Fyzikální a materiálové inženýrství

Doktorský studijní program
Fyzikální a materiálové inženýrství

Doktorské studium se zaměřuje na oblasti inovace a vývoje stavebních materiálů a technologií, matematického modelování a simulací komplexních multifyzikálních procesů a experimentálních metod.

Charakteristika

Stavebnictví budoucnosti

Stavebnictví bude v současnosti a blízké budoucnosti čelit řadě výzev, mezi které například patří:

V reakci na tyto výzvy dochází k významnému vědeckému pokroku v oblastech inovace a vývoje stavebních materiálů a technologií, matematického modelování a simulací komplexních multifyzikálních procesů a experimentálních metod. Hlavním cílem programu FMI je vychovávat vysoce kvalifikované odborníky, kteří budou schopni zmíněné a nově vyvstávající výzvy identifikovat a vyvíjet pro ně adekvátní řešení s využitím nejmodernějších vědeckých poznatků a metod.

Uplatnění

Absolventi programu FMI najdou uplatnění především jako:

Kontakt

Garant a předseda oborové rady doktorského studijního programu
Fyzikální a materiálové inženýrství

Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák