Příběh Martina Landy

Příběh Martina Landy

Ing. Martin Landa, Ph.D.

Katedra geomatiky, odborný asistent

Prostředky fondu byly využity v rámci aktivity: Podpora krátkodobé mezinárodní spolupráce mezi mladým výzkumníkem na Fakultě stavební ČVUT a prestižními zahraničními odborníky

Čemu se váš projekt věnuje?

Cílem projektu je vyvinout původní, webově orientovaný, modulární systém („Geo-harmonizer“) určený pro uchovávání a sdílení geografických dat s tematickým obsahem pokrývající území kontinentální Evropy.

Jaké země v něm jsou zapojeny?

Nizozemsko, Německo, Rumunsko, Chorvatsko a Česká republika.

Jak dlouho by měl projekt trvat?

Projekt je plánován na 3 roky, tj. do poloviny roku 2022.

Co by mělo být jeho výsledkem?

V jeho rámci chceme vytvořit webově orientovaný systém poskytující vybrané tematické okruhy geografických dat (land cover, kvalita životního prostředí a pod).

K jeho realizaci jste se rozhodli využít i iniciační fond fakulty. Jak jste se o něm dozvěděli a k čemu jste se rozhodli fond využít?

Informaci o fondu jsme získali od kolegů na katedře geomatiky. Získané prostředky z iniciačního fondu nám umožnily pozvat prestižního odborníka k nám na fakultu.   

Kolik jste z programu získali a kdo tedy přijel?

Obdrželi jsme dvacet tisíc korun, díky nimž mohl Fakultu stavební ČVUT navštívit Dr. Markus Neteler, odborník v oblasti eco-health, biodiversity, GIS a Earth observation. Jeho návštěva provázaná s přednáškou pro naše studenty a zaměstnance úspěšně započala spolupráci s firmou Mundialis (Německo) na projektu GeoHarmonizer.

Ing. Martin Landa, Ph.D.

Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák