Informace pro studenty

Studentská komora
Akademického senátu
Fakulty stavební

 

Aktuálně

Důležité termíny při ukončování bakalářského studia 2018/2019.

Aktuálně

Výsledky výběrového řízení na zařazení studentů 2. ročníku bc. studijního programu Stavební inženýrství do studijních oborů.

Aktuálně

Diplomové práce studentů mgr. studia oborů B, C, D, Q a X v LS ak. roku 2018/19.

Aktuálně

Konzultanti DP oborů C, B, Q a X v letním semestru ak. roku 2018/19.

Aktuálně

Děkan FSv vyhlašuje výběrové řízení na přiznání účelového stipendia pro krytí výdajů spojených se zahraničním studijním pobytem. Termín zahájení podávání žádosti je 16.4.2019.

15. 4. 2019

Vyhlášena cena profesora Bechyně za nejlepší diplomovou práci FSv.

9. 4. 2019

Pozvánka na mezinárodní konferenci iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2019, která se bude konat 1.7.2019 na FSv. Konference je zaměřena na výzkum mladých vědeckých pracovníků v oblasti udržitelné výstavby budov. Registrace je pro studenty ČVUT zdarma přes elektronický systém konference https://www.conftool.com/cesb19/.

8. 4. 2019

Blahopřejeme ke skvělému výsledku všem našim studentům, kteří nás letos reprezentovali v tradiční soutěži Rozpočtujeme s Callidou.

8. 4. 2019

Fakultní kolo SVOČ 2019 sekce Technická zařízení budov se koná ve čtvrtek 2.5.2019 od 10:00 v A231.

4. 4. 2019

Fakultní kolo SVOČ 2019 sekce Geodézie, kartografie a geoinformatika se koná ve čtvrtek 25.4.2019 od 10:00 v B868.

4. 4. 2019

Fakultní kolo SVOČ 2019 sekce Dopravní stavby se koná ve středu 24.4.2019 od 9:00 v B578.

4. 4. 2019

Fakultní kolo SVOČ 2019 sekce Materiálové inženýrství se koná v úterý 30.4.2019 od 9:00 v D1050.

2. 4. 2019

Fakultní kolo SVOČ 2019 sekce Vodní stavby a vodní hospodářství se koná v pátek 3.5.2019 od 10:00 v D1074.

29. 3. 2019

Informace o výplatě ubytovacího stipendia za 1. čtvrtletí 2019.

29. 3. 2019

Soutěž v kondičním benchpressu 2019. Tento ročník soutěže v kategorii mužů i žen bude probíhat v měsíci dubnu. Podrobné informace, pravidla a termíny najdete pod odkazem "soutěž" nebo můžete kontaktovat pořadatele.

... dalších 15 zpráv