Přijímací řízení bakalář

Přijímací řízení do bakalářských
studijních programů

Veškeré informace, které se týkají přijímacího řízení, naleznete v Podmínkách pro přijetí ke studiuSměrnici děkana. Jde o dva nejdůležitější dokumenty, které shrnují podmínky a postup pro přijetí do bakalářských studijních programů na Fakultě stavební ČVUT.

Základní podmínkou pro přijetí na fakultu je:

Jak na to

1

 • Přihláška se podává 1. 1. – 31. 3. 2022 elektronicky přes aplikaci elektronická přihláška.
 • Uložte si svůj kód a heslo. Přímo v aplikaci elektronická přihláška pak budete moci sledovat průběh svého přijímacího řízení.
 • Studijní programy, ze kterých můžete vybírat, najdete zde. Do přihlášky se uvádí jen studijní program, NE specializace!
 • Pokud se hlásíte na více studijních programů, na každý musíte vyplnit novou přihlášku.
 • Pro zařazení do přijímacího řízení nezapomeňte přihlášku uzavřít.

2

 • Po zaplacení poplatku 850 Kč bude Vaše přihláška zařazena do přijímacího řízení. Poplatek doporučujeme zaplatit kartou on-line při vyplňování elektronické přihlášky. Nejpozději však do 31. 3. 2022.

  číslo účtu 19-5504610227/0100
  variabilní symbol 77777
  specifický symbol: kód elektronické přihlášky
  IBAN CZ7601000000195504610227
  SWIFT kód KOMBCZPPXXX
 • V případě, že podáváte více přihlášek, poplatek musíte uhradit za každou zvlášť.
 • Jako termín pro uhrazení poplatku je uvažován termín zadání bankovního převodu ze strany uchazeče.

3

Termín přijímací zkoušky 6. – 10. 6. 2022. 

Zkouška z matematiky

 • Příjímací zkouška z matematiky je jednotná pro všechny uchazeče a všechny studijní programy. O přijetí rozhoduje počet bodů, které z testu získáte. Minimální hranice pro přijetí je 8 bodů. Podáváte-li více přihlášek, přijímací zkoušku z matematiky absolvujete pouze jednou. Získané body platí pro všechny podané přihlášky.
  Na Fakultu stavební ČVUT se můžete dostat i bez přijímaček z matematiky. Podívejte se na podmínky prominutí přijímací zkoušky z matematiky.
 • Pokud bude na jaře 2022 koronavirová krize pokračovat a budou omezení v osobní přítomnosti u přijímacích zkoušek, promine děkan fakulty přijímací zkoušku z matematiky všem uchazečům, kteří maturují ve školním roce 2021/2022.


Zkouška z architektury

 • Týká se jen uchazečů do bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství. Na tento program musíte složit jak zkoušku z matematiky viz výše, tak zkoušku z architektury.
  Přijímací zkoušku z architektury nelze prominout, její úspěšné absolvování je podmínkou nástupu na Architekturu a stavitelství.

4

 • Pokud studujete, nebo jste studovali střední školu v ČR nebo SR, dodejte úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (do 13. června 2022 nebo dříve, např. společně s přihláškou).
 • Pokud studujete, nebo jste studovali střední školu v zahraničí (kromě Slovenské republiky), a nebo při absolvování střední školy v České republice a tato škola není uvedena v Rejstříku škol MŠMT, je třeba dodat úředně ověřenou kopii osvědčení o uznání rovnocennosti nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení včetně přílohy tohoto rozhodnutí – nostrifikační doložky. Do 5. září 2022.
 • V případě cizinců (mimo občany SR a zahraniční uchazeče, kteří absolvovali střední školu v ČR) je potřeba dodat potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka. Týká se uchazečů o studium v českém jazyce. Do 5. září 2022.
 • V případě uchazečů o studium v anglickém jazyce je potřeba prokázat vaši jazykovou připravenost pro studium v anglickém jazyce do 5. září 2022 jedním z těchto dokladů:
  • doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z anglického jazyka,
  • doklad o vykonání zkoušky z anglického jazyka minimálně úrovně B2 podle „Společného evropského referenčního rámce pro jazyky“ (SERR).
 • Pokud přestupujete z jiné VŠ či fakulty ČVUT (nebo se hlásíte opakovaně na Fakultu stavební ČVUT), můžete požádat o uznání předmětů z předchozího studia. Více informací zde.

5

 • Studentem fakulty se stanete až dnem zápisu (29. srpna – 1. září 2022). Přesné datum, čas a místo pro zápis zjistíte ve své elektronické přihlášce.
 • Pokud nemůžete přijít na řádný termín zápisu, můžete se zúčastnit náhradního termínu 9. září 2022.
 • Zahájení akademického roku, tedy první školní den je 19. září 2022.

Přijímací zkouška z matematiky

Termín přijímací zkoušky 6. – 10. 6. 2022

Příjímací zkouška z matematiky je jednotná pro všechny uchazeče a všechny studijní programy. Na Fakultu stavební ČVUT se můžete dostat i bez přijímaček. Podmínky prominutí přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška z architektury

Termín přijímací zkoušky 6. – 10. 6. 2022 (ve stejný den jako zkouška z matematiky)

Týká se jen uchazečů do bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství. Na tento program musíte složit jak zkoušku z matematiky, tak zkoušku z architektury.

Jak vás můžeme podpořit?

Ještě nevíte,
zda podat přihlášku?

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

K zajištění co nejlepších služeb využíváme na tomto webu cookies. Chci vědět více.