Přijímací řízení bakalář

Přijímací řízení do bakalářských
studijních programů

Bakalářské programy je možné studovat pouze prezenční formou.

Vyhlašujeme mimořádné (2. kolo) podávání přihlášek. Přihlášky můžete podávat 1. 6. – 31. 7. 2024.
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení naleznete v dokumentu: Směrnice děkana 2024_04_V01

Veškeré informace, které se týkají přijímacího řízení, naleznete v Podmínkách pro přijetí ke studiuSměrnici děkana. Jde o dva nejdůležitější dokumenty, které shrnují podmínky a postup pro přijetí do bakalářských studijních programů na Fakultě stavební ČVUT.

Pro přijetí do studia je třeba dodat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení do 13. 6. 2023 (platí pro přihlášky podané 1. 1. – 31. 3.), nebo do  31. 7. 2023 (platí pro přihlášky podané 1. 6. – 31. 7.)

2. kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno začátkem května 2024 do všech studijních programů kromě programu Scénické technologie.
Termín pro podávání přihlášek do 2. kola bude 1. 6. – 31. 7. 2024. 

Informace, které se týkají přijímacího řízení do akademického roku 2024/2025 zveřejníme začátkem listopadu 2023. Zatím můžete nahlédnout do dokumentů z minulého roku: Podmínky pro přijetí ke studiuSměrnice děkana. Jde o dva nejdůležitější dokumenty, které shrnují podmínky a postup pro přijetí do bakalářských studijních programů na Fakultě stavební ČVUT.

Postup při přijímání studentů z Ruské federace a Běloruska naleznete v Příkazu rektora, část 1

Základní podmínkou pro přijetí na fakultu je:

Jak na to

1

 • Podávání přihlášek do 2. kola je možné 1. 6. – 31. 7. 2024 přes aplikaci elektronická přihláška.
 • Uložte si svůj kód a heslo. Přímo v aplikaci elektronická přihláška pak budete moci sledovat průběh svého přijímacího řízení.
 • Studijní programy, ze kterých můžete vybírat, najdete zde. Do přihlášky se uvádí jen studijní program, NE specializace!
 • Pokud se chcete hlásit na více studijních programů, na každý musíte vyplnit novou přihlášku.
 • Pro zařazení do přijímacího řízení nezapomeňte přihlášku uzavřít.

2

 • Po zaplacení poplatku 900 Kč bude vaše přihláška zařazena do přijímacího řízení. Poplatek doporučujeme zaplatit kartou on-line při vyplňování elektronické přihlášky. Nejpozději však do 31. 7. 2024.

  číslo účtu 19-5504610227/0100
  variabilní symbol 77777
  specifický symbol: kód elektronické přihlášky
  IBAN CZ7601000000195504610227
  SWIFT kód KOMBCZPPXXX
 • V případě, že podáváte více přihlášek, poplatek musíte uhradit za každou zvlášť.
 • Jako termín pro uhrazení poplatku je uvažován termín zadání bankovního převodu ze strany uchazeče.

3

Přijímací zkouška se koná:
4. – 6. června 2024 pro první kolo přihlášek
(přihlášky podané 1. 1. – 31. 3. 2024) – konkrétní termín a čas zveřejníme do vaší elektronické přihlášky
3. 9. 2024 pro druhé kolo přihlášek
(přihlášky podané 1. 6. – 31. 7.) 

Zkouška z matematiky

Příjímací zkouška z matematiky je jednotná pro všechny uchazeče a všechny studijní programy. O přijetí rozhoduje počet bodů, které z testu získáte. Kompletní informace o zkoušce z matematiky a jak se na ní připravit najdete zde.
Na Fakultu stavební ČVUT se můžete dostat i bez přijímaček z matematiky. Podívejte se na podmínky prominutí přijímací zkoušky z matematiky.


Zkouška z architektury

Týká se jen uchazečů do bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství. Na tento program musíte složit jak zkoušku z matematiky viz výše, tak zkoušku z architektury.
Kompletní informace o zkoušce z architektury a jak se na ní připravit najdete zde.
Přijímací zkoušku z architektury nelze prominout, její úspěšné absolvování je podmínkou nástupu na Architekturu a stavitelství.

4

 • Pokud studujete, nebo jste studovali střední školu v ČR nebo SR, nahrajte k vaší elektronické přihlášce oboustranný scan maturitního vysvědčení. Do 16. 6. 2024 (pro přihlášky podané do 2. kola je termín do 31.7.2024)
   
 • Pokud studujete, nebo jste studovali střední školu v zahraničí (kromě Slovenské republiky), a nebo při absolvování střední školy v České republice a tato škola není uvedena v Rejstříku škol MŠMT, je třeba do vaší elektronické přihlášky nahrát scan osvědčení o uznání rovnocennosti nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení včetně přílohy tohoto rozhodnutí – nostrifikační doložky.  Informace, jak postupovat při získávání nostrifikace naleznete na: https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani nebo je možnost vyřídit na Rektorátu ČVUT – postupkontakty .  Upozorňujeme, že výrazně kratší a jednodušší je postup přes Rektorát ČVUT.  Je třeba nahrát do 6. 9. 2024
 
 • V případě cizinců (mimo občany SR a zahraniční uchazeče, kteří absolvovali střední školu v ČR) je potřeba do vaší elektronické přihlášky nahrát scan potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2. Týká se uchazečů o studium v českém jazyce. Fakulta přijímá potvrzení vystavené pouze z těchto institucí: Katedra jazyků FSv ČVUT nebo na Katedrách jazyků ostatních fakult/součástí ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.  Potvrzení je třeba nahrát do 6. 9. 2024. Další informace naleznete ve směrnici, článek 6, odst. 3c
 
 • V případě uchazečů o studium v anglickém jazyce je potřeba prokázat vaši jazykovou připravenost pro studium v anglickém jazyce a nahrát scan dokladu do vaší elektronické přihlášky do 6. 9. 2024.  Nahrajte jeden z těchto dokladů:
  • doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z anglického jazyka,
  • doklad o vykonání zkoušky z anglického jazyka minimálně úrovně B2 podle „Společného evropského referenčního rámce pro jazyky“ (SERR).

 • Pokud přestupujete z jiné VŠ či fakulty ČVUT (nebo se hlásíte opakovaně na Fakultu stavební ČVUT), můžete požádat o uznání předmětů z předchozího studia. Více informací zde.

5

 • K zápisu se nebudete muset osobně dostavit, probíhá online v elektronické přihlášce od června do září. Zápis provedete zde.
 • Zahájení výuky je 23. 9. 2024

5

 • Informace k zápisům zveřejníme začátkem června 2023
 • Studentem fakulty se stanete až dnem zápisu (řádný termín zápisu: 5. – 8. 9. 2023, náhradní termín: 15. 9. 2023). Přesné datum, čas a místo pro zápis zjistíte ve své elektronické přihlášce.
 • Pokud nemůžete přijít na řádný termín zápisu, můžete se zúčastnit náhradního termínu, který bývá o týden později.
 • Zahájení akademického roku, tedy první školní den je 25. 9. 2023.

Přijímací zkouška z matematiky

Přijímací zkoušky pro 1. kolo již proběhly (týká se přihlášek podaných 1. 1. – 31. 3. 2023).

Přijímací zkoušky proběhnou v červnu 2024 

Termín přijímací zkoušky pro 1. kolo přihlášek (přihlášky podané 1. 1. – 31. 3. 2024) je: 4. – 6. 6. 2024 (konkrétní termín uvidíte ve vaší elektronické přihlášce)
Náhradní termín: 11. 6. 2024

Termín přijímací zkoušky pro 2. kolo přihlášek je: 3. 9. 2024 (platí pouze pro přihlášky podané 1. 6. – 31. 7. 2024).

Termín přijímací zkoušky je: 4. – 6. 6. 2024 (konkrétní termín a čas naleznete v předstihu ve vaší elektronické přihlášce).

Příjímací zkouška z matematiky je jednotná pro všechny uchazeče a všechny studijní programy. Na Fakultu stavební ČVUT se můžete dostat i bez přijímaček. Podmínky prominutí přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška z architektury

Přijímací zkoušky pro 1. kolo již proběhly (týká se přihlášek podaných 1. 1. – 31. 3. 2023).

Přijímací zkouška proběhne 4. – 6. 6. 2024 
(ve stejný den jako zkouška z matematiky)

Termín přijímací zkoušky pro 1. kolo přihlášek (přihlášky podané 1. 1. – 31. 3. 2024) je: 4. – 6. 6. 2024 (ve stejný den jako zkouška z matematiky)
Náhradní termín: 11. 6. 2024

Termín přijímací zkoušky pro 2. kolo přihlášek je: 3. 9. 2024 (platí pouze pro přihlášky podané 1. 6. – 31. 7. 2024).

Tato zkouška se týká pouze uchazečů do bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství. Na tento program musíte složit jak zkoušku z matematiky, tak zkoušku z architektury.

KONTAKT

Dokumenty zasílejte na adresu:

Fakulta stavební ČVUT v Praze
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6 – Dejvice

Jak vás můžeme podpořit?

Ještě nevíte,
zda podat přihlášku?

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.