Zahraniční vztahy - Informace

Aktuálně

Fond na rozvoj mezinárodní mobility FSv. FSv otevírá Fond na rozvoj mezinárodní mobility, který je zřízen za účelem získávat zahraniční studenty a podporovat výjezdy našich studentů a vědeckých pracovníků do zahraničí s cílem navázat mezinárodní spolupráci. Fond otevírá příjem žádostí o poskytnutí podpory. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12..

31. 1. 2020

Děkan FSv vyhlašuje výběrové řízení na přiznání účelového stipendia pro krytí výdajů spojených se zahraničním studijním pobytem.
Termín zahájení podávání žádostí: 1. 2. 2020.
Termín ukončení podávání žádostí: 15. 11. 2020.
Termín rozhodnutí děkana o přidělení stipendií: průběžně, nejdéle však 15. 12. 2020.
Žádosti se vyhodnocují průběžně vždy k 31.3., 30.6., 30.9. a 1.12.2020. O výsledném rozhodnutí budou studenti informováni písemně.

(jsou zobrazeny všechny zprávy)

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.