Legislativa -- FSv ČVUT

Legislativa

Změna 21/06/2018 12:35

Dokumenty jsou členěny podle toho, kdo dokument vydal.
VD - Vyhláška děkana/děkanky ; SD - Směrnice děkana/děkanky

 

Zákon o vysokých školách:


Akreditace na FSv:


Vnitřní předpisy ČVUT

registrované MŠMT ČR

Studijní předpisy (ČVUT):


Příkazy rektora ČVUT:


Směrnice kvestora ČVUT:


Různé (ČVUT):


Vnitřní předpisy FSv:


Studijní předpisy FSv:


Dokumenty schválené AS:


Dokumenty schválené děkanem/děkankou:

Vyhlášky děkana/děkanky:

Směrnice děkana/děkanky:

Příkazy děkana/děkanky:

Metodiky:


Dokumenty schválené tajemníkem:


Další předpisy:


Bílá kniha: