Doktorský studijní program
Pozemní stavby

Doktorský program Pozemní stavby vytváří kvalifikovaný základ pro výzkumnou a vývojovou práci v oblasti komplexního návrhu a hodnocení budov a jejich částí

Charakteristika

Budoucnost stavebních konstrukcí

Řešíme nejmodernější trendy ve stavebních konstrukcích. Naši studenti se podílejí na výzkumu, vývoji a uplatnění progresivních konstrukcí, materiálů a konstrukčních řešení v novostavbách či při rekonstrukcích. Studium doktorského programu Pozemní stavby umožňuje zabývat se teoretickým a experimentálním výzkumem zaměřeným na udržitelnou výstavbu budov, energeticky a materiálově efektivní konstrukce, konstrukčně statickou problematikou navrhování nosných systémů vícepodlažních a halových staveb, navrhování kompletačních konstrukcí včetně interakce s nosnými konstrukcemi, stavební fyziku, požární bezpečnost, zdravotní nezávadnost, degradační procesy konstrukcí a materiálů, poruchy, sanace, mikrobiologické vlivy, stavební diagnostiku a další.

Uplatnění

Absolventi najdou nejširší uplatnění, mimo jiné jako:

Kontakt

Garant a předseda oborové rady doktorského studijního programu
Pozemní stavby

Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák