Vyrovnávací kurz kreslení

Vyrovnávací kurz kreslení

Pořádá Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT pro studenty, kteří byli přijati do 1. ročníku bakalářského studia programu ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

Cílem kurzu je seznámení studentů se základy kresby písma, axonometrie a perspektivy pro klidné zvládnutí začátku studia.

Studium oboru Architektura a stavitelství se neobejde bez prostorové představivosti studentů a bez schopnosti zobrazit kresbou svůj ideový záměr, koncept řešení nebo zamýšlený konstrukční systém. Kresbu studenti používají při skicování ve cvičeních architektonické kompozice, nauk o budovách apod. Prostorová představivost a umění kreslit se rozvíjí v předmětu grafické prezentace architektury a architektonické kreslení v prvních semestrech studia, ale předpokladem je, že studenti určité základní schopnosti a znalosti mají už před vstupem na fakultu.

Cena týdenního kurzu: 1 500 Kč

Termín: 18. - 21. září 2023

Přesný termín a registrační formulář zveřejníme během letních prázdnin 

Vyplněný registrační formulář zašlete v termínu 19. 6. – 9. 9. na e-mail jan.kaspar@fsv.cvut.cz 

Registrační formulář zde zveřejníme od 1. 7. 2023.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.