Zahraniční vztahy - Informace

Aktuálně

Fond na rozvoj mezinárodní mobility FSv. FSv otevírá Fond na rozvoj mezinárodní mobility, který je zřízen za účelem získávat zahraniční studenty a podporovat výjezdy našich studentů a vědeckých pracovníků do zahraničí s cílem navázat mezinárodní spolupráci. Fond otevírá příjem žádostí o poskytnutí podpory. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12..

21. 9. 2020

Nové webové stránky pro zájemce o studium v zahraničí. Zahraniční oddělení rektorátu ČVUT v Praze spustilo nové webové stránky https://studujvesvete.cvut.cz, které jsou určeny všem zájemcům o studium či práci v zahraničí. Na těchto stránkách je možné najít veškeré informace týkající se studijních pobytů či pracovních stáží a to nejen v rámci ERASMUS+, ale i dalších programů. Na webu naleznete podrobné informace, aktuální výzvy, stipendia, přehled plánovaných akcí a důležité kontakty. Sledujte také sociální sítě:
https://www.facebook.com/zahranicnivyjezdycvut/,
https://www.facebook.com/studujvesvete,
https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/

(jsou zobrazeny všechny zprávy)

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.