Věda a výzkum

Oddělení zaštiťuje agendu vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. Podporuje navrhovatele a řešitele výzkumných projektů, koordinuje celofakultní projekty, zabezpečuje evidenci v oblasti vědy a výzkumu. Vede agendu doktorského studia, habilitačních a profesorských řízení. Zajišťuje agendu vědecké rady fakulty.

Aktuality

22. 1. 2020

GA ČR: ČR- Švýcarsko (LA Grant). Švýcarská agentura Swiss National Science Foundation (SNSF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních švýcarsko-českých projektů základního výzkumu. Konec lhůty 1.4.2020.

17. 1. 2020

Iniciační fond FSv. FSv otevírá další výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-E - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12., F - k 31.3.2020.

8. 1. 2020

Vnitřní soutěž pro rok 2020 na podporu rozvojových projektů akademických pracovníků a studentů v rámci Institucionálního plánu ČVUT. Soutěž je v souladu s Institucionálním programem MŠMT a ČVUT pro roky 2019 – 2020 vyhlašována jako příležitost pro získání projektů pro akademické pracovníky a studenty. Termín do 31.1.2020 23:59 hod

7. 1. 2020

Přehled obhájených disertací od roku 1994 do 31.12.2019.

13. 12. 2019

TA ČR: TREND TA ČR vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND – Podprogram 2 "Nováčci". Konec lhůty 5.2.2020.

5. 12. 2019

Zápis z 11. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 10. října 2019.

2. 12. 2019

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12..

28. 11. 2019

V rámci programu Interreg Rakousko - Česko je možno přihlásit se do projektu Fond malých projektů. Konec lhůty je 18.3.2020.

25. 11. 2019

TA ČR: Kappa. TA ČR vyhlásila první veřejnou soutěž, jejíž projekty jsou financovány z Fondů EHP a Norska, Kappa. Konec lhůty 27.2.2020.

12. 11. 2019

H2020 V rámci programu Horizont 2020 byly otevřeny nové výzvy. Přihlášky se podávají pouze v anglickém jazyce přes elektronický systém. Konec lhůty je u jednotlivých výzev.

... dalších 10 zpráv

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.