Doktorské studium

Doktorské studijní programy nabízejí nejvyšší formální vzdělání, jehož hlavní charakteristikou je individuální forma a samostatná vědecká aktivita ve spolupráci se zkušeným školitelem. Tato forma je přípravou jak pro další vědeckou kariéru, tak i pro vysoce kvalifikované působení v celé řadě dalších povolání.

Fakulta stavební ČVUT patří mezi špičková pracoviště v oboru a dlouhodobě považuje doktorské studium za jednu ze svých priorit. Fakulta nabízí studium v řadě zajímavých programů a spolupráci s vynikajícími odborníky v oboru, kteří působí jako školitelé na renomovaných pracovištích s moderní infrastrukturou. Studenti se mohou zapojit do řešení řady výzkumných projektů, pracovat ve špičkových laboratořích, soutěžit o stipendia a granty a absolvovat část studia v zahraničí.

Aktuality

Aktuálně

Sledujte nástěnku doktorského studia!

Aktuálně

PŘIHLÁŠKY NA DOKTORSKÉ STUDIUM s nástupem od 1. 3. 2020

Aktuálně

Hodnocení studentů doktorského studia za období 2018/2019.

13. 11. 2019

Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. Lucie Benešové

13. 11. 2019

Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. arch. Mgr. Kláry Nedvědové

13. 11. 2019

Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. arch. Olega Fetisova

11. 11. 2019

Informace pro podání SGS/SVK grantů pro rok 2020. - podání elektronické přihlášky do aplikace je do 20. listopadu 2019 14:00 hodin.

11. 11. 2019

Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. Martina Doškáře

7. 11. 2019

Pozvánka na GISday 2019. Koná se 13.11.2019 v D-1122.

6. 11. 2019

Dean FCE CTU in Prague welcomes applications for a position of: Junior Postdoctoral Researcher in the framework of the Operational Programme Research, Development and Education call International Mobility of Researchers /P1 K141/. Uzávěrka přihlášek je 4.12.2019.

... dalších 10 zpráv