Jarní přípravný kurz kreslení

Jarní přípravný kurz kreslení

Kurz kreslení pořádá Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze pro uchazeče o studium programu Architektura a stavitelství. Cílem je připravit uchazeče o studium na část přijímacího pohovoru, při němž dokládají svoji kresebnou zdatnost, seznámit je se základy kresby tužkou a zachycením architektonického prostoru.

Kurz vedou zkušení pedagogové z Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, kteří pomohou uchazečům s přípravou a výběrem domácích prací, které bude možné během výuky průběžně konzultovat.

Certifikátem o absolvování kurzu prokazují uchazeči v rámci přijímacího pohovoru cílenou přípravu a zájem o obor.

„Na kurz jsem se přihlásila, abych věděla, jaký druh kreseb je požadován u přijímací zkoušky. Kromě toho mě zajímal i přístup vyučujících ke studentům. Největším překvapením pro mě bylo, že kresba, kterou jsme dělali na kurzu, se značně lišila od kresby, která se učí na uměleckých školách. Důležité pro mě bylo i to, že za týden intenzivního kreslení, kdy jsem se nemusela soustředit na nic jiného, jsem se ujistila, že mě to opravdu baví a chci se tomuto oboru věnovat,“ 

říká Vendula Vlachová, která studuje program Architektura a stavitelství.

Cena týdenního kurzu kreslení (5 x 3 hodiny): 1 750 Kč

Registrace

Kontakt

Registrace

POZOR: Kapacita kurzu je vyčerpána.
Registraci jsme již uzavřeli.

Termín kurzu 27. – 31. 5. od 9.00 je plně obsazen, vybírejte z ostatních variant, kde jsou zatím ještě volné kapacity

Kontakt

Kde kurz probíhá:

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.