Promoce mgr -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Student Info Mgr student Promoce mgr Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

P r o m o c e

absolventů magisterských studijních oborů

Fakulty stavební ČVUT v Praze se konají dne

4. a 5. dubna 2017 v Betlémské kapli.

 

4. dubna 20179.00 hod.Příprava, realizace a provoz staveb
 
 11.00 hod.Stavební management
Projektový management a inženýring
Integrální bezpečnost staveb
 
 13.00 hod.Geomatika
Geodézie a kartografie
Vodní hospodářství a vodní stavby
Inženýrství životního prostředí
Inteligentní budovy
Architektura a stavitelství
 
5. dubna 20179.00 hod.Budovy a prostředí
 
 11.00 hod.Konstrukce pozemních staveb
Building Structures
 
 13.00 hod.Konstrukce a dopravní stavby
Materiálové inženýrství

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
proděkan pro pedagogickou činnost
v.r.

 

Prosíme absolventy, aby se dostavili 40 minut před začátkem své promoce do salonku Betlémské kaple, případnou neúčast na promoci oznámili na studijní oddělení fakulty.

Upozornění: pro děti do tří let je účast na promoci nevhodná.

 

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: středa, 1. března 2017, 10:02  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz