Doktorské studium

Na této stránce najdete informace o doktorském studiu na Fakultě stavební.

 

Aktuality

Aktuálně

Sledujte nástěnku doktorského studia!

Aktuálně

PŘIHLÁŠKY NA DOKTORSKÉ STUDIUM s nástupem od 1.10.2019

Aktuálně

POZOR! Dne 6. - 7. 5. 2019 jsou z důvodu dovolené na odd. doktorského studia zrušeny úřední hodiny.

Aktuálně

Obhajoba disertační práce Ing. Miloše Hüttnera

11. 4. 2019

NAKI II. MK vyhlašuje 3. veřejnou soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

10. 4. 2019

MŠMT - ČR - Indie MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (2019LTAIN) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-indickou spolupráci.

10. 4. 2019

MŠMT - Mobility ČR - Německo. MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2020 - 2021.

9. 4. 2019

Pozvánka na mezinárodní konferenci iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2019, která se bude konat 1.7.2019 na FSv. Konference je zaměřena na výzkum mladých vědeckých pracovníků v oblasti udržitelné výstavby budov. Registrace je pro studenty ČVUT zdarma přes elektronický systém konference https://www.conftool.com/cesb19/.

9. 4. 2019

Pozvánka na mezinárodní konference CESB19 - Central Europe towards Sustainable Building. Konference se koná na FSv ve dnech 2.- 4.7.2019.

8. 4. 2019

Obhajoba disertační práce Ing. Jakuba Jankovce

... dalších 10 zpráv