Věda a výzkum

Oddělení poskytuje zaštiťuje agendu vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. Podporuje navrhovatele a řešitele výzkumných projektů, koordinuje celofakultní projekty, zabezpečuje evidenci v oblasti vědy a výzkumu. Vede agendu doktorského studia, habilitačních a profesorských řízení. Zajišťuje agendu vědecké rady fakulty.

 

Aktuality

 

7. 12. 2018

Zápis z 5. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 1. listopadu 2018.

5. 11. 2018

Zápis ze 4. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 11. října 2018.

1. 11. 2018

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST (LTC19) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

1. 11. 2018

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu podprogramu INTER-ACTION (VES19IZRAEL) pro podání projektů mezinárodní bilaterální česko-izraelské spolupráce ve výzkumu a vývoji.

29. 10. 2018

Iniciační fond FSv. FSv otevírá 1. výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci.

23. 10. 2018

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

22. 10. 2018

Zápis ze 3. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 7. června 2018.

12. 06. 2018

Zápis z 2. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 10. května 2018.

10. 05. 2018

Zápis z 1. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 12. dubna 2018.

13. 04. 2018

Zápis z 25. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 11. ledna 2018.

... dalších 10 zpráv