Integrální bezpečnost

Doktorský studijní program
Integrální bezpečnost

Doktorské studium vychovává experty, kteří jsou schopni čelit stávajícím a nově vznikajícím výzvám v oblastech bezpečnosti osob a budov, identifikovat a vyvíjet pro ně progresivní řešení s využitím nabytých nejmodernějších vědeckých poznatků a prostřednictvím aplikace pokročilých simulačních metod a experimentálního výzkumu.

Charakteristika

Poznání napříč oblastí bezpečnosti

Bezpečnost je základem kvality života a zároveň indikátorem kultury společnosti. Koncepce studijního programu je pojata ve smyslu rozvíjení myšlení a celoživotního vzdělávání se v oblasti bezpečnostních a stavebních otázek s orientací na moderní metody modelování. Základem výuky je komplexní přehled problematiky, přičemž důraz je kladen na poslední technologické poznatky v oboru, včetně širších kulturních a environmentálních souvislostí, znalostí z uměleckých, ekologických a politologických disciplín relevantních pro bezpečnostní praxi. Vlastní vědecká práce se zaměřuje na konkrétní oblast bezpečnosti rychle se rozvíjejících oblastí udržitelného stavebnictví, využívání obnovitelných zdrojů a energií a moderního průmyslu s vysokou úrovní automatizace a ochrany kulturních, historických a architektonických hodnot.

Uplatnění

Absolventi programu Integrální bezpečnost najdou uplatnění v mnoha praktických odvětvích, vědě a výzkumu, státní správě, či vzdělávání:

Kontakt

Garant a předseda oborové rady doktorského studijního programu
Integrální bezpečnost

Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák