Informace o pořádaných akcích

Aktuálně

Přihlašte se v rámci studia na týdenní studijní pobyt na evropské univerzitě, který proběhne 14. - 22.3.2020 v rámci EU programu Athens. Přihlášky se podávají do 29.1.2020 do 11.00 hod. Akce se mohou zúčastnit studenti, kteří se v minulých semestrech Athens nezúčastnili.

Aktuálně

V pátek 31. ledna 2020 bude na fakultě Den otevřených dveří.

22. 1. 2020

Digitalizace stavebnictví - workshop Fakulty stavební ČVUT v Praze Již toto pondělí 27.1.2020 od 9:00 se v posluchárně C202 uskuteční workshop zaměřený na novinky z oblasti digitalizace stavebnictví, pořádaný Katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví. Zveme všechny, kteří se zajímají o novinky a trendy současného českého stavebnictví. S příchodem roku 2022 bude povinností zpracovávat dokumentaci k nadlimitním státním zakázkám v BIM. Jaké jsou zkušenosti projekčních kanceláří, zhotovitelů, konzultantů, státní správy a investorských organizací? Co to bude znamenat pro stavební sektor? Jaké změny nás čekají? Zajímají Vás novinky v oboru, vize a strategie v oblasti digitalizace do budoucna?
Bližší informace naleznete na http://dw.fsv.cvut.cz.
Pro studenty a zaměstnance ČVUT je vstup zdarma!

12. 12. 2019

Sportování ve zkouškovém období. Ústav tělesné výchovy a sportu připravil pro studenty ČVUT pestrou nabídku sportovních aktivit ve zkouškovém období.

12. 12. 2019

Ples Fakulty stavební se uskuteční 21. února 2020 od 19.00 hodin ve Forum Karlín. Vstupenky si můžete koupit buď on-line od 16.12. nebo v atriu fakulty ve dnech 16.12. a 17.12. vždy od 9:00 do 16:00 (termíny v lednu a únoru budou vypsány po Novém roce).

5. 11. 2019

Společnost SMP CZ vyhlásila studentskou soutěž: Cena za inovaci 2019. Soutěž je otevřena především studentům bc. studia. Návrhy zasílejte do 14.2.2020 na adresu michal.kuznik@smp.cz. Slavnostní vyhlášení a předání cen bude 2.3.2020.

17. 7. 2019

V časovém plánu ak. roku 2019/20 došlo ke změně - nově platí datum odevzdání bakalářské práce v letním semestru: 17. 5. 2020.

(jsou zobrazeny všechny zprávy)