Akreditovaná zkušební laboratoř

Zkušební laboratoř

Zkušební laboratoř (ZL) provádí zkoušky dle konkrétního zadání buď na dodaných vzorcích, na vzorcích odebraných ze stavby, nebo i na vzorcích vyrobených nebo montovaných v laboratořích na fakultě. Během zatěžovacích zkoušek je ZL schopna průběžně zaznamenávat průběh požadovaných sil, průhybů, deformací, napětí, posunů a dalších změn zkoušených prvků, které se mění vlivem jejich zatěžování.

ZL koordinuje činnost těchto
odborných laboratoří:

Odborná laboratoř stavebních hmot (OL 123)

Technický vedoucí: prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D., pavlikz@fsv.cvut.cz

Zástupce vedoucího: Ing. Miloš Jerman, Ph.D., milos.jerman@fsv.cvut.cz

Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb (OL 124)

Technický vedoucí: prof. Ing. Martin Jiránek, CSc., jiranek@fsv.cvut.cz

Zástupkyně vedoucího: Mgr. Pavla Ryparová, Ph.D., pavla.ryparova@cvut.cz

Odborná laboratoř stavební mechaniky (OL 132)

Technický vedoucí: prof. Ing. Michal Polák, CSc., polak@fsv.cvut.cz

Zástupce vedoucího: Ing. Tomáš Plachý, Ph.D., plachy@fsv.cvut.cz

Odborná laboratoř betonových konstrukcí (OL 133)

Technický vedoucí: doc. Ing. Josef Fládr, Ph.D., josef.fladr@fsv.cvut.cz

Zástupce vedoucího: Ing. Karel Šeps, Ph.D., karel.seps@fsv.cvut.cz

Odborná laboratoř ocelových konstrukcí (OL 134)

Technický vedoucí: Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D., sokol@fsv.cvut.cz

Zástupkyně vedoucího: prof. Ing. Martina Eliášová, CSc., eliasova@fsv.cvut.cz

Odborná laboratoř geotechniky (OL 135)

Technický vedoucí: Ing. Zdeněk Šiška, siskazde@fsv.cvut.cz

Zástupce vedoucího: RNDr. Richard Malát, Ph.D., richard.malat@fsv.cvut.cz

Odborná laboratoř silničních staveb (OL 136)

Technický vedoucí: Ing. Petr Mondschein, Ph.D., petr.mondschein@fsv.cvut.cz

Zástupce vedoucího: Ing. Eva Márová, Ph.D., eva.marova@fsv.cvut.cz

Odborná laboratoř železničních staveb (OL 137)

Technický vedoucí: Ing. Vít Lojda, Ph.D., vit.lojda@cvut.cz

Zástupkyně vedoucího: Ing. Lenka Lomoz, Ph.D., lenka.lomoz@fsv.cvut.cz

Odborná laboratoř experimentálního centra (OL 181)

Technický vedoucí: doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D., litos@fsv.cvut.cz

Zástupce vedoucího: Ing. Jan Pošta, Ph.D., jan.posta@cvut.cz

Odborná laboratoř centra experimentální geotechniky (OL 182)

Technický vedoucí: Ing. Radek Vašíček, Ph.D., radek.vasicek@cvut.cz

Zástupkyně vedoucího: Ing. Markéta Kučerová, marketa.kucerova@fsv.cvut.cz

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.