Doktorský studijní program
Akustika

Doktorský studijní program Akustika je program mezifakultní, který je realizován na fakultách stavební, strojní a elektrotechnické.

Charakteristika

Špičkoví specialisté pro praxi

Absolvent doktorského programu Akustika bude schopen samostatné i týmové vědecké práce v oblasti měřicí techniky a software používaných pro výzkum, vývoj a diagnostiku v různých oblastech oboru. Absolvent bude schopen předávat výsledky své práce širší odborné veřejnosti, a to formou vědeckých článků a prezentací nebo výzkumných zpráv.

Absolventi získají znalosti a zkušenosti například v těchto oblastech:

Uplatnění

Absolventi programu Akustika najdou uplatnění především jako pracovníci:

Kontakt

Garant a předseda oborové rady doktorského studijního programu
Akustika

Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák