Informace pro studenty

Studentská komora
Akademického senátu
Fakulty stavební

 

Aktuálně

Děkanské volno ve středu 2.1.2019

11. 12. 2018

Plotrovna v D-s108 je od 27.12.2018 do 4.1.2019 uzavřena.

3. 12. 2018

Pozvánka na výstavu: Vratislav Ševčík - GRAFIKA. Koná se v Galerii FSv. Výstava potrvá do 17.1.2019.

23. 11. 2018

Seznam studentů s nárokem na ubytovací stipendium za 4. čtvrtletí 2018.

30. 10. 2018

Seznam studentů s nárokem na prospěchové stipendium v ak. roce 2018/19.

26. 10. 2018

Výsledky výběrového řízení na přidělení fakultního účelového stipendia na krytí výdajů spojených se zahraničním studijním pobytem.

18. 10. 2018

Konzultanti DP oborů C, B, D, Q a X v zimním semestru ak. roku 2018/19.

4. 10. 2018

Rozvrh FIT klubu platný od 4.10.2018 na celý kalendářní rok.

3. 10. 2018

Hledáte nebo nabízíte doučování? Využijte vzájemnou výpomoc studentů ČVUT!

2. 10. 2018

Natoč video na téma: Život studenta a přihlas ho do nové soutěže Video Tvýma Očima.  Soutěž pořádá Fakulta stavební ČVUT se studentským klubem ŠTUK. Bude zakončena galavečerem a předáním zlatého, stříbrného a bronzového Leona. Příjem videí 1.11.2019 - 30.4.2019.

14. 09. 2018

Náhrada předmětu 133NNK programu SI a 133NKSR oboru R a zápis navazujících předmětů.

31. 08. 2018

Směrnice děkana pro realizaci bc. a mgr. studijních programů na Fakultě stavební ČVUT. Tato směrnice nabývá účinnosti od akademického roku 2018/19.

31. 08. 2018

Diplomové práce studentů mgr. studia oborů B, C, D, Q a X v zimním semestru ak. roku 2018/19

28. 03. 2018

Nově stanovená výše prospěchového stipendia - platné od ak. roku 2018/19.

... dalších 14 zpráv