Kontakty -- FSv ČVUT

Kontakty

Změna 11/05/2018 13:11

Adresa fakulty:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Thákurova 7
166 29 Praha 6 – Dejvice

IČO - 6840 7700
DIČ - CZ6840 7700
datová schránka - p83j9ee

Mapa areálu

 

 

PR oddělení

Děkan fakulty - prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
emailová adresa: dekan@fsv.cvut.cz

Sekretariát děkana
Martina Vavřinová
faxové číslo: 224 310 737

Tajemník fakulty - Ing. Miroslav Vlasák
emailová adresa: tajemnik@fsv.cvut.cz

Sekretariát tajemníka
Soňa Vocetková
faxové číslo: 224 310 737

Právní oddělení

Znalecká činnost

Řídicí a správní orgány FSv

Děkanát

Studijní oddělení
Kontakty na referentky studijního oddělení

Informace o přijímacím řízení
emailová adresa: uchazec@fsv.cvut.cz
Ivana Hofmanová

Zahraniční studenti
RNDr. Eva Sejbalová

Doktorské studium
Veronika Kabilková

 

Vyhledávání všech lidí a pracovišť na FSv