Fakulta stavební ČVUT v praze

AKTUÁLNĚ NA FAKULTĚ

26. 6. 2022 - 31. 8. 2022
8.4.2022 - 31.10.2022
Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy
1. 4. 2022 - 30. 11. 2022
Hrádek v Kutné Hoře
1. 4. 2022 – 30. 11. 2022

Studijní programy

Videa a podcasty – co umíme a co nás baví

Matematika na Fakultě stavební – bez čeho se nelze obejít a co se nabízí nadaným studentům

doc. Jozef Bobok

Technologie SMA a její první reálné použití na mostní konstrukci na světě

prof. Pavel Ryjáček, Ing. Jakub Vůjtěch

Santiniho vodní systém v podzemí kláštera Plasy

Ing. Jakub Řehák

Korečkové rypadlo – návrh na prohlášení za nemovitou kulturní památku

prof. Tomáš Šenberger, Ing. arch. Jan Kuták

Mezinárodní projekt Wider Uptake

prof. Jaroslav Pollert

Ochrana ocelových konstrukcí dřevem

Ing. Jakub Šejna

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc.