Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Zaměstnanec Pedagogika Přihlásit Vyhledávání English

Pedagogika

Tisk stránky

Proděkanka pro pedagogickou činnost a její zástupci
Informace proděkanky pro ped. činnost - statistika absolventů a příjímacího řízení
Pedagogické rady

Časový plán akademického roku 2018/2019

Bakalářské/diplomové práce - elektronická evidence - postup kateder
Bakalářské/diplomové práce - elektronická evidence - návod pro referenta katedry pro SZZ
SZZ - návod pro on-line vyplnění Zápisu o SZZ

Zveřejňování závěrečných prácí - dspace.cvut.cz
Metodický pokyn č. 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací
Nejlepší diplomové práce

Přístup k udělení zápočtu z bakalářské odborné praxe 100ODPR
Konečné termíny pro konání zkoušek
Formulář - Návrh katedry na přijetí studenta na krátkodobý pobyt (stáž)    DOC ; PDF

 

Studijní plány:
členěno podle oborů
úplné znění uvedené v Bílé knize

 

Legislativa
Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT - platný od 1.10.2017
Směrnice děkana pro realizaci bc. a mgr. stud. programů na FSv - platná od ak.roku 2018/19
Řád doktorského studia na FSv v Praze
Příkaz rektora č. 11/2015 ke zrušení výkazu o studiu v listinné podobě, k evidenci studijních výsledků.

Rozvrhy

 

Informace k jednotlivých typům studia:
Bakalářské a magisterské studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání, U3V, kariérní kurzy, ...

 

KOS:
Vstup do systému
Přístupy, návody, klávesy, ... - nutné přihlášení do informačního portálu ČVUT
Informace VICu

 

Zkušební komise pro SZZ bakalářského a magisterského studia:
Postup při zařazování členů bez titulu doc. resp. prof. do komise SZZ a vystavování jmenovacích dekretů
Seznam interních členů schválených VR FSv     (pro editaci ve Wordu)
Seznam externích členů schválených VR FSv     (pro editaci ve Wordu)

 

Zkušební komise pro SDZ a obhajoby:
Postup při navrhování komise k obhajobě disertační práce a provádění úhrad za oponentské posudky
Seznamy interních a externích členů zkušebních komisí schválené VR FSv

 

Formuláře a číselníky

Akreditace studijních programů a oborů na FSv

 

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: úterý, 25. září 2018, 14:13  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz