Informace pro studenty

Studentská komora
Akademického senátu
Fakulty stavební

Aktuality

Aktuálně

Termín pro přihlášky Erasmus+ prodloužen do 13. 12. 2019!

Aktuálně

Výsledky voleb do AS ČVUT a AS FSv pro volební období 2020 - 2022.

Aktuálně

Diplomové práce studentů mgr. studia oborů B, C, D, Q a X v ZS ak. roku 2019/20.
Termíny odevzdání DP: do 5.1.2020 vložení do IS KOS a do 6.1.2020 odevzdání na katedře.

12. 12. 2019

Sportování ve zkouškovém období. Ústav tělesné výchovy a sportu připravil pro studenty ČVUT pestrou nabídku sportovních aktivit ve zkouškovém období.

11. 12. 2019

Zelené stavění - první živá hala LIKO-VO. V rámci volitelného předmětu "Závlahové systémy" se v listopadu 2019 uskutečnila exkurze do Brna-Slavkova do unikátního areálu LIKO-S, stavbu malebně zahalenou v zeleni. Exkurzi pořádala Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství.

5. 12. 2019

Sportujte mezi svátky zdarma - nabídka ÚTVS. Tým ÚTVS ČVUT připravil pro studenty a zaměstnance ČVUT v období vánočních svátků akci "Sportujte mezi svátky zdarma". Přijďte si zasportovat 27. a 28.12.2019 na sportoviště Kotlářka a 29. a 30.12.2019 na sportoviště Pod Juliskou. Nutná rezervace.

5. 12. 2019

Exkurze studentů na stavbě Administrativní budovy Rohanské nábřeží v Praze 8-Karlín. V rámci propojení výuky a praxe bakalářského studia byla pro předmět 126PKAN (Projekt kalkulace) a 126PRRS (Příprava a řízení staveb) uspořádána dne 18.11.2019 exkurze studentů Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví (K126) na stavbě Administrativní budovy Rohanské nábřeží v Praze 8.

2. 12. 2019

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.2019.

14. 11. 2019

Výstava: Václav IV. - Král na rozhraní věků je prodloužená do 15.12.2019.

5. 11. 2019

Společnost SMP CZ vyhlásila studentskou soutěž: Cena za inovaci 2019. Soutěž je otevřena především studentům bc. studia. Návrhy zasílejte do 14.2.2020 na adresu michal.kuznik@smp.cz. Slavnostní vyhlášení a předání cen bude 2.3.2020.

... dalších 10 zpráv

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.