Publikační činnost

Publikační činnost

Databáze publikačních výsledků

Aplikace eviduje výsledky vědy a výzkumu a další aktivity vědecko-výzkumných pracovníků ve vědecké komunitě. Aplikace V3S slouží k odesílání výsledků do RIV, exportům pro statistické analýzy i k interním hodnocením vědecko-výzkumné činnosti.

Ve veřejných údajích lze vyhledávat i bez přihlášení.

Časopis Civil Engineering Journal

Časopis Civil Enginnering Journal navazuje na tradici nejstaršího časopisu v oblasti stavebního inženýrství, který byl vydáván pod názvem Stavební obzor (the Technical Bulletin). První vydání časopisu bylo v roce 1950.

Časopis vydává elektronicky Fakulta stavební ČVUT v Praze čtyřikrát ročně.

ACTA POLYTECHNICA, Journal of Advanced Engineering

Vědecký časopis vydává ČVUT v Praze. Zahrnuje tematicky široké spektrum z inženýrských oblastí, fyziky a matematiky.

Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák