Informace pro studenty

Studentská komora
Akademického senátu
Fakulty stavební

Aktuality

Aktuálně

Příkaz děkana č. 2/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem v období od 1.6.2020.
Nepřehlédněte Otázky a odpovědi týkající se omezeného provozu v důsledku koronaviru v době od 1.6.2020.

Aktuálně

Opatření děkana č. 10/2020 - Mimořádná opatření pro ověřování studijních výsledků ve zkouškovém období letního semestru akad. roku 2019/20.

Aktuálně

Souhrnné informace pedagogika (k 11. 5. 2020)

Aktuálně

Distanční zkoušení na FSv - základní pomocný materiál.

Aktuálně

Upravený časový plán pro letní semestr 2019/20.

Aktuálně

Důležité termíny ukončování bc. studia v letním semestru 2019/20.

Aktuálně

Důležité termíny ukončování mgr. studia v letním semestru 2019/20

Aktuálně

Souhrnné pokyny pro studenty a zaměstnance FSv v omezeném provozu v důsledku koronaviru

3. 6. 2020

Termíny promocí jsou uvedeny ve fakultním časovém plánu příslušného akademického roku. Konkrétní rozpis studentů do jednotlivých dnů a hodin je zveřejňován na webu fakulty Student po ukončení státních závěrečných zkoušek příslušného semestru.

3. 6. 2020

Promoce absolventů, kteří ukončili studium v únoru 2020 se budou konat společně s promocemi červnových absolventů a to v termínu 15. - 18. 9. 2020.

28. 5. 2020

Pozvánka na 11. ročník konference Nano & Makro Mechanika 2020 - NMM2020. Koná se 17. září 2020 na Fakultě stavební. Registrace a zaslání názvu příspěvku do 14.6.2020.

28. 5. 2020

Studijní oddělení funguje pro studenty i zaměstnance v normálním režimu. Pro studenty platí od 11.5. u přepážek standardní úřední hodiny.

... dalších 12 zpráv

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.