Geodézie a kartografie

Doktorský studijní program
Geodézie a kartografie

Doktorské studium se zaměřuje na oblasti inovace, vývoje a aplikace technologií získávání, využívání a interpretace prostorových informací.

Charakteristika

Digitalizace oboru

Obor geodézie a kartografie v současné době prochází masivní digitalizací a elektronizací, mnohé činnosti jsou mechanizovány, měření se stále zrychlují a zpřesňují. V tomto směru se posouvají i trendy výzkumu a vývoje a stále větší roli hraje automatické nebo poloautomatické pořizování a zpracování dat, zejména 3D dat, mobilní mapování, data získávaná pomocí leteckých pilotovaných i nepilotovaných prostředků, a nesmíme opomenout ani fenomén budoucích let, BIM. Cílem je vychovávat odborníky, kteří budou na špici toho vývoje.

Uplatnění

Absolventi programu GK najdou uplatnění především jako:

Kontakt

Garant a předseda oborové rady doktorského studijního programu
Geodézie a kartografie

Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák