Vysvětlení kódů KP v SFIS v roce 2012

 

- 1 (první místo kódu) = přímý náklad
- 9 (první místo kódu) = nepřímý náklad
 
- N (druhé místo kódu) = dále nerozlišeno v r. 2012
 
- P (třetí místo kódu) = příspěvek pro všechny typy akcí podle číselníku TA v r. 2012
viz http://www.fsv.cvut.cz/hlavni/ciselnik/taseznam12.pdf jedná se o druh finančních prostředků MŠMT a zahrnuje finanční prostředky na vzdělávací činnost podle jednotlivých ukazatelů a ostatní hlavní činnost, obojí popsáno v názvu zdroje
- D (třetí místo kódu) = dotace pro všechny typy akcí podle číselníku TA v r. 2012
viz http://www.fsv.cvut.cz/hlavni/ciselnik/taseznam12.pdf vyjadřují druh finančních prostředků jednotlivých ministerstev a jejich projektů, operační programy a zahraniční projekty s názvem zdroje dotačních prostředků
- E (třetí místo kódu) = ekonomická činnost a zahrnuje všechny typy akcí pro doplňkovou činnost podle číselníku TA v r. 2012 viz http://www.fsv.cvut.cz/hlavni/ciselnik/taseznam12.pdf

Kódy NNP, NND, NNE se v r. 2012 nebudou používat. Likvidační list bude upraven. Rovněž formuláře pro vyúčtování DV a CÚ.

V materiálu Základní informace k financování provozu kateder v roce 2012 jsou uvedeny přidělené akce pro financování provozu kateder. Provoz katedry má pouze přímé náklady.

Vzor ad 1)
TA 101, akce 00001A, KP 1NP
TA 970, akce 00001A, KP 1NP

Vzor ad 2)
TA 122, akce 00010A, KP 1ND
TA 930, akce 00010A, KP 1ND

V grantech, operačních programech a zahraničních projektech financovaných z dotačních prostředků může být zahrnuta podmínka členění nákladů na přímé a nepřímé, stejně tak v doplňkové činnosti podle kalkulace. V tom případě řešitel rozlišuje KP takto:
1ND nebo 9ND.