Informace pro zaměstnance

Aktuálně

V pátek 31. ledna 2020 bude na fakultě Den otevřených dveří.

22. 1. 2020

GA ČR: ČR- Švýcarsko (LA Grant). Švýcarská agentura Swiss National Science Foundation (SNSF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních švýcarsko-českých projektů základního výzkumu. Konec lhůty 1.4.2020.

22. 1. 2020

Digitalizace stavebnictví - workshop Fakulty stavební ČVUT v Praze Již toto pondělí 27.1.2020 od 9:00 se v posluchárně C202 uskuteční workshop zaměřený na novinky z oblasti digitalizace stavebnictví, pořádaný Katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví. Zveme všechny, kteří se zajímají o novinky a trendy současného českého stavebnictví. S příchodem roku 2022 bude povinností zpracovávat dokumentaci k nadlimitním státním zakázkám v BIM. Jaké jsou zkušenosti projekčních kanceláří, zhotovitelů, konzultantů, státní správy a investorských organizací? Co to bude znamenat pro stavební sektor? Jaké změny nás čekají? Zajímají Vás novinky v oboru, vize a strategie v oblasti digitalizace do budoucna?
Bližší informace naleznete na http://dw.fsv.cvut.cz.
Pro studenty a zaměstnance ČVUT je vstup zdarma!

17. 1. 2020

Iniciační fond FSv. FSv otevírá další výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-E - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12., F - k 31.3.2020.

10. 1. 2020

Zápis z 1. zasedání AS FSv ze dne 8. ledna 2020.

10. 1. 2020

Usnesení z 1. zasedání AS FSv ze dne 8. ledna 2020.

8. 1. 2020

Vnitřní soutěž pro rok 2020 na podporu rozvojových projektů akademických pracovníků a studentů v rámci Institucionálního plánu ČVUT. Soutěž je v souladu s Institucionálním programem MŠMT a ČVUT pro roky 2019 – 2020 vyhlašována jako příležitost pro získání projektů pro akademické pracovníky a studenty. Termín do 31.1.2020 23:59 hod

8. 1. 2020

Zápis č. 6 ze zasedání Grémia děkana ze dne 16. prosince 2019.

7. 1. 2020

Přehled obhájených disertací od roku 1994 do 31.12.2019.

19. 12. 2019

Zápis z 26. zasedání AS FSv ze dne 18. prosince 2019.

19. 12. 2019

Usnesení z 26. zasedání AS FSv ze dne 18. prosince 2019.

13. 12. 2019

TA ČR: TREND TA ČR vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND – Podprogram 2 "Nováčci". Konec lhůty 5.2.2020.

... dalších 12 zpráv

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.