Zahraniční vztahy - Informace

Aktuálně

Fond na rozvoj mezinárodní mobility FSv. FSv otevírá Fond na rozvoj mezinárodní mobility, který je zřízen za účelem získávat zahraniční studenty a podporovat výjezdy našich studentů a vědeckých pracovníků do zahraničí s cílem navázat mezinárodní spolupráci. Fond otevírá příjem žádostí o poskytnutí podpory.

Aktuálně

Děkan FSv vyhlašuje výběrové řízení na přiznání účelového stipendia pro krytí výdajů spojených se zahraničním studijním pobytem. Termín zahájení podávání žádosti je 16.4.2019.

1. 4. 2019

EUCEET Association - newsletter č. 1/2019.

13. 3. 2019

Graduate School and School of Engineering , Hokkaido, Japonsko, vypisuje výběrové řízení na obsazení 5 míst pro zimní semestr. Neplatí se školné. Uzávěrka 8.5.2019. Více informací najdete zde. Kontaktní osoba: prof. Petr Kabele, K132

28. 1. 2019

Pozvánka na 10. ročník mezinárodního symposia AECEF. Koná se 20. - 23. listopadu 2019 ve Wroclawi v Polsku.

(jsou zobrazeny všechny zprávy)