Proč studovat Fakultu stavební ČVUT

Proč studovat Fakultu stavební ČVUT?

Učte se od nejlepších stavařů, architektů a geodetů

Možnost volby
směru studia

Výběr specializace až v průběhu studia,
až se seznámíte s celou škálou oboru.

Špičkové technologie

Moderní vybavení je samozřejmostí.

Výuka
v experimentálních centrech

Laboratoře a experimentální pracoviště pro výzkum a vědeckou činnost tvoří zázemí i pro výuku.

Jistota kvalitního uplatnění v oboru pro absolventy ČVUT

Rozhovor s absolventy fakulty, kteří propojili svůj zápal pro stavařinu, skateboarding a využití veřejného prostoru.

Pravidelné přednášky o zajímavých projektech dalších firem v oboru:

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.