Podpora vědy a výzkumu

Podpora vědy a výzkumu

Studentská grantová soutěž

Studentská grantová soutěž umožňuje díky účelové finanční podpoře studentům v magisterských a doktorských studijních programech účastnit se vědeckých, výzkumných nebo vývojových projektů. Z této podpory jsou hrazeny náklady projektů, projekt může trvat jeden až tři roky. Podporu lze využít i na realizaci studentských vědeckých konferencí.

Iniciační fond

Iniciační fond je určen na podporu mladých výzkumných pracovníků na Fakultě stavební ČVUT a jejich zapojení do mezinárodních výzkumných projektů. Jeho cílem je podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci.

Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák