Doktorské studium

Na této stránce najdete informace o doktorském studiu na Fakultě stavební.

 

Aktuality

Aktuálně

Sledujte nástěnku doktorského studia!

Aktuálně

ZÁPISY DOKTORSKÉHO STUDIA NA ROK 2019/2020

Aktuálně

PŘIHLÁŠKY NA DOKTORSKÉ STUDIUM s nástupem od 1. 3. 2020

Aktuálně

Hodnocení studentů doktorského studia za období 2018/2019.

12. 9. 2019

Pozvánka na výstavu IMAGO / IMAGINES. Výstava k 600. výročí úmrtí českého a římského krále Václava IV. Pro výstavu zpracoval Vojtěch Dvořák z Katedry architektury virtuální rekonstrukce původních podob dvou velkolepých kaplí na hradech Václava IV. Výstava se koná od 4.9. do 26.10.2019 v Galerii Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

12. 9. 2019

Pozvánka na výstavu: Co se skrývá pod podlahou - archeologický výzkum Klementina. Výstava se koná v Galerii Klementinum, Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1 od 12.9. do 10.11.2019.

11. 9. 2019

Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. Michaela Somra

5. 9. 2019

Iniciační fond FSv. FSv otevírá další výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termín do 30.9.2019.

5. 9. 2019

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.2019.

2. 9. 2019

Pozvánka na národní konferenci: Měření, vizualizace a zpracování dat BIM pro projektování a řízení staveb se zaměřením na digitalizaci a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě. Konference se koná 25.9. – 26.9.2019 na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

... dalších 10 zpráv