Informace o studiu pro bakalářský studijní program Architektura a stavitelství

Studijní program Architektura a stavitelství (A+S) řídí prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

Jaké si zvolit povinně volitelné předměty pro první semestr?

Studenti si při zápisu do studia (ve formuláři „zápisový list“) volí pro první semestr jeden z vypsaných povinně volitelných předmětů:

Absolventům škol se stavebním zaměřením se doporučuje zapsat si některý z níže uvedených předmětů:

Nad rámec povinného studijního plánu si můžete zapsat i další předměty (zajímavých je jich opravdu hodně), zvažte si však, kolik toho zvládnete. První semestr je náročný.

**Předmět Počítačové zobrazování objektů (101YPZO) je nabízen všem studentům jako možnost doplnění základů grafického zobrazování, aby mohli úspěšně zvládnout povinný předmět 101KGA1 Konstruktivní geometrie (letní semestr, 1. ročník, 5 kreditů), ve kterém je nutné splnit kromě jiného několik prezenčních zápočtových úkolů u počítače se softwarem 3D NURBS Rhinoceros. Znalost základů práce s 3D modelovacím programem volných tvarů je v předmětu 101KGA1 Konstruktivní geometrie předpokládána, proto předmět 101YPZO doporučujeme těm studentům, kteří si toto potřebují doplnit.

Kde hledat informace?

Na webu Fakulty stavební v části informací pro program Architektura a stavitelství jsou oficiální informace týkající studia.

Na webových stránkách studijního programu Apluses.cz jsou doplňkové informace k aktivitám vztahujícím se ke studijnímu programu A+S. Apluses je i na facebooku a instagramu.

Pro studenty A+S jsou klíčové též stránky katedry architektury.

Co si pořídit na první hodinu Grafické prezentace architektury?

Předmět je rozvrhován na část dvouhodinovovou (počítačová grafika) a část tříhodinovou (kreslení).

Na první hodinu kreslení je potřeba si pořídit:

  • desky formátu A3, lépe A2 (ty pak využijete i vdalším semestru),
  • 3 čtvrtky formátu A3,
  • měkkou tužku na kreslení,
  • platickou gumu,
  • menší skicák.

Na Fakultě stavební jsou počítačové učebny přístupné pro studenty ve virtuálním režimu, programy pro počítačovou grafiku tak můžete využívat pomocí vzdáleného přístupu i z domova.

V případě mimořádných opatření

Pokud bude na jaře 2022 koronavirová krize pokračovat a budou omezení v osobní přítomnosti u přijímacích zkoušek, promine děkan fakulty přijímací zkoušku z matematiky všem uchazečům, kteří maturují ve školním roce 2021/2022.

Plné znění naleznete v Příloze č. 1 dokumentu Podmínky pro přijetí

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.