Virtuální počítačové učebny

 

VIC FSv umožňuje provoz počítačových učeben i virtualizovaně a nabízí tak studentům a zaměstnancům přístup do tzv. virtuálních počítačových učeben. Uživatelům je tak umožněno pracovat ve stejném desktopovém prostředí jako je v učebnách, a mohou tak využívat aplikace dostupné pouze v dané učebně i vzdáleně např. z domova, koleje atp.

 1. Které učebny jsou dostupné virtuálně?
 2. Jak, kdy a do kterých virtuálních učeben se mohu přihlásit?
 3. Jak dlouho mohu ve virtuální učebně pracovat?
 4. Nejčastější problémy/dotazy & odpovědi?
 5. Na koho se obrátit v případě problémů?

 

1. Které učebny jsou dostupné virtuálně?

Na fakultě jsou provozovány dva druhy počítačových učeben:

 1. Vybavené klasickými desktopovými PC

  Z této první skupiny jsou virtuálně provozovány pouze zvýrazněné učebny v seznamu uvedeném níže.
  U ostatních učeben nechtějí katedry (jejich provozovatelé) z různých důvodů virtuální režim provozovat.
  Každá katedra má k dispozici maximálně 5 virtuálních počítačů. Toto omezení je z důvodu limitovaných HW prostředků.

  K101:
  B-255
  B-369

  K122:
  B-583

  K125:
  A-233 (probíhá příprava)

  K127:
  B-691

  K128:
  B-467
  B-470

  K129:
  D-1097

  K135:
  B-582

  K154:
  B-977

  K155:
  B-870
  B-973
  C-s112

  K926:
  A-140

  VIC:
  A-534
  B-377

   

 2. Vybavené tenkými klienty s výukou ve virtuálních učebnách:

  Učebny z této skupiny jsou provozovány virtuálně i během běžné výuky. V každé učebně je tedy k dispozici plný počet virtuálních počítačů adekvátně k počtu tenkých klientů v učebně.

  A-532a   (VIC)
  B-264   (K136)
  B-373   (VIC)
  B-474   (VIC)
  B-475   (VIC)
  B-878   (VIC)

 

2. Jak, kdy a do kterých virtuálních učeben se mohu přihlásit?

Otevřete ve webovém prohlížeči stránku: https://edu.fsv.cvut.cz a přihlaste se uživatelským jménem a heslem ČVUT do domény "ms".
Pro plnohodnotnou funkčnost je nutné provést instalaci softwaru Citrix Workspace, který webová stránka nabízí ke stažení. Při volbě "Use Light Version" nebude prostředí virtuální učebny fungovat.
Při přihlašování (v závislosti na OS a typu prohlížeče) Vám systém nabídne automatickou detekci softwaru Citrix Receiver - detekci povolte.

Po přihlášení Vám budou nabídnuty virtuální učebny pouze v případě, že máte výuku alespoň v jedné z počítačových učeben fakulty - ať už jste student nebo zaměstnanec, případně máte zapsaný předmět diplomová práce.
Virtuální učebny skupiny "A" (viz. bod 1.) jsou dostupné většinou 24h denně (s výjimkou okna pro údržbu mezi 7:00 - 8:00). Z důvodu omezeného množství licencí pro určitý software, mohou být některé učebny dostupné až po skončení výuky a případně mohou být dostupné pouze studentům příslušné katedry/předmětu.
Učebny ze skupiny "B" jsou virtuálně dostupné vždy až po skončení výuky v příslušné učebně v daném dnu podle rozvrhu.
Všechny virtuální učebny prochází každý den mezi 7. - 8.h ráno automatizovanou údržbou (příprava na výuku, "pročištění" po uživatelých z večera a noci atp.) a v tomto čase nejsou virtuální učebny k dispozici.

 

3. Jak dlouho mohu ve virtuální učebně pracovat?

Po přihlášení do virtuální učebny systém hlídá aktivitu uživatele. V případě, že ve virtuální učebně (počítači) přestanete být aktivní, tak do 20 minut od poslední aktivity (pohnutí myší, stisk klávesy), Vás systém odhlásí a natvrdo ukončí všechny otevřené aplikace. V případě, že se z virtuální učebny dáte pouze "odpojit" a ne "odhlásit" (např. potřebujete restartovat počítač, ze kterého jste připojeni), tak pokud do 3 minut od odpojení nedojde k opětovnému připojení, tak Vaše přihlášení bude ukončeno, systém Vás automaticky odhlásí a natvrdo ukončí všechny otevřené aplikace.
Tato omezení jsou nastavena z důvodu, že uživatelé se častokrát neodhlašují, případně (i omylem) místo odhlášení provedou pouze odpojení, a blokují tak virtuální učebnu pro další uživatele.
Všechny virtuální učebny jsou každý den po 7h ráno automaticky restartovány z důvodu "vyčistění" od případných "zamrzlých" spojení atp.
Po proběhnutí této údržby v případě, že v príslušné učebně v daný den výuka není, tak je opětovně virtuální učebna k dispozici za hodinu tj. od 8:00.

 

4. Nejčastější problémy/dotazy & odpovědi?

 • Na MAC OS se mi virtuální učebna nechce spustit
  Zkontrolujte, že máte nainstalovanou aplikaci Citrix Workspace (modrá ikonka) a ne Citrix Receiver (šedivá ikonka)

 • Nezobrazují se mi všechny učebny, i když výuka v dané učebně skončila
  Některé katedry se rozhodli, že virtuální učebnu zpřístupní pouze studentům, kterí mají zapsanou výuku v příslušné učebně. Pro ověření kontaktujte Helpdesk.

 

5. Na koho se obrátit v případě problémů?

V případě, že narazíte na potíže, neváhejte kontaktovat Helpdesk a založte úlohu s popisem problému. Po přihlášení klikněte na tlačítko "Vytvořit" a do projektu "FSv Hlášení problémů a požadavků" napište svůj dotaz, případně popište problém, na který jste narazili.