Konstrukce a dopravní stavby

Doktorský studijní program
Konstrukce a dopravní stavby

Doktorský studijní program se zaměřuje na výchovu mladých odborníků zejména pro oblast energetiky a dopravní infrastruktury, což jsou dvě páteřní linie stavebnictví zajišťující bezproblémový chod české ekonomiky.

Charakteristika

Výzvy do budoucna

Z pohledu programu Konstrukce a dopravní stavby bude stavebnictví čelit řadě výzev, například:

Tyto výzvy budou vyžadovat specifické schopnosti a dovednosti, například:

Program se zaměřuje právě na tyto a podobné výzvy a jejich řešení vycházejí ze zkušeností pedagogů fakulty.

Uplatnění

Absolventi programu KD jsou připraveni se uplatnit jak v komerční sféře na různých pozicích, tak vědecké či pedagogické sféře. Uplatnění najdou především díky těmto nově nabytým znalostem a schopnostem:

Kontakt

Garant a předseda oborové rady doktorského studijního programu
Konstrukce a dopravní stavby

Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák