Přijímací řízení bakalář

Přijímací řízení do bakalářských
studijních programů

Bakalářské programy je možné studovat pouze prezenční formou.

Veškeré informace, které se týkají přijímacího řízení, naleznete v Podmínkách pro přijetí ke studiuSměrnici děkana. Jde o dva nejdůležitější dokumenty, které shrnují podmínky a postup pro přijetí do bakalářských studijních programů na Fakultě stavební ČVUT.
Podmínky a postup přijímacího řízení do nově otevřeného studijního programu Scénické technologie naleznete v těchto samostatných dokumentech Směrnice děkana pro Scénické technologie a Podmínky pro přijetí ke studiu pro Scénické technologie.

Pro přijetí do studia je třeba dodat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení do 13. 6. 2023 (platí pro přihlášky podané 1. 1. – 31. 3.), nebo do  31. 7. 2023 (platí pro přihlášky podané 1. 6. – 31. 7.)

Vyhlašujeme tzv. 2. kolo podávání přihlášek. Přihlášky můžete podávat 1. 6. – 31. 7. 2023. Informace naleznete v dokumentu: Opatření děkana

Veškeré informace, které se týkají přijímacího řízení, naleznete v Podmínkách pro přijetí ke studiuSměrnici děkana. Jde o dva nejdůležitější dokumenty, které shrnují podmínky a postup pro přijetí do bakalářských studijních programů na Fakultě stavební ČVUT.

Podmínky a postup přijímacího řízení do nově otevřeného studijního programu Scénické technologie naleznete v těchto samostatných dokumentech Směrnice děkana pro Scénické technologie a Podmínky pro přijetí ke studiu pro Scénické technologie.

Postup při přijímání studentů z Ruské federace a Běloruska naleznete v Příkazu rektora, část 1

Základní podmínkou pro přijetí na fakultu je:

Jak na to

1

 • Podávání přihlášek do tzv. 2. KOLA bude znovu otevřeno 1. 6. – 31. 7. 2023 přes aplikaci elektronická přihláška.
 • Uložte si svůj kód a heslo. Přímo v aplikaci elektronická přihláška pak budete moci sledovat průběh svého přijímacího řízení.
 • Studijní programy, ze kterých můžete vybírat, najdete zde. Do přihlášky se uvádí jen studijní program, NE specializace!
 • Pokud se chcete hlásit na více studijních programů, na každý musíte vyplnit novou přihlášku.
 • Pro zařazení do přijímacího řízení nezapomeňte přihlášku uzavřít.

2

 • Po zaplacení poplatku 850 Kč bude vaše přihláška zařazena do přijímacího řízení. Poplatek doporučujeme zaplatit kartou on-line při vyplňování elektronické přihlášky. Nejpozději však do 31. 7. 2023.

  číslo účtu 19-5504610227/0100
  variabilní symbol 77777
  specifický symbol: kód elektronické přihlášky
  IBAN CZ7601000000195504610227
  SWIFT kód KOMBCZPPXXX
 • V případě, že podáváte více přihlášek, poplatek musíte uhradit za každou zvlášť.
 • Jako termín pro uhrazení poplatku je uvažován termín zadání bankovního převodu ze strany uchazeče.

3

Přijímací zkoušky pro 1. kolo již proběhly (týká se přihlášek podaných 1. 1. – 31. 3. 2023).

Termín přijímací zkoušky pro 2. kolo (tedy přihlášky podané 1. 6. – 31. 7. 2023) je: 5. 9. 2023 (konkrétní čas uvidíte ve vaší elektronické přihlášce)

Zkouška z matematiky

Příjímací zkouška z matematiky je jednotná pro všechny uchazeče a všechny studijní programy. O přijetí rozhoduje počet bodů, které z testu získáte. Kompletní informace o zkoušce z matematiky a jak se na ní připravit najdete zde.
Na Fakultu stavební ČVUT se můžete dostat i bez přijímaček z matematiky. Podívejte se na podmínky prominutí přijímací zkoušky z matematiky.


Zkouška z architektury

Týká se jen uchazečů do bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství. Na tento program musíte složit jak zkoušku z matematiky viz výše, tak zkoušku z architektury.
Kompletní informace o zkoušce z architektury a jak se na ní připravit najdete zde.
Přijímací zkoušku z architektury nelze prominout, její úspěšné absolvování je podmínkou nástupu na Architekturu a stavitelství.

4

Dokumenty zasílejte na adresu
Fakulta stavební ČVUT v Praze
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6 – Dejvice

 • Pokud studujete, nebo jste studovali střední školu v ČR nebo SR, dodejte úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení do 16. 6. 2023 – platí pro přihlášky podané do 31. 3. 2023, resp. do 31. 7. 2023 – platí pro přihlášky podané do 31. 7. 2023.
   
 • Pokud studujete, nebo jste studovali střední školu v zahraničí (kromě Slovenské republiky), a nebo při absolvování střední školy v České republice a tato škola není uvedena v Rejstříku škol MŠMT, je třeba dodat úředně ověřenou kopii osvědčení o uznání rovnocennosti nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení včetně přílohy tohoto rozhodnutí – nostrifikační doložky.  Informace, jak postupovat při získávání nostrifikace naleznete na: https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani nebo je možnost vyřídit na Rektorátu ČVUT – postupkontakty .  Upozorňujeme, že výrazně kratší a jednodušší je postup přes Rektorát ČVUT.  Je třeba dodat do 4. 9. 2023.

   

 • V případě cizinců (mimo občany SR a zahraniční uchazeče, kteří absolvovali střední školu v ČR) je potřeba dodat potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2. Týká se uchazečů o studium v českém jazyce. Fakulta přijímá potvrzení vystavené pouze z těchto institucí: Katedra jazyků FSv ČVUT nebo na Katedrách jazyků ostatních fakult/součástí ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.  Potvrzení je třeba dodat do 4. 9. 2023. Další informace naleznete ve směrnici, článek 6, odst. 4c

 • V případě uchazečů o studium v anglickém jazyce je potřeba prokázat vaši jazykovou připravenost pro studium v anglickém jazyce do 4. 9. 2023 jedním z těchto dokladů:
  • doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z anglického jazyka,
  • doklad o vykonání zkoušky z anglického jazyka minimálně úrovně B2 podle „Společného evropského referenčního rámce pro jazyky“ (SERR).

 • Pokud přestupujete z jiné VŠ či fakulty ČVUT (nebo se hlásíte opakovaně na Fakultu stavební ČVUT), můžete požádat o uznání předmětů z předchozího studia. Více informací zde.

5

 • Zápis do studia je možný od 1. 6. 2023 do 14. 9. 2023 a probíhá online
 • Zahájení akademického roku, tedy první školní den je 25. 9. 2023.

5

 • Informace k zápisům zveřejníme začátkem června 2023
 • Studentem fakulty se stanete až dnem zápisu (řádný termín zápisu: 5. – 8. 9. 2023, náhradní termín: 15. 9. 2023). Přesné datum, čas a místo pro zápis zjistíte ve své elektronické přihlášce.
 • Pokud nemůžete přijít na řádný termín zápisu, můžete se zúčastnit náhradního termínu, který bývá o týden později.
 • Zahájení akademického roku, tedy první školní den je 25. 9. 2023.

Přijímací zkouška z matematiky

Přijímací zkoušky pro 1. kolo již proběhly (týká se přihlášek podaných 1. 1. – 31. 3. 2023).

Termín přijímací zkoušky pro 1. kolo přihlášek (přihlášky podané 1. 1. – 31. 3. 2023) je: 6. – 9. 6. 2023 (konkrétní termín uvidíte ve vaší elektronické přihlášce)
Náhradní termín: 13. 6. 2023

Termín přijímací zkoušky pro 2. kolo přihlášek je: 5. 9. 2023 (platí pouze pro přihlášky podané 1. 6. – 31. 7. 2023).

Příjímací zkouška z matematiky je jednotná pro všechny uchazeče a všechny studijní programy. Na Fakultu stavební ČVUT se můžete dostat i bez přijímaček. Podmínky prominutí přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška z architektury

Přijímací zkoušky pro 1. kolo již proběhly (týká se přihlášek podaných 1. 1. – 31. 3. 2023).

Termín přijímací zkoušky pro 1. kolo přihlášek (přihlášky podané 1. 1. – 31. 3. 2023) je: 6. – 9. 6. 2023 (ve stejný den jako zkouška z matematiky)
Náhradní termín: 13. 6. 2023

Termín přijímací zkoušky pro 2. kolo přihlášek je: 5. 9. 2023 (platí pouze pro přihlášky podané 1. 6. – 31. 7. 2023).

Tato zkouška se týká pouze uchazečů do bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství. Na tento program musíte složit jak zkoušku z matematiky, tak zkoušku z architektury.

KONTAKT

Dokumenty zasílejte na adresu:

Fakulta stavební ČVUT v Praze
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6 – Dejvice

Jak vás můžeme podpořit?

Ještě nevíte,
zda podat přihlášku?

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.