Informace pro 1. ročníky bc. studia akademický rok 2019/2020

Aktuálně

Zde jsou zveřejňovány informace pro studenty bakalářského studia přijaté ke studiu v akademickém roce 2019/2020 (např. termín zápisu, zahájení akademického roku 2019/2020, imatrikulace atd.)

Přejeme Vám úspěšné přijímací řízení a těšíme se na Vás při zápisu do prvních ročníků.

Vaše Fakulta stavební ČVUT
* * * * *

Aktuálně

Jednotlivé Informace jsou k dispozici v levé liště obrazovky. Na ploše se zobrazují pouze informace, které jsou nově přidávané či aktualizované.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na studijním oddělení v atriu fakulty.

17. 6. 2019

Zahájeno přihlašování do podzimního vyrovnávacího kurzu kreslení. Pořádá Katedra architektury od 9. do 13.9.2019. Kurz je určen pro studenty, kteří byli přijati do 1. ročníku bc. studia programu Architektura a stavitelství. Registrace končí 6.9.2018.

3. 10. 2018

Hledáte nebo nabízíte doučování? Využijte vzájemnou výpomoc studentů ČVUT!

31. 8. 2018

Výzva pro studenty zahajující bakalářské nebo magisterské studium - vyplnění čísla bankovního účtu v IS KOS.

1. 6. 2018

Informace fakultního výpočetního centra (VIC) pro 1. ročníky (přístupové heslo do IS ČVUT).

(jsou zobrazeny všechny zprávy)