Jak se přihlásit na stáž

Stáže nabízíme v období 13. 3. - 5. 4. 2023

POZOR: Kapacita stáží pro jaro 2023 je vyčerpána. Další termíny středoškolských stáží plánujeme na podzim 2023. Informace zveřejníme v říjnu 2023.

Délka stáže je 3 dny.

Zájemce o stáž si vybírá z aktuální nabídky bakalářských studijních programů. Na vybraný termín je připraven rozvrh, podle kterého bude stážista navštěvovat výuku, a to za doprovodu vybraného studenta fakulty, který mu je po dobu stáže k dispozici jako průvodce.

Každý stážista hradí příspěvek na stáž ve výši 400 Kč. Příspěvek se hradí na místě v hotovosti.

Mimopražským studentům fakulta může zajistit ubytování v hotelu se snídaní (na 2 noci). Ubytování je hrazeno fakultou. Ubytování je zajišťováno do vyčerpání kapacity rezervovaných míst v hotelu.

POZOR: Kapacita ubytování pro jaro 2023 je vyčerpána. Přijímáme přihlášky pouze od studentů, kteří nepožadují ubytování.

Stravování je možné ve studentských menzách v okolí fakulty. Stravování a dopravu do Prahy i po Praze si hradí stážista sám. 

U nezletilých studentů je potřeba, aby souhlas s účastí na stáži a s ubytováním v hotelu SÚZ ČVUT potvrdili i jejich zákonní zástupci.

Z jedné střední školy se může přihlásit na stáž maximálně 5 zájemců. V případě volné kapacity bude umožněna stáž dalším zájemcům z dané střední školy. Celkový počet míst je limitován.

Postup přihlášení

  1. Přihlášení probíhá přes elektronickou přihlášku (kterou zde zveřejníme v říjnu 2023). Přihlášku podepisuje (na monitoru myší/na displeji prstem) zájemce a současně také pedagog nebo výchovný poradce z dané střední školy. Vyplněná přihláška poté přijde v kopii na uvedené emaily zájemci i pedagogovi / výchovnému poradci.
  2. Zájemce si v přihlášce vybere program z nabídky bakalářských studijních programů a termín, ve kterém by chtěl stáž absolvovat. (V případě naplnění kapacity vybraného termínu má fakulta po dohodě se studentem právo změnit termín stáže. V tom případě je zájemce o stáž vyzván k výběru jiného termínu.).
  3. Fakulta zašle zájemci emailem přesný termín stáže, tj. 3 dny, ve kterých je možno stáž absolvovat, dále mu jsou zaslány bližší instrukce ke stáži (čas nástupu na stáž, formuláře pro potvrzení rodičů apod.).
  4. Přesný termín stáže a podrobnosti o stáži jsou zasílány na emaily zájemců o stáž v týdnu před požadovaným termínem stáže.
  1. Zájemce si vybere program z nabídky bakalářských studijních programů a týden, ve kterém by chtěl stáž absolvovat. (V případě naplnění kapacity vybraného termínu má fakulta po dohodě se studentem právo změnit termín stáže. V tom případě je zájemce o stáž kontaktován k výběru jiného termínu.)
  2. Pedagog nebo výchovný poradce ze střední školy zašle poštou vyplněnou a podepsanou PŘIHLÁŠKU s údaji o zájemci a vybraném studijním programu a termínu na kontaktní osobu uvedenou níže. Pro urychlení registrace zájemců o stáž doporučujeme zaslat zároveň i scan podepsané přihlášky na email uvedený níže. 
  3. Fakulta zašle zájemci emailem přesný termín stáže, tj. 3 dny, ve kterých je možno stáž absolvovat, dále mu budou zaslány bližší instrukce ke stáži (čas nástupu na stáž, formuláře pro potvrzení rodičů apod.)
  4. Přesný termín stáže a podrobnosti o stáži jsou zasílány na emaily zájemců o stáž v týdnu před požadovaným termínem stáže

Kontakt

Ing. arch. Patrik Kučera
tel.: +420 603 150 113
email: patrik.kucera@fsv.cvut.cz 

Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 – Dejvice

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.