Akreditované studijní programy

Fakulta stavební ČVUT je akreditována pro výuku v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.

Po ukončení bakalářského studia lze na Fakultě stavební ČVUT pokračovat v navazujícím magisterském studiu, vybrat si lze z široké nabídky atraktivních studijních programů a jejich různých specializací a zaměření. Studium je možné završit některým z doktorských studijních programů.

Fakulta stavební ČVUT je akreditována i pro získání nejvyšší formy vědeckého / vysokoškolského vzdělání – habilitačního řízení pro získání titulu docent a jmenovacího řízení pro získání titulu profesor.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.