Informace pro studenty

Studentská komora
Akademického senátu
Fakulty stavební

Aktuality

Aktuálně

Vyhlášení zápisu do letního semestru 2020/2021 - termíny a postup, opatření děkana č.1/2021.

Aktuálně

Anketa hodnocení výuky zimního semestru spuštěna! Milí studenti, věnujte 5 minut anketě hodnocení výuky a změňte fakultu k lepšímu. Vyplnit můžete do 21. 2. 2021.

Aktuálně

Informace pro studenty v případě karantény/onemocnění Covidem 19 a individuální změna způsobu zkoušení.

Aktuálně

Kontaktní zkoušení u předmětů stanovených v Opatření děkana č. 20/2020 může probíhat po 10 studentech ve zkouškové místnosti i ve stupni 5. Předměty, které mají vyhlášené termíny kontaktním způsobem, budou zkoušeny kontaktně po celé zkouškové období. V odůvodněných případech si může student požádat o individuální změnu způsobu zkoušení (kontaktní/distanční) prostřednictvím studijního oddělení.

Aktuálně

Souhrnné pokyny a informace pro studenty a zaměstnance FSv ke koronaviru.
Omezení ve výuce platné při stupni 5 (kritický stav) ode dne 11.1. do dne 22.1.2021.

Aktuálně

Opatření děkana č. 20/2020 o průběhu zkouškového období v bc. a mgr. programech na FSv v zimním semestru ak. roku 2020/21.

Aktuálně

Metodický pokyn proděkanky pro pedagogickou činnost č. 2/2020 k průběhu výuky zimního semestru ak. roku 2020/21

Aktuálně

Aktuální úřední hodiny studijního odd.: denně 8.30 - 11.00, 13.00 - 15.30, v pátek jen dopoledne. Důvodem rozšířených úředních hodin je snížení kontaktů mezi studenty v budově fakulty, platí od 4.1.2021 do odvolání.

21. 1. 2021

Video - Trojská lávka. Nová Trojská lávka se stavěla skoro rok a je dlouhá 256 metrů a čtyři metry široká. Celá konstrukce je nepřetržitě hlídána speciálními snímači, meteorologickými čidly a laserovými měřiči. Data se posílají do monitorovacího centra na naší fakultě. O lávce a jejím monitoringu jsme mluvili s doc. Lukášem Vráblíkem z Katedry betonových a zděných konstrukcí.

15. 1. 2021

ČSN a ISO normy online. Nyní dostupné pro všechny studenty a zaměstnance FSv.

8. 1. 2021

Informace o výplatě ubytovacího stipendia za 4. čtvrtletí 2020.

8. 1. 2021

Studenti ČVUT mají možnost se ubytovat na kolejích ČVUT ze studijních důvodů. Např. z důvodu vykonání zkoušky v lednu 2021. Podrobnosti zveřejnila SÚZ ČVUT na svých webových stránkách

7. 12. 2020

Informace pro studenty 1. ročníku SI v roce 2020/2021 - možnost studia programu Managementu a ekonomiky ve stavebnictví.

25. 11. 2020

ČVUT cvičí doma. Cyklus pravidelných pohybových aktivit pro studenty a zaměstnance ČVUT každé úterý a čtvrtek od 9.00.

19. 11. 2020

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12..

20. 10. 2020

Režim plotrovny v Ds-108 - provozní podmínky.

15. 10. 2020

Zobrazení rozvrhu a předmětů v KOSu. Vážení studenti, pokud vám "zmizel" v KOSu rozvrh a zapsané předměty tohoto semestru, zvolte si prosím ve volbě semestru "minulý semestr". Rozvrh a předměty se opět objeví. Bylo centrálně změněno označení semestrů a jako aktuální se již zobrazuje semestr letní. Důvodem je příprava rozvrhu pro letní semestr.

6. 10. 2020

Konzultanti pro diplomanty v ZS 20/21 pro B, C, Q a X.

5. 10. 2020

Od 2. října je možné si v Usermap zvolit Vaši privátní e-mailovou adresu jako preferovanou. Na preferovanou adresu komunikují všechny automatizované systémy FSv i ČVUT.

25. 9. 2020

Diplomové práce studentů mgr. studia oborů B, C, D, Q a X v ZS ak. roku 2020/21.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.