Zahraniční vztahy - Informace

Aktuálně

Děkan FSv vyhlašuje výběrové řízení na přiznání účelového stipendia pro krytí výdajů spojených se zahraničním studijním pobytem. Termín podávání žádostí je od 16.4. do 15.10.2019.

Aktuálně

Fond na rozvoj mezinárodní mobility FSv. FSv otevírá Fond na rozvoj mezinárodní mobility, který je zřízen za účelem získávat zahraniční studenty a podporovat výjezdy našich studentů a vědeckých pracovníků do zahraničí s cílem navázat mezinárodní spolupráci. Fond otevírá příjem žádostí o poskytnutí podpory.

11. 10. 2019

Nabídka krátkodobých pobytů amerických odborníků Fulbright Specialist. Vážená paní, vážený pane, rádi bychom Vás upozornili na vyhlášení druhého kola přihlášek programu Fulbright Specialist. Uzávěrka je 30.listopadu 2019.
Program je navržen pro krátkodobé pobyty amerických odborníků v rozsahu 14 - 42 dnů, které se uskuteční v kalendářním roce 2020. Je primárně určen k navázaní nových kontaktů a spolupráce. Není určen k individuální výzkumné práci, ale především na výuku, inovaci kurikula, studijních plánů, metodologie, a další. Náklady na pobyt jsou pro hostitele minimální. Cestu a honorář hradí americká strana, hostitelská instituce zajišťuje pouze ubytování (vhodné je i univerzitní ubytovací zařízení) a stravné (25 USD/den) - uvedené náklady na pobyt hradí katedra (pozn. zahr. odd.). Detailní informace o programu, on-line přihlášku a instrukce najdete na https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/
Se srdečným pozdravem, Kateřina Kloubová, 222 718 452, www.fulbright.cz

12. 7. 2019

International Graduate Program at the University of Tokyo for undergraduates and postgraduates. Students expecting to complete Bachelor´s or Master´s degrees before the end of September 2020 are eligible to apply for 2019 September admission. Applicants are requested to register online between 2nd September 2019 and 15th November 2019. The due date for submission of applications is for 2020 September admission is 29st November 2019.
The admission information: http://www.civil.t.u-tokyo.ac.jp/en/
For any questions concerning the program, please feel free to contact Foreign Student Office (FSO) by email: fso@civil.t.u-tokyo.ac.jp

28. 1. 2019

Pozvánka na 10. ročník mezinárodního symposia AECEF. Koná se 20. - 23. listopadu 2019 ve Wroclawi v Polsku.

(jsou zobrazeny všechny zprávy)