Legislativa

Dokumenty jsou členěny podle toho, kdo dokument vydal.
VD - Vyhláška děkana ; SD - Směrnice děkana

 

Zákon o vysokých školách:


Akreditace na FSv:


Vnitřní předpisy ČVUT

registrované MŠMT ČR

Studijní předpisy (ČVUT):


Příkazy rektora ČVUT:


Směrnice kvestora ČVUT:


Různé (ČVUT):


Vnitřní předpisy FSv:


Studijní předpisy FSv:


Dokumenty schválené AS:


Dokumenty schválené děkanem:

Vyhlášky děkana:

Směrnice děkana:

Příkazy děkana:

Metodiky:


Dokumenty schválené tajemníkem:


Další předpisy:


Bílá kniha: