Pořádáme soutěže

Pořádáme soutěže

Jako svébytnou formu vzdělávání podporuje Fakulta stavební i řadu studentských soutěží, a to jak pro účastníky ze středních škol,
tak i pro vysokoškoláky.

Akční a napínavá soutěž pro studenty středních škol. Dvou až tříčlenné týmy středoškoláků zápolí na půdě fakulty v zatěžování modelů konstrukcí postavených podle zadání. Studenti se tak učí citu pro statiku i konstrukci, mají možnost uplatnit své nápady, dovednosti a vyzkoušet si týmovou spolupráci.  Soutěž se koná pod záštitou děkana fakulty a podporuje ji řada firem ze stavebního sektoru. Odborným garantem soutěže je Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Přihlašování spuštěno!

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31. 3. 2023

Hlásit se mohou 2-3členné týmy studentů středních škol

Pravidla soutěže

Pro každý ročník soutěže je připraveno nové zadání. Zvítězí nejefektivnější model, tedy model s největším poměrem mezi únosností a vlastní hmotností.

Odborným garantem soutěže je Katedra konstrukcí pozemních staveb

Historie

Soutěž Hala roku Junior vznikla v roce 2007 a koná se pravidelně každý rok. Za celou její existence se jí zúčastnila více než tisícovka soutěžících ze středních škol z celé České republiky. Z mnohých z nich se posléze stali i studenti fakulty. V letech 2020 a 2021 soutěž nebylo možné z důvodu epidemie uskutečnit. Od roku 2022 soutěž opět pořádáme.

Termíny

Termíny zveřejníme v lednu 2023

Uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2023
(do 12:00)
Hlásit se mohou 2-3členné týmy studentů středních škol

Termín konání soutěže: 21. 4. 2023
Místo: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Kontakt

Předchozí ročníky

Podívejte se, jak vypadaly předchozí ročníky soutěže.

Týmy jsou seřazeny podle nejlepší efektivity modelu.

Partneři soutěže

Generální partner

Hlavní partner

Akční a napínavá soutěž pro studenty středních škol. Dvou až tříčlenné týmy středoškoláků zápolí na půdě fakulty v zatěžování modelů konstrukcí postavených podle zadání. Studenti se tak učí citu pro statiku i konstrukci, mají možnost uplatnit své nápady, dovednosti a vyzkoušet si týmovou spolupráci.  Soutěž se koná pod záštitou děkana fakulty a podporuje ji řada firem ze stavebního sektoru. Odborným garantem soutěže je Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Přihlašování spuštěno!

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31. 3. 2023

Hlásit se mohou 2-3členné týmy studentů středních škol

Pravidla soutěže

Pro každý ročník soutěže je připraveno nové zadání. Zvítězí nejefektivnější model, tedy model s největším poměrem mezi únosností a vlastní hmotností.

Odborným garantem soutěže je Katedra konstrukcí pozemních staveb

Historie

Soutěž Hala roku Junior vznikla v roce 2007 a koná se pravidelně každý rok. Za celou její existence se jí zúčastnila více než tisícovka soutěžících ze středních škol z celé České republiky. Z mnohých z nich se posléze stali i studenti fakulty. V letech 2020 a 2021 soutěž nebylo možné z důvodu epidemie uskutečnit. Od roku 2022 soutěž opět pořádáme.

Termíny

Termíny zveřejníme v lednu 2023

Uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2023
(do 12:00)
Hlásit se mohou 2-3členné týmy studentů středních škol

Termín konání soutěže: 21. 4. 2023
Místo: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Kontakt

Předchozí ročníky

Podívejte se, jak vypadaly předchozí ročníky soutěže.

Týmy jsou seřazeny podle nejlepší efektivity modelu.

Partneři soutěže

Generální partner

Hlavní partner

Mezinárodní soutěž pro studenty vysokých škol se stavebním zaměřením. Soutěž probíhá pod záštitou děkana fakulty a ČKAIT, odborným garantem je Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze. Soutěž je podpořena je řadou firem ze stavebního sektoru, soutěžící mohou získat atraktivní finanční ceny. Obdobně jako v soutěži Hala roku Junior studenti navrhují a staví modely konstrukcí ze zadaných materiálů a podrobují je zatěžovací zkoušce. Cílem soutěže je podpořit studenty zapálené pro obor a dát jim příležitost porovnat svoje schopnosti a setkat se s profesionály ze stavební praxe.

Přihlašování spuštěno!

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31. 3. 2022

Počet soutěžních týmů je limitován na 60!

O soutěži

Soutěž Hala roku Akademik je určena studentům oborových vysokých škol v bakalářském a magisterském studiu.

Pravidla

Garantem soutěže a jejích pravidel je Katedra konstrukcí pozemních staveb, pro každý ročník je vypisováno nové zadání.

Historie

Vznikla již v roce 1986 a konala se nepravidelně. Obnovena byla v roce 2017, je koncipována jako každoroční, z důvodu epidemiologické situace se v letech 2020 a 2021 nemohla konat.

Termín

Uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2022
Počet soutěžních týmů je limitován na 60!

Termín konání soutěže: 20. 4. 2022
Místo: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Přejímka modelů:
v den konání soutěže od 8:30 hod do 10:30 hodin

Kontakt

Fotografická soutěž Fakulty stavební pro studenty i absolventy. Cílem soutěže je vidět architekturu, stavby, budovy a hmotné prostředí kolem sebe jinak. Uvědomovat si nejen technické a konstrukční kvality, ale i jejich pestrost, kreativní řešení, estetické hodnoty a také kulturní a sociální aspekty. Cílem soutěže je zároveň podnítit rozvoj fotografických dovedností a tvořivosti.

PRAVIDLA

Účastnit se mohou studenti středních škol se sídlem v České republice, studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze ve všech formách studia, dále zaměstnanci Fakulty stavební ČVUT v Praze a její absolventi.

Soutěž je vypsaná ve čtyřech samostatných kategoriích:
Kategorie A – je určena pro studenty středních škol
Kategorie B – pro studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze
Kategorie C – určena pro zaměstnance a absolventy fakulty
Kategorie D – společná pro studenty středních škol a studenty fakulty

Kategorie A,B,C mají společné téma „Všude se žije“, samostatné téma má kategorie D „Léto“.

Soutěž se v jednotlivých ročnících vypisuje na začátku prázdnin a příjem snímků bývá ukončen koncem listopadu. V prosinci odborná porota fotografie hodnotí a před Vánocemi se vyhlašují výsledky.

Historie

Soutěž má kontinuitu již od roku 2008 a v příštím roce vstoupí už do jubilejního patnáctého ročníku. Od svého vzniku procházela forma soutěže vývojem, avšak v posledních letech se již ustálila do současné podoby. Archiv soutěže již obsahuje tisíce fotografií, které jsou cenným dokumentem vidění a vnímaní světa mladých lidí.

Termíny

Nahrávání soutěžních fotografií od 1. 7. 2022 do 20. 11. 2022

Příjem soutěžních snímků prodloužen do 5. 12. 2023

Vyhlášení výsledků: 21. 12. 2022

Slavnostní předávání cen a otevření výstavy: leden 2023

Kontakt

O soutěži

Architektonická soutěž INSPIRELI AWARDS již propojila studenty a architekty ze 150 zemí a stala největší studentskou soutěží na planetě.

Soutěžní kategorie:

  • Architektura,
  • Interiér,
  • Urbanismus,
  • a navíc letošní speciální kategorie: Beirut Port Renewal Competition, která byla organizována s cílem nabídnout pomoc při rekonstrukci výbuchem zničeného bejrútského přístavu.

 

Timeline:

  • 14. července 2022 – Registrace a nahrání projektů,
  • 1. srpna 2022výběr finalistů,
  • 24. září 2022 – vyhlášení vítězů na Fakultě stavební ČVUT.

 

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.