Formuláře OsOdd a PaM -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Formuláře a číselníky Formuláře OsOdd a PaM Přihlásit Vyhledávání English

Formuláře osobního oddělení a oddělení práce a mzdy

Tisk stránky

Osobní oddělení
Oddělení práce a mzdy

Souhlas s výkonem shodné výdělečné činnosti: - nové 15.3.2017
Žádost o souhlas s výkonem shodné výdělečné činnosti    DOC ; PDF - změna 4.4.2018
Informace k zákazu výkonu shodné výdělečné činnosti

Formuláře pro nástup a změny v pracovním poměru:
Průvodní list    DOC ; PDF
    - k nástupu zaměstnance do pracovního poměru nebo
    - k obnovení pracovního poměru
Žádost o přijetí do pracovního poměru   DOC ; PDF - změna 28.11.2017
Evidence docházky (Excel) a doporučení, jak s tímto souborem zacházet
Metodika upřesňující evidenci pracovní doby a doby odpočinku
Průvodní list ke změně pracovní smlouvy    DOC ; PDF
Nahlášení změny osobního příplatku    DOC ; PDF

Přehled o získaných titulech pro REDOP
Formulář Přehled o získaných titulech pro REDOP    DOC ; PDF
Seznam profesorů a docentů (externistů), kteří již mají v pers. modulu záznam o dosaž. titulech - změna 17.5.2018

Formuláře pro externí učitele:
Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce s externím učitelem   DOC ; PDF - změna 31.1.2018
Pracovní výkaz externího učitele    Excel ; PDF
Vyúčtování externích učitelů    Excel ; PDF

Formuláře pro vyúčtování státních závěrečných zkoušek:
Dohoda o provedení práce    DOC ; PDF (zkrácená verze)
Contract for Work    DOC ; PDF (shortened version)
Vyúčtování SZZ    DOC ; PDF - změna 11.5.2018

Formuláře pro dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce:
Dohoda o provedení práce    DOC ; PDF - změna 23.1.2018
Dohoda o provedení práce    DOC ; PDF anglicko-česká varianta
Dohoda o pracovní činnosti    DOC ; PDF - změna 23.1.2018
Zpráva o provedení práce    DOC ; PDF
Souhrnná zpráva o provedení práce    DOC ; PDF
Pracovní výkaz    Excel ; PDF

Dohoda o zabezpečení výuky a ostatní činnosti    Excel

Rozsah zastupování vedoucího katedry    DOC ; PDF

Návrh na výplatu odměn z grantu    Excel

Plán dovolených    Excel ; DOC ; PDF

Měsíční přehled pracovních cest    Excel

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů    DOC ; PDF
Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů DS    DOC ; PDF - formulář jen pro DS

Návrh na přijetí zahraničního hosta na dlouhodobý pobyt    DOC ; PDF anglicko-česká varianta

Žádost o povolení vstupu do budovy Fakulty stavební    DOC ; PDF - změna 24.10.2017
Stručný návod k vyplnění žádosti o povolení vstupu do budovy Fakulty stavební ČVUT v Praze

Výplatní termíny Fakulty stavební ČVUT - 5.6.2018

 

Návod k vyplňování formulářů

 

  Za obsah odpovídá: Ing. Miroslav Vlasák Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: úterý, 5. června 2018, 08:47  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz