Stáže pro studenty středních škol

Stáže pro studenty středních škol

Studentky a studenti třetích a čtvrtých ročníků středních škol – gymnázií, průmyslovek i mnoha dalších – mají příležitost seznámit se s výukou na Fakultě stavební ČVUT na vlastní kůži.

Na tři dny vysokoškolákem

V rámci „stáže“ se mohou středoškoláci v podzimním či jarním termínu stát na tři dny nanečisto studentem fakulty a mají tak jedinečnou možnost poznat výuku, prostředí fakulty, menzy, Národní technickou knihovnu i celý kampus v Dejvicích.

V přihlášce zájemce uvádí, o který studijní program má zájem a v jakém termínu chce stáž absolvovat. Přihlášku je nezbytné nechat potvrdit svým učitelem jako vyjádření souhlasu školy s účastí studenta na akci v době výuky. Nezletilým zájemcům potvrzují účast i zákonní zástupci.

Průvodce z řad studentů

Zájemce o stáž si vybírá preferovaný studijní program, v jeho rámci mu bude přiřazen průvodce z řad současných studentů fakulty. Spolu se studentem se stážista účastní rozvrhované výuky a nahlíží do studentského života na vysoké škole. Zájemce o stáž si tak může vybudovat reálnou představu o tom, co vše studium na vysoké škole obnáší a jak je vysokoškolský život pestrý.

Ubytování hradí fakulta

Pro mimopražské zájemce je k dispozici ubytování v hotelu. Aby stáž byla finančně dostupná, hradí ubytování na dvě noci fakulta.

POZOR: Kapacita ubytování pro jaro 2023 je vyčerpána. Přijímáme přihlášky pouze od studentů, kteří nepožadují ubytování. 

Termíny a jak se přihlásit

POZOR: Kapacita stáží pro jaro 2023 je vyčerpána. Další termíny středoškolských stáží plánujeme na podzim 2023. Informace zveřejníme v říjnu 2023.

Jarní stáže 2023 probíhají v termínu:

13. 3. 2023 – 5. 4. 2023

POZOR: Kapacita ubytování pro jaro 2023 je vyčerpána. Přijímáme přihlášky pouze od studentů, kteří nepožadují ubytování.

V těchto termínech: 13. 3.-17. 3., 20. – 24. 3. a 27. – 31. 3. 2023 přijímáme přihlášky pouze „bez ubytování“.

INFO e-mailem

Není třeba hlídat aktualizace termínů, zájemci nám zde můžou zanechat kontakt a my je budeme pravidelně informovat o aktuálním dění na fakultě.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.