Věda a výzkum

Oddělení zaštiťuje agendu vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. Podporuje navrhovatele a řešitele výzkumných projektů, koordinuje celofakultní projekty, zabezpečuje evidenci v oblasti vědy a výzkumu. Vede agendu doktorského studia, habilitačních a profesorských řízení. Zajišťuje agendu vědecké rady fakulty.

Aktuality

8. 02. 2019

Zápis ze 7. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 10. ledna 2019.

31. 01. 2019

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-bavorských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VES19BAVORSKO).

11. 01. 2019

Iniciační fond FSv. FSv otevírá další výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termín do 31.3.2019.

11. 01. 2019

Zápis ze 6. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 6. prosince 2018.

4. 01. 2019

Přehled obhájených disertací od roku 1994 do 31.12.2018.

7. 12. 2018

Zápis z 5. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 1. listopadu 2018.

5. 11. 2018

Zápis ze 4. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 11. října 2018.

22. 10. 2018

Zápis ze 3. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 7. června 2018.

12. 06. 2018

Zápis z 2. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 10. května 2018.

10. 05. 2018

Zápis z 1. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 12. dubna 2018.

... dalších 10 zpráv