Formuláře EO -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Formuláře a číselníky Formuláře EO Přihlásit Vyhledávání English

Formuláře, číselníky a informace Ekonomického oddělení

Tisk stránky

Ekonomické oddělení

Převodový můstek mezi číselným označením zakázek do r. 2013 a jejich novým přečíslováním pro r. 2014    XLS ; PDF

Metodická příručka evidence majetku ČVUT pro účely inventarizace:
Metodická příručka
Evidence výjimek    Excel ; PDF

Identifikace fakulty:
IČO - 6840 7700
DIČ - CZ6840 7700
Identifikace účtů fakulty pro platby ze zahraničí
Registrační čísla ČVUT

Jmenování správce/příkazce - krátkodobé:
Jmenování správce - krátkodobé    DOC ; PDF
Jmenování příkazce - krátkodobé    DOC ; PDF

Dohoda stavebních fakult ČR a SR o vzájemném vypořádávání cestovních náhrad

Tuzemské cesty:
Pokyny pro vyúčtování cestovních náhrad zaměstnanců při tuzemských pracovních cestách
Návrhový list pro vyslání na konferenci, symposium, kongres    DOC ; PDF - jen v ČR !
Žádost o povolení použití soukromého vozidla k pracovní cestě    DOC ; PDF - změna 15.3.2017
Cestovní příkaz, vyúčtování pracovní cesty    Excel ; PDF - změna 4.1.2018
Prohlášení o poskytnutí stravy při pracovní cestě zaměstnance v ČR    DOC ; PDF
Vyhláška MPSV (stravné a ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad)
Informace o kilometrické bance

Žádost o provedení úhrady - bezhotovostní platby do zahraničí    DOC ; PDF
Úhrady do zahraničí platební kartou

Cestovné studentů a zahraničních expertů:
Metodický pokyn kvestora č. 78/2016 cestovné studentů a zahraničních expertů
(součástí tohoto metodického pokynu je příloha č. 1 - Smlouva příkazní

Drobný a dlouhodobý majetek:
Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů    DOC ; PDF
Výdejka - převodka drobného majetku    DOC ; PDF
Převodka dlouhodobého majetku    DOC ; PDF
Zápis o vyřazení drobného majetku    DOC ; PDF
Zápis o vyřazení dlouhodobého majetku    DOC ; PDF
Poznámka: Převodky ve formátu "doc" obsahují makra, která zajistí automatické vyplnění všech kopií formuláře. Spuštění maker musíte mít povolené. Pokud při odchodu z formulářové buňky naskočí chybové hlášení Visual Basicu, najděte v menu Nástroje - Makra - Zabezpečení a zvolte Střední úroveň zabezpečení. Poté soubor uzavřete, znovu spusťte a povolte makra.

Drobné vydání:
Vyúčtování zálohy na drobné vydání    Excel ; PDF

Číselníky:
Žádost na doplnění číselníku organizací v programu iFIS    DOC ; PDF
Číselník SKP - Kód standardní klasifikace produkce
Nákladová střediska FSv
Číselníky Českého statistického úřadu (NACE, SKP, KKOV, ...)

Granty:
Seznam čísel grantů je uveden v oddělení Věda a výzkum
Potvrzení příjmů - pro projekty SF    DOC ; PDF
Čestné prohlášení řešitele    DOC ; PDF

TA - typy akcí, akce, KP - komplení položky:
TA pro rok 2014, 2015
TA pro rok 2013
TA převodní můstek rok 2011-2012
Komplexní položky od roku 2012
Vysvětlení kódů KP v SFIS v roce 2012
Číselník součástí ČVUT

Návod k vyplňování formulářů

 

  Za obsah odpovídá: Ing. Miroslav Vlasák Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: středa, 31. ledna 2018, 12:25  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz