Věda a výzkum

Oddělení zaštiťuje agendu vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. Podporuje navrhovatele a řešitele výzkumných projektů, koordinuje celofakultní projekty, zabezpečuje evidenci v oblasti vědy a výzkumu. Vede agendu doktorského studia, habilitačních a profesorských řízení. Zajišťuje agendu vědecké rady fakulty.

Aktuality

Aktuálně

Metodický pokyn proděkana pro VaV k provozu fakulty v omezeném provozu.

19. 11. 2020

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12..

19. 11. 2020

Iniciační fond FSv. FSv otevírá další výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-E - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12., F - k 30.9.2020.

18. 5. 2020

Zápis ze 13. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 6. února 2020.

27. 4. 2020

Aktualizované informace jednotlivých národních poskytovatelů s ohledem na současnou situaci v souvislosti s pandemií.

14. 4. 2020

Opatření děkana k podávání projektů GA ČR s počátkem řešení 1.1.2021.

7. 4. 2020

Opatření předsednictva GA ČR ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech 2020.

7. 2. 2020

Zápis z 12. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 5. prosince 2019.

5. 12. 2019

Zápis z 11. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 10. října 2019.

(jsou zobrazeny všechny zprávy)

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.