Doktorské studium

Doktorské studijní programy nabízejí nejvyšší formální vzdělání, jehož hlavní charakteristikou je individuální forma a samostatná vědecká aktivita ve spolupráci se zkušeným školitelem. Tato forma je přípravou jak pro další vědeckou kariéru, tak i pro vysoce kvalifikované působení v celé řadě dalších povolání.

Fakulta stavební ČVUT patří mezi špičková pracoviště v oboru a dlouhodobě považuje doktorské studium za jednu ze svých priorit. Fakulta nabízí studium v řadě zajímavých programů a spolupráci s vynikajícími odborníky v oboru, kteří působí jako školitelé na renomovaných pracovištích s moderní infrastrukturou. Studenti se mohou zapojit do řešení řady výzkumných projektů, pracovat ve špičkových laboratořích, soutěžit o stipendia a granty a absolvovat část studia v zahraničí.

Aktuality

Aktuálně

Souhrnné pokyny a informace pro studenty a zaměstnance FSv ke koronaviru.
Omezení ve výuce platné při stupni 5 (kritický stav) ode dne 11.1. do dne 22.1.2021.

Aktuálně

Sledujte nástěnku doktorského studia!

Aktuálně

Oznámení o konání obhajob disertací

Aktuálně

Metodický pokyn proděkana pro VaV k provozu fakulty v omezeném provozu.

Aktuálně

PŘIHLÁŠKY NA DOKTORSKÉ STUDIUM s nástupem od 1.10.2021

26. 1. 2021

Přehled obhájených disertací od roku 1994 do 31.12.2020.

25. 1. 2021

Seznam studentů DS, kteří mají nárok na stipendium na ubytování za 1. Q. 2021.

25. 1. 2021

Cenu rektora za vynikající doktorskou práci za rok 2019 obdržel Ing. Martin Doškář, Ph.D. za svoji disertační práci: Wang tiling for modelling of heterogeneous materials.

21. 1. 2021

Video - Trojská lávka. Nová Trojská lávka se stavěla skoro rok a je dlouhá 256 metrů a čtyři metry široká. Celá konstrukce je nepřetržitě hlídána speciálními snímači, meteorologickými čidly a laserovými měřiči. Data se posílají do monitorovacího centra na naší fakultě. O lávce a jejím monitoringu jsme mluvili s doc. Lukášem Vráblíkem z Katedry betonových a zděných konstrukcí.

15. 1. 2021

ČSN a ISO normy online. Nyní dostupné pro všechny studenty a zaměstnance FSv.

18. 12. 2020

Vyhlášen 15. ročník programu L´Oréal - UNESCO programu Pro ženy ve vědě. L´Oréal Česká republika rozdělí 600 000 Kč mezi tři nadané vědkyně z nejrůznějších vědních oborů. Přihlašování projektů od 7.12.2020 do 28.2.2021 na www.prozenyvevede.cz.

2. 12. 2020

Bodové hodnocení studentů DS za období 1.10.2019 - 30.9.2020.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.