Pořádáme soutěže

Pořádáme soutěže

Jako svébytnou formu vzdělávání podporuje Fakulta stavební i řadu studentských soutěží, a to jak pro účastníky ze středních škol,
tak i pro vysokoškoláky.

Akční a napínavá soutěž pro studenty středních škol. Dvou až tříčlenné týmy středoškoláků zápolí na půdě fakulty v zatěžování modelů konstrukcí postavených podle zadání. Studenti se tak učí citu pro statiku i konstrukci, mají možnost uplatnit své nápady, dovednosti a vyzkoušet si týmovou spolupráci.  Soutěž se koná pod záštitou děkana fakulty a podporuje ji řada firem ze stavebního sektoru. Odborným garantem soutěže je Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Přihlašování spuštěno!

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31. 3. 2022

Hlásit se mohou 2-3členné týmy studentů středních škol

Pravidla soutěže

Pro každý ročník soutěže je připraveno nové zadání. Zvítězí nejefektivnější model, tedy model s největším poměrem mezi únosností a vlastní hmotností.

Odborným garantem soutěže je Katedra konstrukcí pozemních staveb

Historie

Soutěž Hala roku Junior vznikla v roce 2007 a koná se pravidelně každý rok. Za celou její existence se jí zúčastnila více než tisícovka soutěžících ze středních škol z celé České republiky. Z mnohých z nich se posléze stali i studenti fakulty. V letech 2020 a 2021 soutěž nebylo možné z důvodu epidemie uskutečnit. Od roku 2022 soutěž opět pořádáme.

Termíny

Termíny zveřejníme v lednu 2023

Uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2022
Hlásit se mohou 2-3členné týmy studentů středních škol

Termín konání soutěže: 22. 4. 2022
Místo: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Přejímka modelů:
v den konání soutěže od 8:30 hod do 10:30 hodin

Kontakt

Předchozí ročníky

Podívejte se, jak vypadaly předchozí ročníky soutěže.

Týmy jsou seřazeny podle nejlepší efektivity modelu.

Partneři soutěže

Generální partner

Hlavní partner

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.