě lze využít také online testy:

Kontakt

Přípravný kurz
deskriptivní geometrie

Deskriptivní geometrie není součásti přijímacích zkoušek na Fakultu stavební ČVUT, ale vzhledem k absenci tohoto předmětu na většině středních škol znalosti v této oblasti studentům v prvním ročníku často chybí. Proto je možné si v rámci přípravných kurzů doplnit základy deskriptivní geometrie. Cílem kurzu je připomenutí základních geometrických vztahů, seznámení se základními promítacími metodami (kótované a Mongeovo promítání) a rozvíjení prostorové představivosti. Kurz je desetitýdenní, probíhá od konce února do začátku května, každá lekce trvá hodinu, výuka je vždy jedno odpoledne v týdnu. Kurz je možné rozšířit o kurz matematiky, který probíhá ve stejný den o hodinu dříve viz výše. Oba kurzy lze tedy snadno spojit a absolvovat najednou.

Termín

Kurz je desetitýdenní od února do dubna 2023

Přihlašování spustíme v lednu 2023

Kurz zahrnuje 11 lekcí od 23. 2. do 4. 5. 2023,
každý týden ve čtvrtek od 17:00 do 18:00

Přihlašování do 18. února 2023

Kontakt

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.