Informace pro zaměstnance

Aktuálně

Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze Vás srdečně zve na setkání akademické obce s vedením fakulty ve středu 16.10.2019 od 17.30 v posluchárně D-1122. Diskutovat se bude o tématech, která Vás zajímají.
Naviděnou se těší prof. Ing. Jiří Máca, CSc., děkan fakulty stavební a členové vedení.

Aktuálně

Nová Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Fakultě stavební ČVUT v Praze platná od 10.10.2019.

14. 10. 2019

Pozvánka na konferenci: Průmyslové dědictví - současné výzvy. Studentská vědecká konference se koná v pátek 18.10. od 9:30 ve studiu Alta (U výstaviště 21, Praha 7). Pořádá: Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT a platforma Industrial Heritage 2.0.

14. 10. 2019

Zápis z 10. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 16. května 2019.

11. 10. 2019

Nabídka krátkodobých pobytů amerických odborníků Fulbright Specialist. Vážená paní, vážený pane, rádi bychom Vás upozornili na vyhlášení druhého kola přihlášek programu Fulbright Specialist. Uzávěrka je 30.listopadu 2019.
Program je navržen pro krátkodobé pobyty amerických odborníků v rozsahu 14 - 42 dnů, které se uskuteční v kalendářním roce 2020. Je primárně určen k navázaní nových kontaktů a spolupráce. Není určen k individuální výzkumné práci, ale především na výuku, inovaci kurikula, studijních plánů, metodologie, a další. Náklady na pobyt jsou pro hostitele minimální. Cestu a honorář hradí americká strana, hostitelská instituce zajišťuje pouze ubytování (vhodné je i univerzitní ubytovací zařízení) a stravné (25 USD/den) - uvedené náklady na pobyt hradí katedra (pozn. zahr. odd.). Detailní informace o programu, on-line přihlášku a instrukce najdete na https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/
Se srdečným pozdravem, Kateřina Kloubová, 222 718 452, www.fulbright.cz

11. 10. 2019

UCEEB ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici PR asistent/ka (částečný úvazek). Uzávěrka přihlášek 6.11.2019.

4. 10. 2019

Nová betonová lavička je elegantní a zároveň navržena, aby odolala počasí i vandalismu. První instalaci laviček můžete již teď zhlédnout a vyzkoušet přímo před fakultou.

4. 10. 2019

Pozvánka na výstavu Jana Šafránka - GRAFIKA. Výstava se koná od 3.10.2019 v Galerii FSv - první podlaží budovy B.

4. 10. 2019

Zápis z 24. zasedání AS FSv ze dne 2. října 2019.

4. 10. 2019

Usnesení z 24. zasedání AS FSv ze dne 2. října 2019.

3. 10. 2019

Zápis č. 4 ze zasedání Grémia děkana ze dne 23. září 2019.

2. 10. 2019

Vyhlášeny nejlepší diplomové práce v kategorii Architektura a stavitelství a Geodézie a kartografie.

... dalších 12 zpráv