Habilitace a jmenovací řízení

Habilitace a jmenovací řízení

Fakulta stavební je oprávněna konat habilitační řízení  a řízení ke jmenování profesorem v následujících oborech:

Pro průběh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem je zpracován Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ČVUT

Habilitační řízení

V habilitačním řízení se ověřuje vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče pro udělení titulu docenta, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby, dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací a jeho pedagogická způsobilost a praxe. Vlastní řízení může probíhat na vysoké škole, která má pro habilitační řízení v daném oboru platnou akreditaci.

Řízení ke jmenování profesorem

V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická, vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru. Předpokladem k zahájení řízení je předchozí jmenování docentem na základě habilitačního řízení.

Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra (MŠMT ČR).

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc.