Doktorské studium

Doktorské studijní programy nabízejí nejvyšší formální vzdělání, jehož hlavní charakteristikou je individuální forma a samostatná vědecká aktivita ve spolupráci se zkušeným školitelem. Tato forma je přípravou jak pro další vědeckou kariéru, tak i pro vysoce kvalifikované působení v celé řadě dalších povolání.

Fakulta stavební ČVUT patří mezi špičková pracoviště v oboru a dlouhodobě považuje doktorské studium za jednu ze svých priorit. Fakulta nabízí studium v řadě zajímavých programů a spolupráci s vynikajícími odborníky v oboru, kteří působí jako školitelé na renomovaných pracovištích s moderní infrastrukturou. Studenti se mohou zapojit do řešení řady výzkumných projektů, pracovat ve špičkových laboratořích, soutěžit o stipendia a granty a absolvovat část studia v zahraničí.

Aktuality

Aktuálně

Sledujte nástěnku doktorského studia!

Aktuálně

Oznámení o konání obhajob disertací

Aktuálně

Opatření děkana 11/2020 pro konání SDZ a obhajob disertačních prací distančním a polokontaktním způsobem na FSv ČVUT v Praze v roce 2020.

Aktuálně

Příkaz děkana č. 3/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem v období od 6.7.2020.
Nepřehlédněte Otázky a odpovědi týkající se omezeného provozu v důsledku koronaviru v době od 6.7.2020.

Aktuálně

Metodický pokyn pro provádění distančních nebo polokontaktních obhajob/SDZ na FSv v r. 2020.

Aktuálně

PŘIHLÁŠKY NA DOKTORSKÉ STUDIUM s nástupem od 1. 3. 2021

Aktuálně

Pokyny pro studenty a zaměstnance FSv v omezeném provozu v důsledku koronaviru.

23. 7. 2020

Seznam studentů DS, kteří mají nárok na stipendium na ubytování za 3.Q 2020.

17. 7. 2020

Přehled obhájených disertací od roku 1994 do 30.6.2020.

8. 7. 2020

Podmínky provozu fitness centra FSv - od 8.7.2020 je fitness centrum otevřeno již i pro studenty.

8. 7. 2020

Pozvánka na 3. ročník studentské vědecké konference: Dřevostavby a dřevo jako konstrukční a designový prvek. Koná se 8.9.2020 na Fakultě architektury ČVUT, místnost 112/113, 14:00 hod.

30. 6. 2020

Iniciační fond FSv. FSv otevírá další výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-E - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12., F - k 30.9.2020.

... dalších 12 zpráv

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.