Informace pro studenty

Studentská komora
Akademického senátu
Fakulty stavební

Aktuality

Aktuálně

Promoce bakalářských absolventů FSv, kteří ukončili studium v únoru 2020 a v červnu 2020. Termín: 15. - 18. 9. 2020 v Betlémské kapli.

Aktuálně

Promoce magisterských absolventů FSv, kteří ukončili studium v únoru 2020 a v červnu 2020. Termín: 15. - 18. 9. 2020 v Betlémské kapli.

Aktuálně

Výsledky přijímacího řízení do mgr. studia 2020/21: v databázi prihlaska.cvut.cz byly 10.7.2020 zveřejněny výsledky přijímacího řízení do mgr. studia pro uchazeče, kteří nekonají písemnou přijímací zkoušku. Pro uchazeče, kteří konají písemnou přijímací zkoušku budou výsledky zveřejněny v září po ukončení přijímacího řízení.

Aktuálně

ANKETA o studiu za LS 2019/2020 je otevřena do začátku zimního semestru !

Aktuálně

Vyhlášení zápisu do druhého a vyšších ročníků bc. a mgr. studia v ZS 2020/21.

Aktuálně

Směrnice děkana pro realizaci bc. a mgr. studijních programů na FSv. Platná od 1.7.2020.

Aktuálně

Úřední hodiny studijního oddělení ve dnech 1. 7. - 31. 8. 2020.

Aktuálně

Souhrnné informace pedagogika (k 11. 5. 2020)

Aktuálně

Distanční zkoušení na FSv - základní pomocný materiál.

Aktuálně

Upravený časový plán pro letní semestr 2019/20.

Aktuálně

Příkaz děkana č. 3/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem v období od 6.7.2020.
Nepřehlédněte Otázky a odpovědi týkající se omezeného provozu v důsledku koronaviru v době od 6.7.2020.

Aktuálně

Pokyny pro studenty a zaměstnance FSv v omezeném provozu v důsledku koronaviru.

4. 8. 2020

Nabídka studijních programů a stipendií Tokijské university. International Graduate Program in the Field of Civil Engineering and Infrastructure Studies 2021 at the University of Tokyo, Japan. This offers advanced professional training and full scholarships (covering all tuition fees and living expenses) leading to the degrees of Master of Engineering and Doctor of Philosophy (Civil Engineering). Register online (http://www.civil.t.u-tokyo.ac.jp/en/admission/) between 1st September 2020 and 24th November 2020. The due date for submission of applications is for 2021 September admission is 30th November 2020. Seznam členů fakulty a jejich obor studia

20. 7. 2020

Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU nabízí výzkumné pobyty se stipendiem v SRN mladým výzkumným pracovníkům v oblasti životního prostředí max. do 3 let od ukončení VŠ studia. Termín pro podávání přihlášek je dvakrát ročně: 5.9. a 5.3.

13. 7. 2020

Informace o výši kolejného v prázdninovém období pro uchazeče přijaté do mgr. studia 2020/21.

10. 7. 2020

Informace o výplatě ubytovacího stipendia za 2. čtvrtletí 2020.

8. 7. 2020

Podmínky provozu fitness centra FSv - od 8.7.2020 je fitness centrum otevřeno již i pro studenty.

8. 7. 2020

Pozvánka na 3. ročník studentské vědecké konference: Dřevostavby a dřevo jako konstrukční a designový prvek. Koná se 8.9.2020 na Fakultě architektury ČVUT, místnost 112/113, 14:00 hod.

7. 7. 2020

Účelové stipendium pro studenty studijních programů Civil Engineering (bc., mgr.) a Water and Environmental Engineering (mgr.) v ak. roce 2020/21. Opatření děkana 12/2020.

23. 6. 2020

Doktorandi K127 vás zvou na Exkurzi Litomyšl, Gočár, vinohrady, Znojmo 2020. Exkurze se bude konat v termínu od 9. do 11. října 2020.

... dalších 20 zpráv

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.