Přípravné kurzy

Pro budoucí studenty Fakulty stavební ČVUT připravujeme kurzy, které  zájemcům pomohou s přípravou na přijímací řízení i se začátkem studia na vysoké škole.

Uchazeči mohou využít příležitost  a připravit se na přijímací řízení na oficiálních kurzech pořádaných fakultou . Přípravný kurz matematiky může také pomoci při maturitě z matematiky.

Přípravný kurz kreslení

Kurz je vhodný jako příprava na přijímací zkoušku z Architektury. Je určen pro zájemce o studium programu Architektura a stavitelství. Na kurzu vypracujete kresebné práce, které budete konzultovat s našimi pedagogy. Témata prací vychází z požadavků přijímacího řízení.

Termín

květen – červen 2022

přihlašování bude spuštěno v lednu 2022

Kontakt

Termín

Informace o termínech jarního kurzu 2022 zveřejníme v lednu 2022

K přípravě lze využít také online testy:

Kontakt

Přípravný kurz
matematiky

Přípravný kurz matematiky slouží jako příprava na přijímací zkoušku na vysokou školu, zároveň pomůže i jako příprava k maturitě. V jeho rámci je opakováno vybrané učivo střední školy, které se přímo vztahuje k přijímacím testům. Kurz je desetitýdenní, obvykle probíhá od začátku března do počátku května, každá lekce trvá hodinu, výuka je vždy jedno odpoledne v týdnu. Kurz je možné rozšířit o kurz deskriptivní geometrie, který probíhá ve stejný den a časově navazuje viz níže.

Přípravný kurz
deskriptivní geometrie

Deskriptivní geometrie není součásti přijímacích zkoušek na Fakultu stavební ČVUT, ale vzhledem k absenci tohoto předmětu na většině středních škol znalosti v této oblasti studentům v prvním ročníku často chybí. Proto je možné si v rámci přípravných kurzů doplnit základy deskriptivní geometrie. Cílem kurzu je připomenutí základních geometrických vztahů, seznámení se základními promítacími metodami (kótované a Mongeovo promítání) a rozvíjení prostorové představivosti. Kurz je desetitýdenní, obvykle probíhá od začátku března do počátku května, každá lekce trvá hodinu, výuka je vždy jedno odpoledne v týdnu a časově navazuje na kurz matematiky. Oba kurzy lze tedy snadno spojit a absolvovat najednou.

Termín

Informace o termínech jarního kurzu 2022 zveřejníme v lednu 2022

Kontakt

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

K zajištění co nejlepších služeb využíváme na tomto webu cookies. Chci vědět více.