Informace pro zaměstnance

Aktuálně

Důležité termíny při ukončování bakalářského studia 2018/2019.

Aktuálně

Pokyny pro katedry a tajemníky bc. a mgr. zkušebních komisí SZZ.

17. 4. 2019

CIIRC ČVUT v Praze hledá pracovníka/pracovnici na obsazení pozice finanční účetní. Uzávěrka přihlášek 3.5.2019.

15. 4. 2019

Vyhlášena cena profesora Bechyně za nejlepší diplomovou práci FSv.

15. 4. 2019

Nové semináře ČKAIT konané v květnu a červnu 2019.

11. 4. 2019

NAKI II. MK vyhlašuje 3. veřejnou soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

11. 4. 2019

Fakulta stavební přijme do ekon. oddělení finanční účetní na plný úvazek na dobu určitou. Uzávěrka přihlášek 21.4.2019.

10. 4. 2019

MŠMT - ČR - Indie MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (2019LTAIN) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-indickou spolupráci.

10. 4. 2019

MŠMT - Mobility ČR - Německo. MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2020 - 2021.

10. 4. 2019

UCEEB ČVUT hledá specialistu v inovativním řízení budov. Uzávěrka přihlášek 23.4.2019.

9. 4. 2019

Zpráva o činnosti AS Fakulty stavební ČVUT za rok 2018.

9. 4. 2019

Pozvánka na mezinárodní konferenci iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2019, která se bude konat 1.7.2019 na FSv. Konference je zaměřena na výzkum mladých vědeckých pracovníků v oblasti udržitelné výstavby budov. Registrace je pro studenty ČVUT zdarma přes elektronický systém konference https://www.conftool.com/cesb19/.

... dalších 12 zpráv