Vodní hospodářství a vodní stavby

Doktorský studijní program
Vodní hospodářství a vodní stavby

Doktorské studium se zaměřuje na výzkum v širší oblasti vodního hospodářství, vodních zdrojů a vodních staveb.

Charakteristika

Výzkum a inovace pro řešení výzev budoucnosti

Společnost čelí zvýšenému tlaku na vodní zdroje v důsledku změny klimatu, proměny užívání krajiny, nárůstu populace měst a potřeby ochrany životního prostředí. Mezi hlavní výzvy současnosti a blízké budoucnosti patří zabezpečení vody pro obyvatelstvo, zemědělství, průmysl a ekosystémy a adaptace na zvýšenou variabilitu výskytu vody v čase a prostoru.

Těmto výzvám je možné čelit s pomocí vědeckého výzkumu a inovací v oblasti vodního hospodářství a vodních staveb. Hlavním cílem programu je příprava špičkových odborníků, kteří budou schopni, díky hlubokým znalostem a systematické výzkumné práci, posouvat hranice poznání a uplatňovat nejnovější výsledky výzkumu pro řešení zmíněných a přicházejících výzev.

Uplatnění

Absolventi programu V najdou uplatnění:

Kontakt

Garant a předseda oborové rady doktorského studijního programu
Vodní hospodářství a vodní stavby

Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák