Zahraniční vztahy - Informace

Aktuálně

Fond na rozvoj mezinárodní mobility FSv. FSv otevírá Fond na rozvoj mezinárodní mobility, který je zřízen za účelem získávat zahraniční studenty a podporovat výjezdy našich studentů a vědeckých pracovníků do zahraničí s cílem navázat mezinárodní spolupráci. Fond otevírá příjem žádostí o poskytnutí podpory. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12..

4. 8. 2020

Nabídka studijních programů a stipendií Tokijské university. International Graduate Program in the Field of Civil Engineering and Infrastructure Studies 2021 at the University of Tokyo, Japan. This offers advanced professional training and full scholarships (covering all tuition fees and living expenses) leading to the degrees of Master of Engineering and Doctor of Philosophy (Civil Engineering). Register online (http://www.civil.t.u-tokyo.ac.jp/en/admission/) between 1st September 2020 and 24th November 2020. The due date for submission of applications is for 2021 September admission is 30th November 2020. Seznam členů fakulty a jejich obor studia

31. 1. 2020

Děkan FSv vyhlašuje výběrové řízení na přiznání účelového stipendia pro krytí výdajů spojených se zahraničním studijním pobytem.
Termín zahájení podávání žádostí: 1. 2. 2020.
Termín ukončení podávání žádostí: 15. 11. 2020.
Termín rozhodnutí děkana o přidělení stipendií: průběžně, nejdéle však 15. 12. 2020.
Žádosti se vyhodnocují průběžně vždy k 31.3., 30.6., 30.9. a 1.12.2020. O výsledném rozhodnutí budou studenti informováni písemně.

(jsou zobrazeny všechny zprávy)

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.