Fakultní Intranet (server StavNet)

 

Do 26/4/2006 běžel fakultní intranet na serveru ELDAP.
Od 26/4/2006 běží fakultní intranet na serveru StavNet.
Server StavNet se navenek liší jen jménem a certifikátem pro šifrovaný přístup (SSL).

Co umí Intranet na FSv

Přihlášení k serveru StavNet.fsv.cvut.cz

Přihlásíte se na www stránce https://stavnet.fsv.cvut.cz/.

Ve formuláři vyplňte své uživatelské jméno. Může to být buď tzv. přihlašovací jméno FSv nebo tzv. přihlašovací jméno ČVUT.

 • Přihlašovací jméno FSv je zpravidla to, kterým se hlásíte k serveru Cihla, STU nebo IMAP.
 • Přihlašovací jméno ČVUT je nejvýše osmiznakové jméno, které je jednoznačné v rámci ČVUT. Typicky to je prvých 5 znaků příjmení a začátek křestního jména, přičemž na konci mohou být číslice pro odlišení.

Pokud si nejste jisti, použijte v přihlašovací obrazovce StavNetu odkaz "Vyhledávání (v rámci fakulty)" a najděte se tam, přihlašovací jména jsou tam zobrazena. Vraťte se do přihlašovacího formuláře a zkuste se přihlásit znovu.

Dále v přihlašovacím formuláři vyplňte své heslo. Po úspěšném přihlášení se v liště v horní části stránky objeví Vaše jméno a v menu v dolní části stránky několik nových možností.

Změna hlavního hesla ke StavNetu

Změna hlavního hesla je možná jen po úspěšném přihlášení (viz výše). Zvolte (vymyslete) si, prosím, dobré heslo. Jaké heslo si (ne)zvolit, si přečtěte na http://www.fsv.cvut.cz/vic/heslo.php. Heslo musí mít alespoň 7 znaků. Malá a velká písmena se rozlišují.

Klikněte na odkaz "změna hlavního hesla pro uživatele ...vaše jméno...". Zobrazí se malá tabulka a v dolní jsou tři vstupní pole. Zde vyplňte:

 • své dosavadní heslo (kterým jste se právě k Intranetu přihlásili)
 • dvakrát heslo nové
Pak klikněte na tlačítko OK.

Pokud se v horní části stránky objeví text "Změny byly provedeny", je dobré nové heslo vyzkoušet: zkuste se s novým heslem přihlásit, nejlépe v jiném okně www prohlížeče.

Pokud se změna hesla nepodařila, dostanete o tom zprávu -- pravděpodobně jste zadali chybné staré heslo nebo nové heslo bylo příliš krátké. V takovém případě to zkuste znovu a lépe. Změna hesla je možná i přes odkaz "oprava osobních údajů pro uživatele ...vaše jméno...", řádek "Heslo" a na konci tohoto řádku odkaz "změnit".

Po úspěšné změně hesla se smaže počáteční heslo a nové heslo již bude na serveru uloženo pouze v zašifrovaném tvaru.

Autorizace přístupu k některým systémům a službám na FSv a ČVUT

Informační systémy ČVUT (KOS, VVVS i další) ověřují heslo tak, že prostřednictvím serveru Usermap ("mapování uživatelů") předávají hesla k ověření na tzv. autorizační zdroj. Pro Stavební fakultu je autorizačním zdrojem "FSv StavNet", uváděný i jako "FSv ELDAP". Pokud máte nastaven tento autorizační zdroj, jako heslo k IS ČVUT používejte hlavní heslo k fakultnímu Intranetu. Systémy ČVUT vyžadují jako jméno tzv. přihlašovací jméno ČVUT. Podrobněji viz níže.

Některé systémy provozované na fakultě používají k autentizaci fakultní Intranet (StavNet). Zde se pak používá tzv. přihlašovací jméno FSv a hlavní heslo k fakultnímu Intranetu. Ze služeb, které používají fakultní autentizaci, jmenujme poštovní servery IMAP a WebMail.

Dodejme, že fakultní Intranet je výjimka v tom, že jako přihlašovací jméno akceptuje oba druhy jmen (ČVUT i FSv).

Pár slov o serveru Usermap.cvut.cz

Server https://usermap.cvut.cz/ provozuje výpočetní středisko ČVUT, jeho primární účel je tzv. Soustředěná správa uživatelů (v rámci ČVUT), zejména pak centralizovaná autentizace uživatelů centrálně provozovaných služeb, např. KOS a VVVS i dalších.

Každý student a zaměstnanec ČVUT je na serveru Usermap evidován a každému je zde jednoznačně přiřazen tzv. autorizační zdroj, což je server, který pro dotyčnou osobu dělá vlastní ověření hesla. Jedním z autorizačních zdrojů je i samotný Usermap, ale většina lidí má jako autorizační zdroj nastaven zdroj, který je provozován příslušnou fakultou. Pro Stavební fakultu je autorizačním zdrojem fakultní Intranet (server StavNet, dříve Eldap), na stránkách Usermapu je označen jako "FSv StavNet", popř. "FSV ELDAP".

Stručně shrnuto: KOS ověřuje uživatele na Usermapu, Usermap se ptá autorizačního zdroje.

Jak se k Usermapu přihlásit

Zobrazte si stránku https://usermap.cvut.cz/, klikněte na odkaz "přihlásit" (v liště vpravo nahoře), vyplňte v přihlašovacím formuláři uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko "Login".

Uživatelské jméno pro Usermap je shodné s uživatelským jménem pro KOS a VVVS. V případě pochybností to můžete zjistit vyhledáním. Doporučuji to vyhledávání vyzkoušet. Zejména si všimněte dole rubriky přihlašovací jméno a v ní toho jména, které neobsahuje zavináč. Typicky to je 5 znaků příjmení a 3 znaky jména s případnými číslicemi na konci. Právě toto je jméno, které zde nazýváme "přihlašovací jméno ČVUT".

Heslo pro Usermap závisí na nastaveném autorizačním zdroji. Pokud máte nastaven autorizační zdroj FSv StavNet (FSV ELDAP), pak použijte stejné heslo jako k fakultnímu Intranetu.

Úspěšné přihlášeni se projeví jednak tím, že server neprotestuje, jednak tím, že se v pravé části horní lišty objeví dva odkazy: "odhlásit" a před ním je vaše jméno (i s tituly). Když kliknete na toto své jméno, zobrazí se tabulka s údaji, které o vás Usermap eviduje. Některé údaje jsou převzaty z informačního systému ČVUT, některé jsou přebírány z databáze fakultního Intranetu a některé tam o Vás udržuje fakultní správce.

Zde si také můžete zjistit, jaký máte nastaven autorizační zdroj a můžete si jej (po úspěšném přihlášení) i změnit výběrem z nabídnutých možností.

Další zajímavosti na Usermapu

Lze zde vyhledávat lidi z celého ČVUT. Za pozornost stojí také rozvrhy http://usermap.cvut.cz/rozvrhy/.

Databáze uživatelů

Po přihlášení k Intranetu máte údaje, které o vás evidujeme, přístupné pod odkazem "Oprava osobních údajů pro vaše jméno".

Mnohé z těchto údajů můžete sami měnit.

Obecně o změnách osobních údajů

 • Každý údaj, který můžete měnit, má v pravé části tabulky odkaz "opravit".
 • Kliknutím na tento odkaz se v tabulce zvýrazní část, které se oprava (změna) týká, a budete moci údaje v této části měnit.
 • K potvrzení změn použijte myš a tlačítko "OK", které je (trochu nepohodlně) umístěno vpravo dole. Pozor, pokud jste zvyklí potvrzovat data klávesou Enter, pak vězte, že stiskem této klávesy pravděpodobně aktivujete tlačítko "Cancel" a změny se neprovedou. Tedy: myš a OK.
 • Zda se změna podařila nebo ne, se dovíte ze zprávy, která se zobrazí pod hlavičkou v horní části obrazovky. Obecně to bývá něco jako "Změny byly provedeny".

Podrobnosti k jednotlivým údajům.

Zveřejněná emailová adresa, interní a externí směrování emailu viz podrobné vysvětlení na http://www.fsv.cvut.cz/vic/emailadr.php, zejména v sekcích Fakultní adresy a Zveřejňování emailových adres. Prosím, nedělejte směrování do cyklu. Opravdu to nejde.

Počáteční heslo: Jde o počáteční heslo, které je určeno pouze k prvnímu přihlášení k Intranetu. Toto heslo má velmi omezenou platnost a proto si je rychle změňte v kolonce "Heslo". Viz též výše. Až si heslo změníte, bude tato kolonka prázdná.

Heslo: Jde o změnu hlavního hesla, viz výše.

Evidovaná konta:

 • Přidat IMAP - vytvoří se poštovní konto na serveru IMAP.fsv.cvut.cz, čtěte nejprve na http://www.fsv.cvut.cz/vic/imap.php (dlouhé, ale užitečné).
 • Změnit heslo -- provede se okamžitá změna hesla pro konto, které je uvedeno v levé části řádky. Přitom není nutné znát staré heslo k tomuto kontu - uvádí se pouze hlavní heslo k intranetu. Tato služba je k disposici jen pro některé servery.

Služby a dokumenty ve fakultním Intranetu

 • Služby a dokumenty přístupné pouze autorizovaným uživatelům (tj. až po přihlášení k Intranetu):

  Odkazy na tyto služby a dokumenty se objeví v hlavním menu Intranetu (samozřejmě až po přihlášení) jen těm uživatelům, kteří k těmto službám a dokumentům mají příslušná přístupová práva. Pokud něco z toho v hlavním menu nevidíte, nemáte právo to používat.

  Vyhledávání osob

  Umí toho více než vyhledávání, které je přístupné bez přihlášení k Intranetu.

  Velmi užitečný je zejména poslední (čtvrtý) řádek vstupní tabulky. Lze v něm zadávat text bez diakritiky a bez ohledu na malá a velká písmena a hlavně v něm lze vyhledávat také podle místností a telefonních čísel.

  Rozesílání hromadné pošty

  Odkaz Rozeslání pošty po katedře je v hlavním menu Intranetu u všech uživatelů, kteří mají přiřazenu katedru (tj. zaměstnanců a doktorandů). Dopis je rozeslán všem členům vlastní katedry, kteří mají evidován fakultní email, není tedy nutné udržovat vlastní katedrální seznam.

  Možné problémy: Pokud nesouhlasí seznam se skutečností, je problém pravděpodobně již na úrovni zveřejňovaného "telefonního" seznamu katedry. Problémy dejte vědět na email stavnet@fsv.cvut.cz.

  Výměna zpráv a dokumentů v pracovních skupinách

  Slouží k autorizovanému přístupu k některým dokumentům. Pracovními skupinami jsou (pro začátek) třeba studijní poradci nebo Akademický senát FSv.

  Oprávnění členové skupiny mohou vystavovat dokumenty, které jsou pak přístupné pouze pro členy příslušné skupiny.

  Pro skupinu "Zaměstnanci" jsou přístupné např. dokumenty OPOFIN.

  Hodnocení výuky

  Přístup mají v současné době studenti bakalářského studia a ke statistikám proběhlých hodnocení jejich vyučující. Od letního semestru 2005 hodnocení výuky probíhá jen na serveru ČVUT.

  Databáze doplňkové činnosti

  Zde je možné zaslat na oddělení doplňkové činnosti návrhy na uzavření smluv.

  Editace anotací předmětů

  Přístup k anotaci předmětů vyučovaných Vaší katedrou.

  Řešení problémů

  Může se stát ledacos:
  • nefunguje nové heslo po změně hesla
  • nefunguje server https://stavnet.fsv.cvut.cz/ (nezobrazí se úvodní stránka)
  • atd...

  Pokud vás to postihne, dostavte se studenti na správu studentských kont, zaměstnanci a doktorandi do D1092. Připravte se, že můžete být požádáni o prokázání totožnosti, např. průkazkou ČVUT.

  Předem očekávané otázky:

  Jaký je rozdíl mezi fakultním Intranetem, serverem StavNet a serverem ELDAP

  Fakultní Intranet běží na serveru, který se jmenuje StavNet. Dříve běžel na serveru Eldap.

  Jaký je rozdíl mezi LDAP a ELDAP ?

  ELDAP.fsv.cvut.cz bylo jméno serveru na Stavební fakultě, který byl přístupný mimo jiné i po internetovém protokolu LDAP. Od něj to před časem všecko začalo, proto to divné jméno. Od 26/4/2006 je server Eldap nahrazen serverem StavNet.


  Změny

  26.4.2006 Server Eldap nahrazen serverem StavNet.

  10.6.2005: Upravena část o změně hesla. Drobné aktualizace.

  9.7.2004: Zevrubně přepsáno a aktualizováno.

  26.9.2003:

  27.8.2003:

  • Zpřístupněna změna hesla na novelských serverech CIHLA a STU
  • Byla vytvořena studentská konta na novém serveru STU. Počáteční hesla je nutno změnit přes Intranet.
  • Zpřístupněna editace směrování elektronické pošty.
  • Zpřístupněno hromadné rozesílání pošty po vlastní katedře a vybraným uživatelům i po fakultě.

  15.5.2003: Od čtvrtka 15.5. 8.00 je KOS a Usermap přístupný pouze přes nová hesla (autorizační zdroj FSV ELDAP).

  25/4/2003 -- zveřejněno.