Pořádáme soutěže

Pořádáme soutěže

Jako svébytnou formu vzdělávání podporuje Fakulta stavební i řadu studentských soutěží, a to jak pro účastníky ze středních škol,
tak i pro vysokoškoláky.

Akční a napínavá soutěž pro studenty středních škol. Dvou až tříčlenné týmy středoškoláků zápolí na půdě fakulty v zatěžování modelů konstrukcí postavených podle zadání. Studenti se tak učí citu pro statiku i konstrukci, mají možnost uplatnit své nápady, dovednosti a vyzkoušet si týmovou spolupráci.  Soutěž se koná pod záštitou děkana fakulty a podporuje ji řada firem ze stavebního sektoru. Odborným garantem soutěže je Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Přihlašování spuštěno!

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 18. 3. 2024

Hlásit se mohou 2-3členné týmy studentů středních škol

Pravidla soutěže

Pro každý ročník soutěže je připraveno nové zadání. Zvítězí nejefektivnější model, tedy model s největším poměrem mezi únosností a vlastní hmotností.

Odborným garantem soutěže je Katedra konstrukcí pozemních staveb

Historie

Soutěž Hala roku Junior vznikla v roce 2007 a koná se pravidelně každý rok. Za celou její existence se jí zúčastnila více než tisícovka soutěžících ze středních škol z celé České republiky. Z mnohých z nich se posléze stali i studenti fakulty. V letech 2020 a 2021 soutěž nebylo možné z důvodu epidemie uskutečnit. Od roku 2022 soutěž opět pořádáme.

Termíny

Termín konání soutěže: 11. 4. 2024
Místo: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Informace k přihlašování zveřejníme v lednu 2024

Uzávěrka přihlášek: 18. 3. 2024
(do 12:00)
Hlásit se mohou 2-3členné týmy studentů středních škol

Termín konání soutěže: 11. 4. 2024
Místo: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Kontakt

Předchozí ročníky

Podívejte se, jak vypadaly předchozí ročníky soutěže.

Najdete zde výsledkové listiny a fotografie:

Partneři soutěže

Generální partner

Hlavní partner

Akční a napínavá soutěž pro studenty středních škol. Dvou až tříčlenné týmy středoškoláků zápolí na půdě fakulty v zatěžování modelů konstrukcí postavených podle zadání. Studenti se tak učí citu pro statiku i konstrukci, mají možnost uplatnit své nápady, dovednosti a vyzkoušet si týmovou spolupráci.  Soutěž se koná pod záštitou děkana fakulty a podporuje ji řada firem ze stavebního sektoru. Odborným garantem soutěže je Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Přihlašování spuštěno!

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 18. 3. 2024

Hlásit se mohou 2-3členné týmy studentů středních škol

Pravidla soutěže

Pro každý ročník soutěže je připraveno nové zadání. Zvítězí nejefektivnější model, tedy model s největším poměrem mezi únosností a vlastní hmotností.

Odborným garantem soutěže je Katedra konstrukcí pozemních staveb

Historie

Soutěž Hala roku Junior vznikla v roce 2007 a koná se pravidelně každý rok. Za celou její existence se jí zúčastnila více než tisícovka soutěžících ze středních škol z celé České republiky. Z mnohých z nich se posléze stali i studenti fakulty. V letech 2020 a 2021 soutěž nebylo možné z důvodu epidemie uskutečnit. Od roku 2022 soutěž opět pořádáme.

Termíny

Termín konání soutěže: 11. 4. 2024
Místo: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Informace k přihlašování zveřejníme v lednu 2024

Uzávěrka přihlášek: 18. 3. 2024
(do 12:00)
Hlásit se mohou 2-3členné týmy studentů středních škol

Termín konání soutěže: 11. 4. 2024
Místo: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Kontakt

Předchozí ročníky

Podívejte se, jak vypadaly předchozí ročníky soutěže.

Najdete zde výsledkové listiny a fotografie:

Partneři soutěže

Generální partner

Hlavní partner

Mezinárodní soutěž pro studenty vysokých škol se stavebním zaměřením. Soutěž probíhá pod záštitou děkana fakulty a ČKAIT, odborným garantem je Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze. Soutěž je podpořena je řadou firem ze stavebního sektoru, soutěžící mohou získat atraktivní finanční ceny. Obdobně jako v soutěži Hala roku Junior studenti navrhují a staví modely konstrukcí ze zadaných materiálů a podrobují je zatěžovací zkoušce. Cílem soutěže je podpořit studenty zapálené pro obor a dát jim příležitost porovnat svoje schopnosti a setkat se s profesionály ze stavební praxe.

Přihlašování spuštěno!

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31. 3. 2022

Počet soutěžních týmů je limitován na 60!

O soutěži

Soutěž Hala roku Akademik je určena studentům oborových vysokých škol v bakalářském a magisterském studiu.

Pravidla

Garantem soutěže a jejích pravidel je Katedra konstrukcí pozemních staveb, pro každý ročník je vypisováno nové zadání.

Historie

Vznikla již v roce 1986 a konala se nepravidelně. Obnovena byla v roce 2017, je koncipována jako každoroční, z důvodu epidemiologické situace se v letech 2020 a 2021 nemohla konat.

Termín

Uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2022
Počet soutěžních týmů je limitován na 60!

Termín konání soutěže: 20. 4. 2022
Místo: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Přejímka modelů:
v den konání soutěže od 8:30 hod do 10:30 hodin

Kontakt

Fotografická soutěž Fakulty stavební pro studenty i absolventy. Cílem soutěže je vidět architekturu, stavby, budovy a hmotné prostředí kolem sebe jinak. Uvědomovat si nejen technické a konstrukční kvality, ale i jejich pestrost, kreativní řešení, estetické hodnoty a také kulturní a sociální aspekty. Cílem soutěže je zároveň podnítit rozvoj fotografických dovedností a tvořivosti.

PRAVIDLA

Účastnit se mohou studenti středních škol se sídlem v České republice, studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze ve všech formách studia, dále zaměstnanci Fakulty stavební ČVUT v Praze a její absolventi.

Soutěž je vypsaná ve čtyřech samostatných kategoriích:
Kategorie A – je určena pro studenty středních škol
Kategorie B – pro studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze
Kategorie C – určena pro zaměstnance a absolventy fakulty
Kategorie D – společná pro studenty středních škol a studenty fakulty

Kategorie A,B,C mají společné téma „Všude se žije“, samostatné téma má kategorie D „Léto“.

Soutěž se v jednotlivých ročnících vypisuje na začátku prázdnin a příjem snímků bývá ukončen koncem listopadu. V prosinci odborná porota fotografie hodnotí a před Vánocemi se vyhlašují výsledky.

Historie

Soutěž má kontinuitu již od roku 2008 a v příštím roce vstoupí už do jubilejního patnáctého ročníku. Od svého vzniku procházela forma soutěže vývojem, avšak v posledních letech se již ustálila do současné podoby. Archiv soutěže již obsahuje tisíce fotografií, které jsou cenným dokumentem vidění a vnímaní světa mladých lidí.

Termíny

Nahrávání soutěžních fotografií od 1. 7. 2022 do 20. 11. 2022

Příjem soutěžních snímků prodloužen do 5. 12. 2023

Vyhlášení výsledků: 21. 12. 2022

Slavnostní předávání cen a otevření výstavy: leden 2023

Kontakt

O soutěži

Architektonická soutěž INSPIRELI AWARDS již propojila studenty a architekty ze 150 zemí a stala největší studentskou soutěží na planetě.

Soutěžní kategorie:

  • Architektura,
  • Interiér,
  • Urbanismus,
  • a navíc letošní speciální kategorie: Beirut Port Renewal Competition, která byla organizována s cílem nabídnout pomoc při rekonstrukci výbuchem zničeného bejrútského přístavu.

 

Timeline:

  • 14. července 2022 – Registrace a nahrání projektů,
  • 1. srpna 2022výběr finalistů,
  • 24. září 2022 – vyhlášení vítězů na Fakultě stavební ČVUT.

 

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.