Doktorský studijní program
Průmyslové dědictví

Mnohovrstevnatý odkaz průmyslové éry je významnou součástí našeho kulturního dědictví. Cílem doktorského programu je vyškolit odborníky pro péči o průmyslové dědictví na území ČR s přesahy znalostí o této problematice na mezinárodní úrovni.

Charakteristika

Výuka v sounáležitosti s trendy v oboru

Výuka reflektuje současné tendence v metodologii oboru (industriální archeologie), způsobech mapování i možnostech a přístupech k ochraně (záchraně) průmyslového dědictví a jeho nového využití.
Sociálně/kulturní souvislosti těchto transformací akcentují předměty zaměřené na kreativní průmysl, kulturní turismus, animaci kultury ad. Je též akcentován vliv aktivit zespoda a komunitního využití při udržitelném využití průmyslového dědictví.
Nabízené předměty mají přesah i do urbanistické problematiky brownfieldů a s nimi spojená aktuální témata veřejných prostorů.
Program je rozšířen i o téma výtvarného umění a industriálu.
Program nabízí spolupráci s mezinárodními organizacemi, zejména s TICCIH.
Studenti se podílejí na přípravě monografií a konference na národní i mezinárodní úrovni.

Uplatnění

Absolventi programu PD najdou uplatnění především jako:

Kontakt

Garant a předseda oborové rady doktorského studijního programu
Průmyslové dědictví

Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák