Informace pro zaměstnance

Aktuálně

Příkaz děkana č. 3/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem v období od 6.7.2020.
Nepřehlédněte Otázky a odpovědi týkající se omezeného provozu v důsledku koronaviru v době od 6.7.2020.

Aktuálně

Nová Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Platná od 1. 7. 2020.

Aktuálně

Souhrnné informace pedagogika (k 11. 5. 2020)

Aktuálně

Distanční zkoušení na FSv - základní pomocný materiál.

Aktuálně

Upravený časový plán pro letní semestr 2019/20.

Aktuálně

Souhrnné pokyny pro studenty a zaměstnance FSv v omezeném provozu v důsledku koronaviru

10. 7. 2020

Podle studentského hodnocení kvality bezkontaktní výuky dopadla Fakulta stavební nejlépe ze všech fakult ČVUT.

8. 7. 2020

Podmínky provozu fitness centra FSv - od 8.7.2020 je fitness centrum otevřeno již i pro studenty.

8. 7. 2020

Pozvánka na 3. ročník studentské vědecké konference: Dřevostavby a dřevo jako konstrukční a designový prvek. Koná se 8.9.2020 na Fakultě architektury ČVUT, místnost 112/113, 14:00 hod.

8. 7. 2020

Lidmila Kábrtová z PR oddělení je autorkou jedné z povídek charitativní povídkové knihy napsané v souvislosti s pandemií COVID-19.

30. 6. 2020

Iniciační fond FSv. FSv otevírá další výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-E - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12., F - k 30.9.2020.

25. 6. 2020

TAČR: Prostředí pro život. TA ČR vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí 3. veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu. Konec lhůty je 22.7.2020.

... dalších 12 zpráv

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.