Zaměstnanec -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
Fotografie posluchačů foto-
grafických předmětů FSv
Letní škola architektury a
stavitelství: První republika
9. ročník Konference Nano &
Makro Mechanika, 20.9.2018
Promoce absolventů bc.
a mgr. studia - září 2018
Hlasujte do 31. srpna 2018!
ČVUT FSv Zaměstnanec Přihlásit Vyhledávání English
V této sekci:

Informace pro zaměstnance

Tisk stránky
14/08/18 - 

Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na pozice akademických pracovníků. Uzávěrka přihlášek 13.9.2018.

14/08/18 - 

UCEEB hledá vedoucího oddělení Monitorování a řízení inteligentních budov. Uzávěrka přihlášek 5.9.2018.

13/08/18 - 

Pozvánka na výstavu semestrálních prací studentů katedry architektury ČVUT v Praze. Výstava se koná v hlavním klientském centru ČSSZ v Praze 5, Křížová 25 a je pod záštitou ředitele sekce ekonomicko-správní ČSSZ Ing. Jana Halíře. Bude otevřena minimálně do konce září 2018.

09/08/18 - 

Vyhlášení veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-TRANSFER.

09/08/18 - 

Vyhlášení 5. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA LTE119. Informační den 6.9. - registrace zde.

03/08/18 - 

SPŠ stavební Hradec Králové hledá učitele/učitelku odborných předmětů pro obor Stavebnictví.

18/07/18 - 

Prázdninový provoz plotrů D-s108 je od 9:00 do 12:30.

16/07/18 - 

Zápis č.3 ze zasedání Grémia děkana konaného 26. června 2018.

29/06/18 - 

Přehled obhájených disertací od roku 1994 do 30.6.2018.

28/06/18 - 

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv ČVUT v Praze do roku 2020.

28/05/18 - 

Příkaz rektora č.4/2018 k ochraně a zpracování osobních údajů na ČVUT.

24/04/18 - 

Časový plán akademického roku 2018/2019.

20/04/18 - 

Letní škola architektury a stavitelství 2018. Letní škola je otevřena studentům středních a vysokých škol, pedagogům, úředníkům, odborníkům i laikům, nadšencům a fandům architektury a stavitelství. Koná se 27.8. - 31.8.2018 na FSv. Registrace otevřena.

13/04/18 - 

Termíny ubytování Mariánská - letní prázdniny 2018. 
červenec: 21.7. - 28.7.
srpen: 13.8. - 18.8., 20.8. - 25.8., 27.8. - 1.9.

04/04/18 - 

Směrnice děkana pro realizaci bc. a mgr. studijních programů na Fakultě stavební ČVUT. Tato směrnice nabývá účinnosti od akademického roku 2018/19.

19/03/18 - 

Visegradské fondy - informace a termíny jednotlivých výzev.

14/03/18 - 

Směrnice děkana k podávání projektů GA ČR s počátkem řešení 1.1.2019.

12/03/18 - 

Pozvánka na 9. ročník konference Nano & Makro Mechanika 2018 - NMM2018. Koná se 20. září 2018 na Fakultě stavební.

16/01/18 - 

Provozní řád výukového střediska v Mariánské a v Telči.

   

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: úterý, 14. srpna 2018, 13:12  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz