Stavební obnova památek

Doktorský studijní program
Stavební obnova památek

Architektonická a stavební obnova historických nebo dokonce památkově chráněných staveb, případně architektonické projekty v historicky cenném kontextu, patří dnes v rámci celého kulturního světa k velmi častým, avšak náročným architektonickým zakázkám. Doktorský program SOP umožňuje proniknout na vysoké akademické úrovni do specifických problémů tohoto oboru.

Charakteristika

Vědecká, architektonická a znalecká činnost

Katedra architektury, jakožto školicí pracoviště doktorského programu, se intenzivně věnuje vědecké, architektonické i znalecké činnosti v oblasti památkové péče. Školitelé i vyučující programu jsou úspěšní odborníci z praxe i renomovaní autoři a vědečtí pracovníci.

Katedra architektury se prostřednictvím svého akademického týmu včetně doktorandů podílela na projektech a realizaci významných kulturních památek (např. Šlechtova restaurace v Praze, zámek Bezděkov u Klatov nebo rekonstrukce zámeckého divadla ve Valticích v areálu UNESCO).

V rámci vědecké a autorské činnosti pracoviště vydává výpravné, odborně zaměřené publikace, například „Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století“ nebo „Sbory Církve československé husitské – architektonické dědictví našich regionů“.

Uplatnění

Absolventi programu SOP najdou uplatnění především jako:

Kontakt

Garant a předseda oborové rady doktorského studijního programu
Stavební obnova památek

Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák