Vědecká rada Fakulty stavební

 

Termíny zasedání VR FSv pro rok 2019:7. března 2019- zasedání je zrušeno
  4. dubna 2019  
  16. května 2019  
  13. června 2019  

Zápisy ze zasedání VR:

 

Seznam členů Vědecké rady

Jednací řád Vědecké rady FSv - platný od 31. ledna 2018

 


 

Starší verze dokumentů:

Jednací řád Vědecké rady FSv - platnost zrušena 31. ledna 2018
Jednací řád Vědecké rady FSv - platnost zrušena 31. května 2006