Stavební management a inženýring

Doktorský studijní program
Stavební management a inženýring

Jedná se o manažersko-technický program se zaměřením na koncepční a strategické plánování, přípravu, realizaci a provozování staveb.

Charakteristika

Špičkoví specialisté pro praxi

Stěžejním cílem doktorského studia v programu Stavební management a inženýring je prostřednictvím individuálních studijních plánů vychovat specialisty, kteří se aktivně budou podílet na aplikacích nových vědeckých a technických poznatků ve veřejném i soukromém sektoru.

Uplatnění

Absolventi programu SME najdou uplatnění především jako:

Kontakt

Garant a předseda oborové rady doktorského studijního programu
Stavební management a inženýring

Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák