Věda a výzkum

Oddělení zaštiťuje agendu vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. Podporuje navrhovatele a řešitele výzkumných projektů, koordinuje celofakultní projekty, zabezpečuje evidenci v oblasti vědy a výzkumu. Vede agendu doktorského studia, habilitačních a profesorských řízení. Zajišťuje agendu vědecké rady fakulty.

Aktuality

Aktuálně

Metodický pokyn proděkana pro vědu a výzkum č.1/2021 - k průběhu výuky doktorského studia na FSv ČVUT v Praze po dobu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona

26. 2. 2021

Prezentace k V3S a RIV21 ze dne 23.2.2021

26. 2. 2021

GA ČR: Standardní a mezinárodní projekty, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvy k podávání návrhů standardních projektů, projektů JUNIOR STAR a v nové soutěži POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Mezinárodní projekty je možno podávat jako LA granty. Konec lhůty 8.4.2021.

17. 2. 2021

TA ČR: THÉTA. Návrhy projektů podpořené v této veřejné soutěži by měly přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru. Veřejná soutěž je vyhlášena ve všech třech podprogramech. Konec lhůty 12.5.2021.

1. 2. 2021

Metodický pokyn pro provádění distančních nebo polokontaktních obhajob/SDZ na FSv.

1. 2. 2021

Opatření děkana 2/2021 pro konání SDZ a obhajob disertačních prací distančním a polokontaktním způsobem na FSv ČVUT v Praze. Zrušuje Opatření děkana č. 11/2020.

26. 1. 2021

Přehled obhájených disertací od roku 1994 do 31.12.2020.

12. 1. 2021

Zápis z 15. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 10. prosince 2020.

12. 1. 2021

TA ČR: CHIST-ERA IV Call 2020. Mezinárodní výzva zaměřena na podporu projektů z oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Maximální podpora na projekt je 85%. Konec lhůty 1.3.2021.

18. 12. 2020

Vyhlášen 15. ročník programu L´Oréal - UNESCO programu Pro ženy ve vědě. L´Oréal Česká republika rozdělí 600 000 Kč mezi tři nadané vědkyně z nejrůznějších vědních oborů. Přihlašování projektů od 7.12.2020 do 28.2.2021 na www.prozenyvevede.cz.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.