Stáže pro studenty středních škol

Stáže pro studenty středních škol

Studentky a studenti středních škol – gymnázií, průmyslovek i mnoha dalších – mají příležitost seznámit se s výukou na Fakultě stavební ČVUT na vlastní kůži. Stáže jsou určené pro studenty třetích a čtvrtých ročníků SŠ.

Na tři dny vysokoškolákem

V rámci „stáže“ si mohou středoškoláci v podzimním či jarním termínu zvolit tři dny, kdy se nanečisto stanou studentem fakulty a mají tak jedinečnou možnost poznat výuku, prostředí fakulty, menzy, Národní technickou knihovnu i celý kampus v Dejvicích.

Se souhlasem učitele a rodičů

V přihlášce zájemce uvede, o který studijní program má zájem a v jakém termínu. Tuto přihlášku je nezbytné nechat potvrdit svým učitelem jako vyjádření souhlasu školy s účastí studenta na akci. U nezletilých studentů je potřeba, aby souhlas s účastí na stáži potvrdili i jejich rodiče.

Průvodce z řad studentů

Podle programu, který si středoškolák vybere, mu fakulta na celou dobu pobytu najde průvodce – studenta nebo studentku, který daný program studuje. Spolu s ním či s ní se zúčastní výuky podle rozvrhu a nahlédne i do studentského života na vysoké škole, zjistí, co je nutné k úspěšnému studiu i jak může být studentský život pestrý. Může si tak udělat reálnou představu. 

Ubytování na koleji hradí fakulta

Pro mimopražské uchazeče je k dispozici ubytování na kolejích Strahov. Aby stáž byla finančně dostupná pro všechny zájemce, hradí ubytování na kolejích na dvě noci fakulta.

Termíny a jak se přihlásit

Jarní stáže 2022 jsou zrušeny.

Informace k podzimní stážím 2022 zveřejníme po letních prázdninách.

INFO e-mailem

Není třeba hlídat aktualizace termínů, zájemci nám zde můžou zanechat kontakt a my je budeme pravidelně informovat o aktuálním dění na fakultě.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.