Statika pozemních staveb

Specializace magisterského programu Stavební inženýrství – pozemní stavby

Studium specializace Statika pozemních staveb je zaměřeno na komplexní navrhování betonových, ocelových, dřevěných a zděných nosných konstrukcí budov a na zakládání staveb. Studijní program je ve specializaci rozšířen o výuku numerických metod analýzy konstrukcí, experimentální analýzu a diagnostiku. Problematika navrhování a diagnostiky je zaměřena nejen na moderní konstrukce, ale i na konstrukce historických budov a jejich rekonstrukce.

Délka studia

1,5 roku

Geomatika zahrnuje širokou škálu činností, které souvisejí s moderním sběrem prostorových dat, jejich analýzou a vizualizací. Specializace je zaměřena na výuku moderních metod sběru dat (fotogrammetrie, DPZ), analýzu dat (statistika, informatika, GIS) i vizualizaci (kartografie).

Délka studia: 2 roky

Charakteristika

Cílem studijního programu Stavební inženýrství – pozemní stavby je výchova odborníků v oblasti stavebnictví, se zaměřením na pozemní stavby. Komplexní znalosti ze stavebně technických disciplín v oblasti navrhování budov jim umožní plnohodnotné působení v oboru pozemních staveb jako projektanti v projekčních kancelářích nebo architektonických ateliérech, jako členové realizačních týmů v procesu výstavby, pracovníci ve výzkumu a vývoji, či při službě pro státní správu (např. stavební úřady).

1,5 letý magisterský studijní program Stavební inženýrství – pozemní stavby je zaměřen na navrhování pozemních staveb, tj. budov a jejich součástí s důrazem na komplexní znalosti navrhování stavebních konstrukcí. Do prvních dvou semestrů studia jsou zařazeny teoretické a průpravné předměty studijního programu, z části rozdělené do dvou skupin dle specializací (Projektování pozemních staveb a Statika pozemních staveb). Studijní předměty společného základu jsou zaměřené na konstrukce pozemních staveb a jejich vzájemné interakce, matematickou statistiku, zakládání budov a praktické komplexní navrhování stavebních konstrukcí v rámci semestrálních projektů. Předměty specializace Statika pozemních staveb jsou zaměřeny na numerické metody statiky, dynamiku, nosné betonové, ocelové, dřevěné a zděné konstrukce staveb a experimentální analýzu konstrukcí. 

Studijní program je v 1. i 2. semestru rozvíjen povinně volitelnými předměty – jedná se o více specializované, profilující studijní předměty. Studium je ukončeno zpracováním diplomové práce ve 3. semestru studia a následným složením státní závěrečné zkoušky.

Obsah studia

Vybrané odborné předměty.

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Navrhování nosných konstrukcí s využitím numerických i experimentálních metod

Součástí studia je využití pokročilých numerických analýz a pro komplexní znalosti i využití experimentálních metod zkoušení konstrukcí, jejich diagnostiky a monitoringu. Výuka prohlubuje návrh nosných konstrukcí pozemních staveb například o předpjatý beton, technologické ocelové konstrukce a dřevěné konstrukční systémy včetně přípojů. Na výuce se pravidelně podílejí projektanti mimořádných konstrukcí.

Uplatnění

Návaznost dalšího studia

Absolventi mohou pokračovat v doktorském studijním programu Pozemní stavby nebo případně v programu Konstrukce a dopravní stavby

Kontakt

GARANT STUDIJNÍHO PROGRAMU STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ – POZEMNÍ STAVBY

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.