Doktorské studium

Doktorské studijní programy nabízejí nejvyšší formální vzdělání, jehož hlavní charakteristikou je individuální forma a samostatná vědecká aktivita ve spolupráci se zkušeným školitelem. Tato forma je přípravou jak pro další vědeckou kariéru, tak i pro vysoce kvalifikované působení v celé řadě dalších povolání.

Fakulta stavební ČVUT patří mezi špičková pracoviště v oboru a dlouhodobě považuje doktorské studium za jednu ze svých priorit. Fakulta nabízí studium v řadě zajímavých programů a spolupráci s vynikajícími odborníky v oboru, kteří působí jako školitelé na renomovaných pracovištích s moderní infrastrukturou. Studenti se mohou zapojit do řešení řady výzkumných projektů, pracovat ve špičkových laboratořích, soutěžit o stipendia a granty a absolvovat část studia v zahraničí.

Aktuality

Aktuálně

Sledujte nástěnku doktorského studia!

Aktuálně

Oznámení o konání obhajob disertací

Aktuálně

Ve čtvrtek 9. 4. 2020 je na Fakultě stavební děkanské volno. Výuka je zrušena.

Aktuálně

Pokyny k provádění odborné rozpravy v DS distanční formou v období nouzového provozu. Na zásadách pro distanční formu SDZ a obhajoby se pracuje na úrovni ČVUT a budou zveřejněny v nejbližší možné době.

Aktuálně

Od 23. března 2020 do 5. dubna 2020 se pozastavuje kontaktní výuka v celém rozsahu vč. sportovních aktivit, univerzity třetího věku a celoživotního vzdělávání.

Aktuálně

Od 23. 3. do odvolání platí na FSv pro zaměstnance a studenty nouzový provoz.

Aktuálně

Souhrnné pokyny k postupu při podezření nákazou Koronavirem.

Aktuálně

Výuka na Fakultě stavební ČVUT probíhá v maximální možné míře on-line.

Aktuálně

PŘIHLÁŠKY NA DOKTORSKÉ STUDIUM s nástupem od 1.10.2020

27. 3. 2020

Nabídka Ústřední knihovny ČVUT - Citační pohotovost a Portál #knihovnyprotiviru

25. 3. 2020

Nabídka ÚTVS ČVUT využít jejich metodických animací a videí ke cvičení v pohodlí domova. Stačí, když si na stránkách www.utvs.cvut.cz v odkazu Metodika TV (https://www.utvs.cvut.cz/metodika-tv.html) otevřete vybrané odvětví a následně se přihlásíte přístupovým jménem a heslem ČVUT.

19. 3. 2020

Microsoft Teams -- Návod na instalaci a použití k výuce distanční formou.

... dalších 12 zpráv

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.