Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Pracoviště K 128 Přihlásit Vyhledávání English

Katedra inženýrské informatiky

Tisk stránky


Kontakt

Vedoucí katedry:
doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc.
Sekretářka:
Jana Pavlová
Adresa:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra inženýrské informatiky
Thákurova 7
166 29 Praha 6
E-mail:
k128@fsv.cvut.cz
Telefon:
(+420) 224 354 514


Krátká charakteristika

Pedagogická a vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena na oblast informačního inženýrství a optimalizačního modelování pro potřeby stavebnictví a investiční výstavby. Základem jsou teoretické disciplíny: matematické modelování, počítačové systémy a informační technologie. Aplikační oblasti těchto disciplín jsou projektování a řízení ve stavebnictví a výstavbě. V rámci vědeckovýzkumných záměrů fakulty je specifickým vědeckovýzkumným záměrem katedry analýza a tvorba informační podpory řízení stavebního podniku, staveb a projektových ústavů a dále aplikace a rozvoj systémů CAD a GIS v projektování.Katedra vyučuje optimalizační metody, systémové modelování a informační systémy, zejména na ekonomických studijních oborech.Pro výuku a tvůrčí práci studentů je katedra vybavena počítačovou učebnou a vlastní počítačovou laboratoří, v nichž jsou k dispozici osobní počítače a lokální sítě osobních počítačů.Katedra je pověřena výchovou doktorandů v oboru Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě.


  Za obsah odpovídá: Ing. Tomáš Líbenek Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: středa, 31. května 2017, 10:38  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz