Přípravné kurzy

Pro budoucí studenty Fakulty stavební ČVUT připravujeme kurzy, které  zájemcům pomohou s přípravou na přijímací řízení i se začátkem studia na vysoké škole.

Uchazeči mohou využít příležitost  a připravit se na přijímací řízení na oficiálních kurzech pořádaných fakultou . Přípravný kurz matematiky může také pomoci při maturitě z matematiky.

Přípravný kurz kreslení

Kurz je vhodný jako příprava na přijímací zkoušku z Architektury. Je určen pro zájemce o studium programu Architektura a stavitelství. Na kurzu vypracujete kresebné práce, které budete konzultovat s našimi pedagogy. Témata prací vychází z požadavků přijímacího řízení.

Termín

Kurz je týdenní a lze si vybrat
23. 5. – 27. 5. 2022
nebo
30. 5. – 3. 6. 2022

Přihlašování do 16. května 2022

Kontakt

Přípravný kurz
matematiky

Přípravný kurz matematiky slouží jako příprava na přijímací zkoušku na vysokou školu, zároveň pomůže i jako příprava k maturitě. V jeho rámci je opakováno vybrané učivo střední školy, které se přímo vztahuje k přijímacím testům. Kurz je desetitýdenní a probíhá od konce února do konce dubna, každá lekce trvá hodinu, výuka je vždy jedno odpoledne v týdnu (ve středu). Kurz je možné rozšířit o kurz deskriptivní geometrie, který probíhá ve stejný den o hodinu dříve viz níže.

Termín

Kurz je desetitýdenní od 23. 2. do 27. 4. 2022,
každý týden ve středu od 18:00 do 19:00

Přihlašování do 19. února 2022

K přípravě lze využít také online testy:

Kontakt

Přípravný kurz
deskriptivní geometrie

Deskriptivní geometrie není součásti přijímacích zkoušek na Fakultu stavební ČVUT, ale vzhledem k absenci tohoto předmětu na většině středních škol znalosti v této oblasti studentům v prvním ročníku často chybí. Proto je možné si v rámci přípravných kurzů doplnit základy deskriptivní geometrie. Cílem kurzu je připomenutí základních geometrických vztahů, seznámení se základními promítacími metodami (kótované a Mongeovo promítání) a rozvíjení prostorové představivosti. Kurz je desetitýdenní, probíhá od konce února do konce dubna, každá lekce trvá hodinu, výuka je vždy jedno odpoledne v týdnu (ve středu). Po tomto kurzu časově navazuje kurz matematiky. Oba kurzy lze tedy snadno spojit a absolvovat najednou.

Termín

Kurz je desetitýdenní od 23. 2. do 27. 4. 2022,
každý týden ve středu od 17:00 do 18:00

Přihlašování do 19. února 2022

Kontakt

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.