Informace pro studenty

Studentská komora
Akademického senátu
Fakulty stavební

Aktuality

Aktuálně

Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze Vás srdečně zve na setkání akademické obce s vedením fakulty ve středu 16.10.2019 od 17.30 v posluchárně D-1122. Diskutovat se bude o tématech, která Vás zajímají.
Naviděnou se těší prof. Ing. Jiří Máca, CSc., děkan fakulty stavební a členové vedení.

Aktuálně

Nová Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Fakultě stavební ČVUT v Praze platná od 10.10.2019.

Aktuálně

Děkan FSv vyhlašuje výběrové řízení na přiznání účelového stipendia pro krytí výdajů spojených se zahraničním studijním pobytem. Termín podávání žádostí je od 16.4. do 15.10.2019.

Aktuálně

Diplomové práce studentů mgr. studia oborů B, C, D, Q a X v ZS ak. roku 2019/20.

Aktuálně

Konzultanti diplomových prací oborů C, B, D, Q a X v zimním sem. ak. roku 2019/20.

14. 10. 2019

Pozvánka na konferenci: Průmyslové dědictví - současné výzvy. Studentská vědecká konference se koná v pátek 18.10. od 9:30 ve studiu Alta (U výstaviště 21, Praha 7). Pořádá: Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT a platforma Industrial Heritage 2.0.

4. 10. 2019

Anketa o studiu za letní semestr 2018/2019 je uzavřena. Zúčastnilo se přes 30% studentů. Děkujeme!

4. 10. 2019

Nová betonová lavička je elegantní a zároveň navržena, aby odolala počasí i vandalismu. První instalaci laviček můžete již teď zhlédnout a vyzkoušet přímo před fakultou.

4. 10. 2019

Pozvánka na výstavu Jana Šafránka - GRAFIKA. Výstava se koná od 3.10.2019 v Galerii FSv - první podlaží budovy B.

2. 10. 2019

Vyhlášeny nejlepší diplomové práce v kategorii Architektura a stavitelství a Geodézie a kartografie.

... dalších 10 zpráv