Doktorské studium

Na této stránce najdete informace o doktorském studiu na Fakultě stavební.

 

Aktuality

Aktuálně

Sledujte nástěnku doktorského studia!

Aktuálně

Hodnocení studentů doktorského studia za období 2018/2019.

11. 6. 2019

Vyhlášen již 24. ročník Ceny Josefa Vavrouška. Uzávěrka přihlášek je 12.7.2019 do 12:00 hod.

10. 6. 2019

Ing. Zdeněk Prošek student doktorského studijního oboru Fyzikální a materiálové inženýrství obdržel 6.6.2019 ocenění za 1. místo v kategorii Projekty studentů vysokých škol v rámci 3.ročníku soutěže MPO: Přeměna odpadů na zdroje. Slavnostní předání se odehrálo ve Valdštejnském paláci v prostorách Senátu ČR. Zvítězil s projektem: Stavební nízkonákladový systém s vysokým obsahem odpadních surovin, na projektu se zúčastnil také Ing. George Karra´a z firmy Lavaris, s.r.o. Projekt je součástí jeho dizertační práce a je částečně financován z projektu MPO Trio č. FV20503 Lehčené zdící materiály na bázi mikromletých minerálních vedlejších produktů s řízenými užitnými vlastnostmi. Blahopřejeme!

10. 6. 2019

DBU - Stipendijní pobyty na německých odborných pracovištích pro rok 2020. Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU nabízí výzkumné pobyty se stipendiem ve Spolkové republice Německo mladým výzkumným pracovníkům v oblasti životního prostředí max. do 3 let od ukončení vysokoškolského studia. Termín pro podávání přihlášek: 1.8.2019. Další informace ke stipendiu a podmínkám pro podání žádosti naleznete zde.

4. 6. 2019

Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. Romana Kalamara

31. 5. 2019

Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. Ondřeje Holčapka

28. 5. 2019

H2020 - akce Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA).

28. 5. 2019

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA.

27. 5. 2019

Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA na ak. rok 2020/21. Do projektů se mohou přihlásit čeští studenti, přednášející a vědci s projekty 3-10 měsíčních pobytů v USA podle potřeb žadatele. Uzávěrka přihlášek je 1.11.2019.

... dalších 10 zpráv