Informace pro studenty

Studentská komora
Akademického senátu
Fakulty stavební

 

Aktuálně

Úřední hodiny studijního oddělení ve dnech 1. 7. - 31. 8. 2019.

Aktuálně

Zápis do zimního semestru akad. roku 2019/2020. Vyhláška děkana č 7/2019.

Aktuálně

Promoce absolventů magisterských studijních oborů FSv se konají dne 17. září 2019 v Betlémské kapli.

Aktuálně

Promoce absolventů bakalářských studijních oborů FSv se konají ve dnech 18. a 19. září 2019 v Betlémské kapli.

Aktuálně

Anketa o studiu za letní semestr 2018/2019 je otevřena. Vyjádřete se k předmětům, vyučujícím i k prostředí na fakultě! Výsledky i to, jak s nimi naloží, zveřejní vedení fakulty začátkem zimního semestru.

Aktuálně

Od ak. roku 2019/20 platí nové opatření děkana: Uznávání předmětů z předchozího studia. Uznávány budou jednotlivé předměty s klasifikací A, B, C, D nebo skupina předmětů do celkového váženého průměru 2,00. Při vyplňování uznávacích archů si volíte, který způsob užijete (zaškrtává se přímo v uznávacím archu). Při volbě 2. varianty tj. uznání skupiny předmětů použijte pro výpočet váženého průměru ve skupině předmětů připravenou výpočtovou tabulku. Vytištěná tabulka je povinná příloha k uznávacím archům.

18. 7. 2019

Informace o kolejném pro uchazeče přijaté do 1. ročníku mgr. studia 2019/20. Od 18.7. mohou uchazeči přijatí do 1. ročníku mgr. studia žádat SÚZ ČVUT o studentské kolejné. Záležitost lze vyřídit mailem. SÚZ obdržela ze studijního odd. FSv seznam přijatých, není třeba ze strany uchazeče nijak přijetí dokládat. Postačující je žádost na adresu ubytovani@suz.cvut.cz, v žádosti musí být uvedeno celé jméno a datum narození uchazeče. Ode dne obdržení tohoto mailu bude poté odborem pro ubytování započítáno studentské kolejné.

17. 7. 2019

Výsledky přijímacího řízení do magisterského studia 2019/20 budou zveřejněny od 18.7.2019 v databázi prihlaska.cvut.cz. Následně bude během 30ti dnů odesláno písemné rozhodnutí děkana o přijetí do studia. Dopis je určený do vlastních rukou s tím, že nepřevezme-li jej adresát, bude poštou vhozen do poštovní schránky. Pro převzetí dopisu tedy není nutná osobní účast adresáta.

17. 7. 2019

V časovém plánu ak. roku 2019/20 došlo ke změně - nově platí datum odevzdání bakalářské práce v letním semestru: 17. 5. 2020.

12. 7. 2019

International Graduate Program at the University of Tokyo for undergraduates and postgraduates. Students expecting to complete Bachelor´s or Master´s degrees before the end of September 2020 are eligible to apply for 2019 September admission. Applicants are requested to register online between 2nd September 2019 and 15th November 2019. The due date for submission of applications is for 2020 September admission is 29st November 2019.
The admission information: http://www.civil.t.u-tokyo.ac.jp/en/
For any questions concerning the program, please feel free to contact Foreign Student Office (FSO) by email: fso@civil.t.u-tokyo.ac.jp

8. 7. 2019

Pozvánka na přednášku Ronalda D. Ziemiana, Ph.D., PE.: Mr. Wriston, your building is not well ... Přednáška se koná 9. září 2019 od 15:00 v místnosti B-169 a je v angličtině.

1. 7. 2019

Pozvánka na výstavu: Václav IV. - král ve stínu svého otce. Výstava se koná v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře od 9.7. do 17.11.2019. Součástí výstavy jsou modely a panely, které jsou výsledkem práce pedagogů a studentů oboru Architektura a stavitelství na katedře architektury a jedná se o historické modely staveb období Václava IV. Jde o stavby, které se nedochovaly, změnily podobu, nebyly dostavěny nebo byly navrženy a nikdy nevznikly. Vernisáž proběhne 11. 7. od 17:30 ve výstavní síni Hrádku (Barborská 28).

1. 7. 2019

Vyhlášení 8. ročníku studentské soutěže Nakladatelství Academia. Soutěž vyhlašuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. a divize Nakladatelství Academia. Do soutěže je možné přihlásit magisterské diplomové práce obhájené v termínu 15. 10. 2018 až 15. 10. 2019 (soutěž je určena pro studenty do 28 let, jejichž práce byla obhájena se známkou výborně). Uzávěrka přihlášek je 31.10.2019.

20. 6. 2019

Katedra Urbanismu a územního plánování zve na 3 denní zahraniční exkurzi do Salzburgu ve dnech 18. - 20. října 2019. Těšit se můžete na moderní architekturu, umělecká díla v historickém centru nebo solný důl v Halleinu.

28. 5. 2019

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA.

... dalších 15 zpráv