Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Legislativa Přihlásit Vyhledávání English
V této sekci:
MŠMT:
Legislativa ČVUT:
Legislativa FSv:
Užitečné odkazy:

Legislativa

Tisk stránky

Dokumenty jsou členěny podle toho, kdo dokument vydal.
VD - Vyhláška děkana/děkanky ; SD - Směrnice děkana/děkanky

 

Zákon o vysokých školách:


Akreditace na FSv:


Vnitřní předpisy ČVUT

registrované MŠMT ČR

Studijní předpisy (ČVUT):


Příkazy rektora ČVUT:


Směrnice kvestora ČVUT:


Různé (ČVUT):


Vnitřní předpisy FSv:


Studijní předpisy FSv:


Dokumenty schválené AS:


Dokumenty schválené děkanem/děkankou:

Vyhlášky děkana/děkanky:

Směrnice děkana/děkanky:

Příkazy děkana/děkanky:

Metodiky:


Dokumenty schválené tajemníkem:


Další předpisy:


Bílá kniha:

  Tisk stránky
ČVUT FSv Legislativa Přihlásit Vyhledávání English
  Za obsah odpovídá: doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pondělí, 15. října 2018, 10:58  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz