Doktorské studium

Doktorské studijní programy nabízejí nejvyšší formální vzdělání, jehož hlavní charakteristikou je individuální forma a samostatná vědecká aktivita ve spolupráci se zkušeným školitelem. Tato forma je přípravou jak pro další vědeckou kariéru, tak i pro vysoce kvalifikované působení v celé řadě dalších povolání.

Fakulta stavební ČVUT patří mezi špičková pracoviště v oboru a dlouhodobě považuje doktorské studium za jednu ze svých priorit. Fakulta nabízí studium v řadě zajímavých programů a spolupráci s vynikajícími odborníky v oboru, kteří působí jako školitelé na renomovaných pracovištích s moderní infrastrukturou. Studenti se mohou zapojit do řešení řady výzkumných projektů, pracovat ve špičkových laboratořích, soutěžit o stipendia a granty a absolvovat část studia v zahraničí.

Aktuality

Aktuálně

Sledujte nástěnku doktorského studia!

Aktuálně

Oznámení o konání obhajob disertací

Aktuálně

Metodický pokyn proděkana pro vědu a výzkum č.1/2021 - k průběhu výuky doktorského studia na FSv ČVUT v Praze po dobu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona

Aktuálně

Metodický pokyn tajemníka fakulty k provozu fakulty v omezeném provozu. Aktualizováno 6.4.2021.

Aktuálně

Souhrnné pokyny a informace pro studenty a zaměstnance FSv ke koronaviru..

Aktuálně

PŘIHLÁŠKY NA DOKTORSKÉ STUDIUM s nástupem od 1.10.2021

9. 4. 2021

Nový způsob nákupu e-knih - Navrhněte nákup e-knihy aneb Demand Driven Acquisition (DDA). Na platformě ProQuest Ebook Central máte nyní příležitost spoluvytvářet fond elektronických knih ÚK ČVUT. Vybírat můžete z více než 200 000 titulů vybraných podle oborů vyučovaných na ČVUT.

9. 4. 2021

Video - Soutěž o nejlepšího sportovce roku ČVUT za rok 2020. Studentka Anežka Paloudová závodí v rychlostní kanoistice a je navíc čtyřnásobná mistryně ČR. Petr Josefus je hokejový útočník a nejproduktivnější hráč druholigového týmu HC Příbram. Oba studenti jsou ve třetím ročníku bakalářského studia.

6. 4. 2021

Pozvánka na Týden betonu na Fakultě stavební. Koná se 12. – 16. dubna 2021.

26. 3. 2021

MZe: ZEMĚ. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci "Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ" s počátkem řešení projektů v roce 2022. Konec lhůty: 5.5.2021.

26. 3. 2021

MV: IMPAKT 1. Ministerstvo vnitra vyhlašuje 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) podprogramu 1 Společné výzkumné projekty. Konec lhůty: 3.5.2021.

26. 3. 2021

MV: SECTECH Ministerstvo vnitra vyhlašuje 1. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH). Konec lhůty: 6.5.2021.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.