Nástěnka doktorského studia

Aktuálně

Metodický pokyn proděkana pro vědu a výzkum č.1/2021 - k průběhu výuky doktorského studia na FSv ČVUT v Praze po dobu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona

Aktuálně

Metodický pokyn tajemníka fakulty k provozu fakulty v omezeném provozu. Aktualizováno 28.4.2021.

Aktuálně

Souhrnné pokyny a informace pro studenty a zaměstnance FSv ke koronaviru..

Aktuálně

PŘIHLÁŠKY NA DOKTORSKÉ STUDIUM s nástupem od 1.10.2021

Aktuálně

Úřední hodiny doktorského studia - pondělí 10.00 - 11.00 hod., čtvrtek 10.00 - 11.00 hod. Vstup na fakultu pro studenty za účelem konzultace podmíněný absolvováním testu na přítomnost COVID-19, případně proděláním nemoci nebo očkováním. Více informací viz čl. III, odst. 3. metodického pokynu: https://www.fsv.cvut.cz/legislat/mp_1_2020_taj.php Pro tyto potřeby lze využít vzor čestného prohlášení: https://www.fsv.cvut.cz/aktual/vir/navody/cp-test.docx

6. 5. 2021

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠKY - Ing. Jakub Ďureje

6. 5. 2021

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠKY - Ing. Radim Hlůžek

28. 4. 2021

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠKY - Tailin Li

28. 4. 2021

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠKY - Nina Elisabeth Noreika

1. 2. 2021

Metodický pokyn pro provádění distančních nebo polokontaktních obhajob/SDZ na FSv.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.